ΕΕ: Λευκή Βίβλος Τεχνητής Νουμοσύνης και Κοινή Αγορά Δεδομένων

Τη "λευκή βίβλο", για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ, για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και την τεχνιτή νοημοσύνη, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και έδωσαν στη δημοσιότητα η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και οι αρμόδιοι Επίτροποι Τιερί Μπρεττόν και Μαρίγια Γκάμπριελ. Οι προτάσεις της Κομισιόν αποτελούν μέρος της γενικότερης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ και προκρίνουν λύσεις που θα δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας για την προώθηση μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας. Η Λευκή Βίβλος για τη Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ανοικτή για δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Μαΐου 2020. Oι βασικοί στόχοι της όποιας επικείμενης οδηγίας θα είναι "η τεχνολογία που λειτουργεί για τους ανθρώπους", "μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία". και "μια ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία".

Σημειώνεται ότι το ψηφιακό σύστημα αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Η ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων και οι πολιτικές επιλογές για την εξασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θεωρούνται ως τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα η Κομισόν, αργότερα φέτος, θα παρουσιάσει οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, θα προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού eIDAS και θα ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναπτύσσοντας μια κοινή μονάδα για τον κυβερνοχώρο. Η Ευρώπη θα συνεχίσει επίσης να δημιουργεί συμμαχίες με παγκόσμιους εταίρους, αξιοποιώντας τη ρυθμιστική της δύναμη, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διπλωματία και τη χρηματοδότηση για την προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου ψηφιοποίησης.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι "η Ευρώπη θα συνεχίσει να διατηρεί την ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία της και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές", θα αναπτύξει και θα ακολουθήσει "τη δική της πορεία για να καταστεί μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία παγκοσμίως ανταγωνιστική", βασισμένη σε αξίας και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να είναι "μια ανοικτή αλλά βασισμένη σε κανόνες αγορά και να συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους της".

Στη Λευκή Βίβλο η Κομισιόν προβλέπει ακόμη ένα πλαίσιο για αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), βασισμένο στην αριστεία και την εμπιστοσύνη. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι πόροι σε ολόκληρη την αλυσίδα της παραγωγής για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΑΙ, μεταξύ άλλων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και την ερευνητική κοινότητα για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Δεδομένου ότι τα συστήματα AI μπορούν να είναι σύνθετα και να φέρουν σημαντικούς κινδύνους σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη, αναφέρει η Κομισιόν.

"Οι σαφείς κανόνες πρέπει να αντιμετωπίζουν τα συστήματα υψηλού κινδύνου AI χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τα λιγότερο επικίνδυνα, περιλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής".

Για τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, όπως στην υγεία, την αστυνόμευση ή τις μεταφορές, τα συστήματα AI πρέπει να είναι διαφανή, ανιχνεύσιμα και να εγγυώνται την ανθρώπινη εποπτεία. Οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να δοκιμάζουν και να πιστοποιούν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους. Απαιτούνται αμερόληπτα δεδομένα για την κατάρτιση κατάλληλων συστημάτων υψηλού κινδύνου και για την εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της αρχής της μη διάκρισης. Ενώ σήμερα η χρήση αναγνώρισης προσώπου για απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση είναι γενικά απαγορευμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες και αναλογικές περιπτώσεις, υπό την επιφύλαξη των εγγυήσεων και βάσει του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου, η Κομισιόν επιθυμεί να δρομολογήσει ευρεία συζήτηση για το ποιες οι περιστάσεις, αν υπάρχουν, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοιες εξαιρέσεις.

Σε ότι αφορά τη διαβούλευση για τα δεδομένα, ο στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων, μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, ελεύθερης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των τομέων προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων διοικήσεων. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με βάση πληροφορίες που προκύπτουν από μη προσωπικά δεδομένα.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Κομισιόν θα προτείνει πρώτα να θεσπίσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη διακυβέρνηση των δεδομένων, την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, καθώς και μεταξύ διοικήσεων. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία κινήτρων για την ανταλλαγή δεδομένων, τη θέσπιση πρακτικών, δίκαιων και σαφών κανόνων πρόσβασης και χρήσης δεδομένων, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες ανταγωνισμού.

Δεύτερον, η Κομισιόν στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογικών συστημάτων επόμενης γενιάς υποδομών, που θα επιτρέψουν στην ΕΕ και σε όλους τους φορείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της οικονομίας των δεδομένων. Θα συμβάλει στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκά έργα υψηλού αντίκτυπου στους ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων και σε αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές σύννεφο.

Τέλος, θα ξεκινήσει τομεακές ειδικές δράσεις, για την οικοδόμηση ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, για παράδειγμα στη βιομηχανική παραγωγή, στην πράσινη συμφωνία, στην κινητικότητα ή στην υγεία.

Η Επιτροπή θα εργαστεί επίσης για την περαιτέρω μείωση του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων και θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί στους πολίτες καλύτερος έλεγχος σχετικά με το ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα μηχανοποιημένα δεδομένα τους.

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΧΡ)

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 22:50

Τελευταιες Ειδησεις

21 Ιανουαρίου
ΑΚΕΛ: Η Κύπρος χρειάζεται αμέσως δραστικό πλάνο αναχαίτισης της ακρίβειας
11:15
Εντός της ημέρας, γονείς και εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τα τελικά πρωτόκολλα του "test-to-stay"
10:48
Η πρώτη στον κόσμο μοριακή ανάλυση της πρωτεΐνης ακίδας της Όμικρον έγινε από επιστήμονες στον Καναδά
10:46
Πυρ ομαδόν κατά Κυπριακής Δημοκρατίας από Τούρκους αξιωματούχους για PYD
10:24
Χρίστος Ανδρέου: Έγιναν μέχρι σήμερα δέκα ανεπιτυχείς προσπάθειες για επικοινωνία με τον Ηλία Γκιώνη
10:20
Πρωτάθλημα Cyta: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 18ης αγωνιστικής
10:12
Αυξάνουν την διαφορά οι Σανς
10:11
Προβλημάτισε και στο Τελ Αβίβ
10:09
Τσάβι: «Δύσκολες ημέρες, χάσαμε δύο τίτλους»
10:07
Σάκκαρη: «Μπορώ να φθάσω έως το τέλος»
10:05
Ανησυχία για τον αριθμό θανάτων από κορονοϊό εξέφρασε Χαράλαμπος Χαριλάου
10:00
Πρωτάθλημα Futsal: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 7-4, Ανόρθωση - Αραράτ 6-1
10:00
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand