Δ. Μιχαηλίδου: Πλήττονται ελευθερίες και δικαιώματα παιδιών στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου

Τη δυσαρέσκεια και τον έντονο προβληματισμό της σε ό,τι αφορά τη μετατροπή των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου σε κλειστά, εκφράζει με παρέμβασή της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου, ειδικά, όπως αναφέρει, "όταν με την απόφαση αυτή πλήττονται θεμελιώδεις ελευθερίες και βασικά δικαιώματα παιδιών, πολλαπλά ευάλωτων".


Στην παρέμβασή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί στα δύο Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου - το Προσωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά (Πουρνάρα) και το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ), ειδικά μετά από τη μετατροπή τους για ακόμη μια φορά, στο πλαίσιο των μέτρων για αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού, σε κλειστά, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος των αιτητών εκτός κι αν, η είσοδος/έξοδος αφορά, ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει πως με βάση πρόσφατη πληροφόρηση που έλαβε από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, από ΜΚΟ και αρμόδιες Υπηρεσίες, η απόφαση για απαγόρευση της εξόδου των ατόμων από τα Κέντρα, ακόμα και εκείνων των περιπτώσεων των οποίων οι διαδικασίες κατάθεσης των αιτήσεών τους έχουν ολοκληρωθεί, οδήγησε στο συνωστισμό και υπερπληθυσμό των Κέντρων ο οποίος με τη σειρά του έχει σοβαρότατες εκπτώσεις στη μεταχείριση των ατόμων σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις συνθήκες διαβίωσης και στη διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών.

"Οι συνθήκες διαβίωσης, ειδικότερα στο Πουρνάρα, είναι πιο άσχημες δεδομένου ότι, ως κέντρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας σχεδιάστηκε για να καλύπτει ανάγκες διαμονής 72 ωρών κι όχι για να παρέχονται αξιοπρεπείς συνθήκες για μακρόχρονη παραμονή", αναφέρει.

Εξυπακούεται, προσθέτει, "ότι, η κατάσταση που δημιουργήθηκε έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στη ψυχολογία των διαμενόντων, η οποία συντείνει στην εμφάνιση συναισθημάτων θυμού, ματαίωσης, απελπισίας και αντιδράσεων όπως διενέξεις και συμπλοκές τόσο μεταξύ των διαμενόντων όσο και των διαμενόντων με το προσωπικό των Κέντρων. Αποτέλεσμα των πιο πάνω συνθηκών αποτελούν τα πρόσφατα περιστατικά βίας και επεισόδια με συμπλοκές μεταξύ των διαμενόντων στο Πουρνάρα, κατά τα οποία προκλήθηκαν τραυματισμοί ατόμων και πολλαπλές καταστροφές". 

Η κ. Μιχαηλίδου σημειώνει πως τα ατομικά δικαιώματα, δεν είναι απόλυτα και μπορούν να περιοριστούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, νοουμένου όμως ότι τηρείται, η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού. Επομένως, τα περιοριστικά μέτρα τα οποία ρυθμίζονται μέσα από τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, δεν πρέπει να ξεπερνούν το απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, αναφέρει.

Επισημαίνει περαιτέρω πως δεν είναι κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσθηκε η μετατροπή των πιο πάνω κέντρων σε κλειστά, δεδομένου ότι με την απόφαση αυτή, ουσιαστικά, τα κέντρα, κατά παράβαση των όσων προβλέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις και εθνικές νομοθεσίες, ως προς τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, σε σχέση με τη μεταχείριση των αιτητών ασύλου συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά και ασυνόδευτων ανηλίκων, μετατράπηκαν σε χώρους κράτησης.

Σε ό,τι αφορά το Πουρνάρα, αναφέρει πως με βάση πρόσφατη πληροφόρηση από τις ΥΚΕ αυτή την περίοδο φιλοξενούνται περίπου 60 ασυνόδευτοι ανήλικοι, η ασφαλής ζώνη για τους ασυνόδευτους ανηλίκους είναι υπερπλήρης, δεν υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι καραντίνας και διαμονής κρουσμάτων για τους ασυνόδευτους ανήλικους και παρόλο ότι επιτρέπεται - με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών- η μετακίνηση των ασυνόδευτων αιτητών εκτός του Κέντρου, ο υπερπληθυσμός που δημιουργήθηκε από τη γενική απαγόρευση εξόδων, έχει επίσης αλυσιδωτές δυσμενείς επιπτώσεις και στους ασυνόδευτους ανήλικους διαμένοντες.

Καθόσον αφορά το ΚΥΦΑΔΠ, επισημαίνει ότι η απόφαση για μετατροπή του σε κλειστό, έχει επίσης, σοβαρές και δυσανάλογες επιπτώσεις στην πρόσβαση των παιδιών που διαμένουν εκεί στα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, προσθέτει στο κέντρο διαμένουν παιδιά όλων των ηλικιών τα οποία φοιτούν σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Λόγω του αναφερόμενου μέτρου, τα παιδιά αυτά, από την έκδοση, το Νοέμβριο, του Διατάγματος (Αρ. 52) μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων οπότε τα σχολεία λειτουργούσαν με τη φυσική παρουσία των μαθητών, δεν δικαιούνταν να εξέρχονται του κέντρου, ούτε καν, για φοίτηση στα σχολεία τους, πόσω μάλλον για άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός του Κέντρου.

"Με βάση προφορική πληροφόρηση που έλαβα από τη Δημοτική και τη Μέση Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καταβάλλονταν προσπάθειες ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όμως ενέχει πολλαπλές τεχνικές και πρακτικές δυσκολίες οι οποίες είναι ακόμα πιο έντονες για τα παιδιά αυτά, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση μέσω της φυσικής παρουσίας των παιδιών στο σχολείο και τα οφέλη της στη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη", αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει η επιβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα παιδιά που διαμένουν στο Κέντρο, ενόσω τα σχολεία λειτουργούσαν με τη φυσική παρουσία των μαθητών, αποτελούσε σαφή παραβίαση της Αρχής της Μη Διάκρισης, του Συμφέροντος του Παιδιού και του δικαιώματος τους σε εκπαίδευση. 
 
 Η κ. Μιχαηλίδου ζητά από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας να ενημερωθεί για τους λόγους για τους οποίους αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο κέντρων σε κλειστά, καθώς και για την αξιολόγηση που έγινε πριν από τη λήψη των αποφάσεων σε σχέση με τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των μέτρων καθώς και για τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και των δύο κέντρων.

Επίσης ζητά να μελετηθεί και επαναξιολογηθεί η αναγκαιότητα του μέτρου αυτού στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και του επιδιωκόμενου σκοπού και να προωθηθούν ενέργειες για την υλοποίηση των εισηγήσεων που περιλήφθηκαν στην Έκθεση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικά οι εισηγήσεις που αφορούν τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών, των οικογενειών με παιδιά και των ευάλωτων ατόμων που διαμένουν στο Πουρνάρα.
 
Ακόμη ζητά ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τους αριθμούς των παιδιών που διαμένουν στο κέντρο και τη βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία φοιτούν και τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχεται ανάλογα με την τάξη και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκουν τα παιδιά.

Εξάλλου, ζητά να ενημερωθεί για την υποδομή που υπάρχει για να λειτουργεί ικανοποιητικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά πόσον υπάρχει συγκεκριμένος χώρος στον οποίο τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά πόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο ενήλικα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης ερωτά το Υπουργείο Παιδείας "σε ποια εξατομίκευση, διαφοροποίηση ή/και άλλη υποστήριξη έχετε προχωρήσει στην παρεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη τις επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται;" και "ποιες άλλες εναλλακτικές επιλογές ή ενέργειες έχουν μελετηθεί ή μελετώνται για την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στα παιδιά του Κέντρου λαμβάνοντας υπόψη ότι στερούνται του δικαιώματος για φυσική παρουσία στο σχολείο από τα μέσα Νοεμβρίου;".       
 
Η επιστολή/παρέμβαση της Επιτρόπου κοινοποιήθηκε στην Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου και στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων λόγω αρμοδιότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 15:45

Τελευταιες Ειδησεις

17 Σεπτεμβρίου
Στήριξη στην Κύπρο εξέφρασαν οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων του Med9
21:34
Την αυστηρή προσήλωση της ΚΔ στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα των ΗΕ επισήμανε ο ΠτΔ στην Αθήνα
21:06
EUMED9: Διακήρυξη της Αθήνας για την κλιματική αλλαγή
20:42
EUMED9-Εμ. Μακρόν: Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει προκλήσεις και απειλές που αφορούν τη γειτονιά μας
20:16
153 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν την Παρασκευή, κανένας θάνατος
19:51
Η Ουάσινγκτον προτρέπει και άλλες αραβικές χώρες να αναγνωρίσουν το Ισραήλ
19:49
Μόνο την «κόκκινη» ταξιδιωτική λίστα διατηρεί το Λονδίνο - Ευνοϊκές αλλαγές για εμβολιασμένους ταξιδιώτες
19:24
Η Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας παραιτήθηκε μετά τη χαοτική εκκένωση στο Αφγανιστάν
19:15
«Όλα στον αέρα» θα βγαίνουν κάθε απόγευμα φέτος στο ΡΙΚ
18:54
Μειωμένα κατά 23% στο επταήμερο τα κρούσματα κορωνοϊού στο Ην. Βασίλειο
18:36
Ποστάρισμα Ομόνοιας για τον ιστορικό βαθμό στο Κόνφερενς Λιγκ (φώτο)
18:33
Οι ορισμοί των διαιτητών για την 3η αγωνιστική - Ο Λούκας Σωτηρίου στο Απόλλων-ΑΠΟΕΛ
18:26
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand