Τα μέτρα στα σχολεία και την πρόθεση για νομικές προσφυγές, δημοσιοποίησαν ΟΕΛΜΕΚ - ΟΛΤΕΚ

Στην δημοσιότητα έδωσαν σήμερα ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ τα μέτρα που αποφάσισαν κατά την χθεσινή πολύωρη συνεδρία με τους Συνδέσμους Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών, στα οποία περιλαμβάνονται οι νομικές προσφυγές για την ανατροπή των αποφάσεων της κυβέρνησης και οι καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταστρατήγηση του Κοινωνικού Διαλόγου και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) για παραβίαση των Συμβάσεων Εργασίας.

Οι εκπαιδευτικοί από αύριο θα βρίσκονται στα σχολεία, ενώ οι μαθητές της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης θα προσέλθουν στα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές της δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, τα μέτρα των πρώτων ημερών, δηλαδή από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου είναι όπως μην παραστούν οι Διευθυντές/ντριες στο «Σεμινάριο για Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στις 4 Σεπτεμβρίου και να παραμείνουν στις σχολικές τους μονάδες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του, να μην παραστούν οι καθηγητές/-τριες στα σεμινάρια των Επιθεωρητών του Σεπτεμβρίου και να παραμείνουν στο σχολείο τους κατά τον χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων, να εκλεγεί αύριο τριμελής συντονιστική Επιτροπή Αγώνα σε κάθε σχολείο, που θα είναι ο σύνδεσμος των σχολείων με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ.

Σημειώνουν ότι θα γίνει δημοψήφισμα στις 5 Σεπτεμβρίου για την εξουσιοδότηση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης για λήψη απεργιακών μέτρων.

Άλλα μέτρα είναι να μην εγκριθούν από τους Καθηγητικούς Συλλόγους η κατανομή των μαθημάτων στο διδακτικό προσωπικό και ο κατάλογος των Υπευθύνων των Τμημάτων, να μην αναλάβει κανένας/καμία καθηγητής/-τρια καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος, όλοι οι Διευθυντές/-τριες να αποστείλουν επιστολή στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να ζητήσουν έλεγχο για εκτίμηση κινδύνων του σχολικού χώρου και αν το συγκεκριμένο Γραφείο αδυνατεί να ανταποκριθεί, τότε να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όλοι οι Διευθυντές να αποστείλουν επιστολή στην οικεία Σχολική Εφορεία και στους οικείους ΕΜΕ με την οποία να ζητούνται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας του σχολικού χώρου και κτιρίου.

Ανάμεσα στα μέτρα είναι, ακόμη, να μην οριστούν από κανέναν Καθηγητικό Σύλλογο τα μέλη των διάφορων Επιτροπών (όπως εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων κλπ.), εκτός από τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας, Σίτισης και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να μη γίνει μεταφορά/καταμέτρηση, διανομή βιβλίων στην έναρξη της σχολικής χρονιάς από τους εκπαιδευτικούς και οι Διευθυντές των σχολείων να αποστείλουν σχετική επιστολή στις οικείες Σχολικές Εφορείες προκειμένου να αναλάβουν το έργο αυτό, να μη γίνεται ανάγνωση των μηνυμάτων του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία και να μην προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας σε σχολικό, επαρχιακό ή κεντρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα μέτρα που θα παρθούν μετά την έναρξη των μαθημάτων, δηλαδή στις 7/9/2018, κατά την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων, οι Βοηθοί Διευθυντές Α’, οι Βοηθοί Διευθυντές και οι Καθηγητές/-τριες να ασκούν μόνο το διδακτικό, συντονιστικό, διοικητικό και παιδαγωγικό τους έργο και να μην αναλαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο εξωδιδακτικό καθήκον, ούτε να συμμετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας/μέντορα αναφορικά με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, σε καθήκοντα που προκύπτουν από εγκυκλίους που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή και δεν άπτονται θεμάτων ασφάλειας και υγείας, στην οργάνωση και λειτουργία των ελεύθερων δραστηριοτήτων/ ομίλων, εκδρομών (εσωτερικού/εξωτερικού) και επισκέψεων, στη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, στην εκπόνηση στατιστικών μελετών για οποιοδήποτε θέμα.

Να μην συμμετέχουν, επίσης, στη διοργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και σε ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών/-τριών σε σχολικές μονάδες, στη διεξαγωγή ενδοσχολικών και εξωσχολικών διαγωνισμών και ολυμπιάδων σε οποιοδήποτε επίπεδο, όταν γίνονται σε εθελοντική βάση, στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων, κ.ά. (σε ενδοσχολικό, επαρχιακό, παγκύπριο ή/και διεθνές επίπεδο), σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και της Εβδομάδας Γλωσσών, στη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων, στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης και σε άλλα προγράμματα που αποφασίζει ή προτείνει με εγκυκλίους η αρμόδια αρχή, στην εκπροσώπηση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις εκτός της σχολικής μονάδας, σε εργάσιμο ή σε μη εργάσιμο χρόνο, όταν γίνονται σε εθελοντική βάση, σε προγράμματα του ΥΠΠ, στα οποία απαιτείται συνοδεία παιδιών, σε καμία εκδήλωση που διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων ή/και των Ομοσπονδιών.

Σύμφωνα με τα μέτρα, οι σχολικοί εορτασμοί να είναι λιτοί και να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, όλες οι συναντήσεις με γονείς θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε πρωινό χρόνο και στην καθορισμένη εβδομαδιαία ώρα συνάντησης, τα σχολεία δεν απευθύνουν προσκλήσεις σε αξιωματούχους του ΥΠΠ για εκδηλώσεις/δράσεις τους, να μην εκπονηθεί από κανένα σχολείο Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, μη εκπόνηση/σύνταξη/αποστολή κανενός είδους σχεδίου δράσης, μη προετοιμασία των δικαιολογητικών και διενέργεια των εξετάσεων ECDL, μη συμμετοχή των Διευθυντών στις συσκέψεις με τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές, να μη γίνεται ανάγνωση των μηνυμάτων του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία, να μην προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας σε σχολικό, επαρχιακό ή κεντρικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα προχωρήσουν μέσω του νομικού τους συμβούλου σε νομικές προσφυγές για την ανατροπή των αποφάσεων της Κυβέρνησης, σε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταστρατήγηση του Κοινωνικού Διαλόγου, καθώς και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) για παραβίαση των Συμβάσεων Εργασίας.

«Θεωρούμε δεδομένο ότι όλες και όλοι οι συνάδελφοι θα ακολουθήσουν τα ομόφωνα μέτρα των Οργανώσεων, για τη λήψη των οποίων θα έχουν τη νομική στήριξη και κάλυψη της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ. Με ενότητα και αποφασιστικότητα θα υπερασπιστούμε το Δημόσιο Σχολείο και την αξιοπρέπειά μας», αναφέρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, στην ανακοίνωση τους.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 08:51

Τελευταιες Ειδησεις

03 Ιουνίου
Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το νόμο που αυξάνει το όριο του χρέους
22:12
Τίτλοι Ειδήσεων - Σάββατο 3 Ιουνίου
22:00
Τηλεφωνική επικοινωνία Ζάκι - Γκάλαντ για το επεισόδιο στα σύνορα Ισραήλ και Αιγύπτου
21:50
Απάντηση Προέδρου Δημοκρατίας προς ΑΚΕΛ για διορισμό Αριστοτέλους
21:37
Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη ο Κενάν Αγιάζ
21:04
Αποκαλυπτικό βίντεο ΡΙΚ από επεισόδιο ωμής οπαδικής βίας έξω από λύκειο της Λεμεσού
20:43
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: "Οι κόκκινοι φάκελοι θα πρέπει να διερευνηθούν αμέσως" (Βίντεο)
20:21
Θερμά συγχαρητήρια Προέδρου για τη συμμετοχή της Κύπρου στους ΑΜΚΕ
19:56
Σε βλάβη του συστήματος σηματοδότησης αποδίδεται η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία
19:48
Ελλάδα: 161 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά
19:27
Πρώτη ομιλία Ερντογάν κατόπιν ορκωμοσίας - Εν αναμονή της ανακοίνωσης της νέας τουρκικής κυβέρνησης
18:53
Αθώα δηλώνει στην πρώτη συνέντευξη μετά την αποφυλάκισή της η Εύα Καϊλή
18:34
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand