Σύντομα διαβούλευση ΥΠΟΙΚ για 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες, €30 εκ. το κρατικό κόστος σε βάθος χρόνου


«Σε προχωρημένο στάδιο» για να πραγματοποιήσει διαβούλευση εμπλεκόμενων φορέων (τραπεζών - ΚΕΔΙΠΕΣ), σε σχέση με τον τρόπο που θα στηριχθούν οι 780 μη βιώσιμοι δανειολήπτες που προέκυψαν ύστερα από αίτηση για συμμετοχή τους στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο έχει στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή.


Η ίδια πηγή ανέφερε πως παράλληλα αναμένεται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα πλάνα της Κυβέρνησης για τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες έτσι ώστε στη συνέχεια το Σχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή, εκφράζοντας την ελπίδα «η έγκριση να δοθεί μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες» για να προχωρήσει σύντομα η διευθέτηση αυτού του προβλήματος.

Είπε ακόμη ότι το όλο κόστος για το κράτος αναμένεται να ανέλθει γύρω στα €30 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 20 χρόνια και θα εξαρτηθεί από την ηλικία του κάθε δανειολήπτη που θα συμμετέχει στο Σχέδιο.

Επιπλέον, ανέφερε πως λόγω του ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα εμπλέκεται στα κυβερνητικά σχέδια σε σχέση με τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες, αναμένεται επίσης η έγκριση από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Company), έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προχωρά στην αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Κατηγοριοποίηση μη βιώσιμων δανειοληπτών
-----------------------------
Σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των μη βιώσιμων δανειοληπτών, η πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «υπάρχουν περιπτώσεις από τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες, όπου με μια πιο βαθιά απομείωση του δανείου τους θα μπορούν να γίνουν βιώσιμοι» οικονομικά και να μπορούν να εξυπηρετούν στη συνέχεια το μη εξυπηρετούμενο δάνειο τους, σημειώνοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν και οι περιπτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι «δεν μπορούν να καταβάλλουν ούτε ελάχιστη δόση καθώς είναι άνεργοι και χωρίς εισοδήματα».

Αυτή η κατηγορία δανειοληπτών, όπως εξήγησε, θα ενταχθούν στο σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης δανείου», βάσει του οποίου οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν την χρήση του ακινήτου τους, καταβάλλοντας ένα προκαθορισμένο ποσό ενοικίου, το οποίο ετησίως θα ανέρχεται συνολικά γύρω στο 3% της μειωμένης στο 55% - 60% αξίας της κατοικίας τους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη νέα δόση που θα καθοριστεί, δηλαδή για παράδειγμα από €100.000 η αξία μιας κατοικίας να μειωθεί στις €55.000 ή στις €60.000.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η κατοικία θα περάσει στον έλεγχο της ΚΕΔΙΠΕΣ στο 60% της αξίας της και οι δανειολήπτες θα έχουν το δικαίωμα να την επανακτήσουν, όταν βελτιωθούν τα οικονομικά τους δεδομένα.

Σημείωσε ότι η επανάκτηση της κατοικίας θα μπορεί να γίνει με βάση την μειωμένη αξία της κατοικίας, μείον το ποσό που θα έχει αποπληρωθεί από το απομειωμένο δάνειο τους, μέσω των ενοικίων.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε, το δάνειο δεν θα ξεπερνά την αξία της κατοικίας, η οποία θα είναι και αυτή μειωμένη και όχι με βάση την αγοραία αξία της.

Αυτό θα έχει στόχο να δοθεί όσο το δυνατό περισσότερη οικονομική δυνατότητα στον δανειολήπτη να μπορέσει να αποπληρώσει μέρος του δανείου του, υπογράμμισε.

Όσον αφορά στην «πιο βαθιά απομείωση» του δανείου δανειοληπτών που μπορούν να γίνουν βιώσιμοι, καταβάλλοντας κάποιο ποσό δόσης, η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών η απομείωση του δανείου τους θα ξεπεράσει το 30%, ποσοστό που ισχύει σήμερα για όσους δανειολήπτες έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και παράλληλα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό του δανείου τους.

Σημείωσε ότι η απομείωση του δανείου μπορεί να ανέλθει στο 40% ή στο 50%.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως παράλληλα αναμένεται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα πλάνα της Κυβέρνησης για τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες έτσι ώστε στη συνέχεια το Σχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή, εκφράζοντας την ελπίδα «η έγκριση να δοθεί μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες» για να προχωρήσει σύντομα η διευθέτηση αυτού του προβλήματος.

Είπε ακόμη ότι το όλο κόστος για το κράτος αναμένεται να ανέλθει γύρω στα €30 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 20 χρόνια και θα εξαρτηθεί από την ηλικία του κάθε δανειολήπτη που θα συμμετέχει στο Σχέδιο.

Επιπλέον, ανέφερε πως λόγω του ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα εμπλέκεται στα κυβερνητικά σχέδια σε σχέση με τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες, αναμένεται επίσης η έγκριση από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Company), έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προχωρά στην αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Κατηγοριοποίηση μη βιώσιμων δανειοληπτών
-----------------------------
Σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των μη βιώσιμων δανειοληπτών, η πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «υπάρχουν περιπτώσεις από τους 780 μη βιώσιμους δανειολήπτες, όπου με μια πιο βαθιά απομείωση του δανείου τους θα μπορούν να γίνουν βιώσιμοι» οικονομικά και να μπορούν να εξυπηρετούν στη συνέχεια το μη εξυπηρετούμενο δάνειο τους, σημειώνοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν και οι περιπτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι «δεν μπορούν να καταβάλλουν ούτε ελάχιστη δόση καθώς είναι άνεργοι και χωρίς εισοδήματα».

Αυτή η κατηγορία δανειοληπτών, όπως εξήγησε, θα ενταχθούν στο σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης δανείου», βάσει του οποίου οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν την χρήση του ακινήτου τους, καταβάλλοντας ένα προκαθορισμένο ποσό ενοικίου, το οποίο ετησίως θα ανέρχεται συνολικά γύρω στο 3% της μειωμένης κατά 55% - 60% αξίας της κατοικίας τους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη νέα δόση που θα καθοριστεί.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η κατοικία θα περάσει στον έλεγχο της ΚΕΔΙΠΕΣ στο 60% της αξίας της και οι δανειολήπτες θα έχουν το δικαίωμα να την επανακτήσουν, όταν βελτιωθούν τα οικονομικά τους δεδομένα.

Σημείωσε ότι η επανάκτηση της κατοικίας θα μπορεί να γίνει με βάση την μειωμένη αξία της κατοικίας, μείον το ποσό που θα έχει αποπληρωθεί από το απομειωμένο δάνειο τους, μέσω των ενοικίων.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε, το δάνειο δεν θα ξεπερνά την αξία της κατοικίας, η οποία θα είναι και αυτή μειωμένη και όχι με βάση την αγοραία αξία της.

Αυτό θα έχει στόχο να δοθεί όσο το δυνατό περισσότερη οικονομική δυνατότητα στον δανειολήπτη να μπορέσει να αποπληρώσει μέρος του δανείου του, υπογράμμισε.

Όσον αφορά στην «πιο βαθιά απομείωση» του δανείου δανειοληπτών που μπορούν να γίνουν βιώσιμοι, καταβάλλοντας κάποιο ποσό δόσης, η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών η απομείωση του δανείου τους θα ξεπεράσει το 30%, ποσοστό που ισχύει σήμερα για όσους δανειολήπτες έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και παράλληλα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό του δανείου τους.

Σημείωσε ότι η απομείωση του δανείου μπορεί να ανέλθει στο 40% ή στο 50%.

Τελευταία Ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:44

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

27 Οκτωβρίου
Επίσπευση μετακίνησης ασφαλτικών από την περιοχή Ιδαλίου, ζήτησε η Επ. Περιβάλλοντος
16:32
Αποκλείει «βουλευτικές» πριν τις 9 Ιανουαρίου ο Τατάρ, σχόλια κι αντιδράσεις μετά την παραίτηση Σανέρ
16:25
Η Ελεγκτική απαντά σε δημοσιεύματα για την διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές
16:20
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: "Η Φώφη Γεννηματά έκανε οίστρο της ζωής, τον φόβο τού θανάτου"
16:10
Σημαντική αύξηση πωλήσεων πετρελαιοειδών σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μείωση 10,5% αποθεμάτων
15:56
ΕΕ: Πρόστιμο στην Πολωνία για τη λειτουργία του πειθαρχικού οργάνου του Ανωτάτου Δικαστηρίου
15:53
Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε τον Πρέσβη της Φινλανδίας στην Κύπρο
15:42
Αυξήθηκαν οι καταθέσεις και τα δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2021
15:34
Το θέμα αγνοουμένων συζήτησε ο Επίτροπος Προεδρίας με την Πρέσβειρα Αυστρίας
15:27
Το ψευδοκράτος δανείζεται 28 εκατομμύρια ΤΛ για να πληρώσει μισθούς
15:13
Λουξεμβούργο: Ο πρωθυπουργός Ξαβιέ Μπετέλ κατηγορείται για λογοκλοπή στην πτυχιακή του διατριβή
15:12
Τα σημεία δειγματοληψίας για διενέργεια rapid test την Πέμπτη
14:53
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand