ΥΠΠΑΝ: Διατίθενται 2,809 θέσεις με τη σημερινή κατανομή για ΑΕΙ Κύπρου και στρατιωτικές σχολές Ελλάδας

Με τη σημερινή Κατανομή για Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας διατίθενται 2.809 θέσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου.


Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 για τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, ο κ. Προδρόμου είπε ότι με τη δημοσίευση σήμερα των αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων (Π.Ε.), οι οποίες παρά τις επιβληθείσες αλλαγές στο ημερολόγιο λόγω των εκτάκτων συνθηκών και της πανδημίας, διοργανώθηκαν κανονικά και με πλήρη επιτυχία.

«Έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση όλες τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης», πρόσθεσε.

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 7.351 υποψήφιοι και από αυτούς 5.318 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας.

«Με τη σημερινή Κατανομή διατίθενται 2.809 θέσεις, από τις οποίες 1.757 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 870 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 94 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 88 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων», σημείωσε.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε, επίσης, ότι η Θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2020 έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα.

«Οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων. Στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε επίσης και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε Επαρχία. Η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Προδρόμου είπε, επιπρόσθετα, ότι στις εξετάσεις συμμετείχαν 7.295 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 34.278 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης.

«Εν ολίγοις διορθώθηκαν 34.278 γραπτά. Τα δοκίμια αυτά βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 394 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων, που παρέμενε ανώνυμο, βαθμολογήθηκε από δυο διορθωτές», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή.

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει περίπτωση επανεξέτασης ή άλλης αναβαθμολόγησης. Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος», σημείωσε.

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα Πρόσβασης των Π.Ε. 2020 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy.

Ο Υπουργός Παιδείας ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και συνεχάρη ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και εκείνους που θα εξασφαλίσουν θέση σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δημήτρης Χανδριώτης, διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειόφοιτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειόφοιτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

«Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους. Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 31 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 40 και για το ΑΞΙΚ 9. Έχει, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 1 θέση για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά την Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.

«Επιπρόσθετα, ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χανδριώτης είπε, παράλληλα, ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας.

Σημείωσε ότι η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου.

«Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ εντός των ημερών. Κατ΄ ακρίβεια γύρω στις 23 του μήνα, την Πέμπτη, θα είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε και το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης για τα ΑΕΙ της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Ο κ. Χανδριώτης επισήμανε ότι κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνον για την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία.

«Από του χρόνου θα είναι μόνο για ένα Επιστημονικό Πεδίο», σημείωσε.

Ο κ. Χανδριώτης ανέφερε, παράλληλα, ότι κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Σημείωσε ότι οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

«Επιπρόσθετα, έχουμε όπως κάθε χρόνο τους πρωτεύσαντες των Παγκύπριων Εξετάσεων ανά πλαίσιο πρόσβασης. Βασικά, τώρα τα ονόματα των υποψηφίων που θα ανακοινώσω έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης «20», μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες των Πλαισίων Πρόσβασης αφορούν μόνο τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Χανδριώτης, δεν υπάρχει η έννοια του πρώτου των πρώτων.

«Όλα τα παιδιά που ανακοινωθούν τώρα τα ονόματα τους έχουν βαθμό στο πλαίσιο που πρώτευσαν 20 μετά από τη στατιστική επεξεργασία. Επίσης, θα διαπιστώσετε ότι στην τελευταία λίστα μπορεί να πρώτευσαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά να πήραν θέση σε κάποια σχολή που είναι σε άλλο πλαίσιο λόγω του ότι αυτή ήταν και η προτίμηση τους. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να πρώτευσε στο πλαίσιο των Μαθηματικών, για παράδειγμα, και να πήρε θέση στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χανδριώτης είπε ότι στο πλαίσιο πρόσβασης 1 και 6, πρώτευσε η Θέα Παρασκευά από το Λύκειο Ιδαλίου και εξασφάλισε θέση στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών, στο πλαίσιο πρόσβασης 2, η Ελένη Ευθυμιάδη από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εξασφάλισε θέση στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο πρόσβασης 7, η Ειρήνη Σκίτσα από το Λύκειο Παραλιμνίου, εξασφάλισε θέση στη Νομική, στο πλαίσιο πρόσβασης 10, ο Νικόλας Κωνσταντινίδης από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή, στο πλαίσιο πρόσβασης 14 και 28, ο Μάριος Σκίτσας από το Λύκειο Παραλιμνίου, εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή, στο πλαίσιο πρόσβασης 15, ο Δημήτριος Φραντζέσκου από το Λύκειο Αραδίππου, εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή, στο πλαίσιο πρόσβασης 16, η Λουίζα Καμπανέλλα από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι στο πλαίσιο πρόσβασης 18, πρώτευσε η Μαρίνα Περικλέους από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού και εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, στο πλαίσιο πρόσβασης 19 και 24, ο Χαράλαμπος Γεωργίου από το Λύκειο Πολεμιδιών , εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Πληροφορικής στο ΠΚ, στο πλαίσιο πρόσβασης 20, ο Ανδρέας Παφίτης από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή , στο πλαίσιο πρόσβασης 22, η Αφροδίτη Κυπριανού από το Λύκειο Αποστόλου Λουκά, εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Φυσικής ΠΚ, στο πλαίσιο πρόσβασης 25, 26 και 27, η Χρύσα Κανάρη από την Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικών Τεχνών) στο ΤΕΠΑΚ, και στο πλαίσιο πρόσβασης 29, η Εμμανουέλα Κορέλλη από το Λύκειο Ακροπόλεως, εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Πολιτική Επιστήμη).

«Όπως βλέπετε, έχουμε από όλες τις Επαρχίες στους πρωτεύσαντες, με λίγο παραπάνω την Λεμεσό», κατέληξε.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 19:56

Τελευταιες Ειδησεις

25 Ιανουαρίου
Η Κυβέρνηση της Δανίας θα ανακοινώσει την άρση όλων των περιορισμών της COVID-19, σύμφωνα με δημοσίευμα
15:32
Πλήγμα με Λούντεμο στο ΑΠΟΕΛ, κάταγμα 5ου μετατάρσιου
15:28
Προειδοποιήσεις, ότι οι αυξήσεις τελών στο λιμάνι Λεμεσού ενδέχεται να εκτινάξουν τον πληθωρισμό στα ύψη
15:15
Σε ετοιμότητα η Αστυνομία να ερευνήσει οποιαδήποτε πληροφορία για ύπαρξη κυκλώματος βιασμών
15:00
NBA : Συνεχίζουν με σπασμένα...φρένα οι Σανς, πήραν και το ντέρμπι με τους Τζαζ (videos)
14:58
Πυκνή χιονόπτωση σε ορεινές κοινότητες της Κύπρου προκάλεσε προβλήματα
14:56
Πόρισμα AEK – Aπόλλων : Δεν δηλώθηκε ως κρούσμα ο Ροσάλες, oι παρατυπίες του εργαστηρίου
14:40
Ποδηλάτης έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα
14:35
ΑΕΚ : Απόφαση για Μάμα - μέσα με Εθνικό, χάνει 'Αρη
14:25
Οριακή άνοδος επικρατεί στο ΧΑΚ την Τρίτη
14:14
Προκήρυξη προσφορών για τη Λεωφόρο Τσερίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών
13:55
Ένοπλη ληστεία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λάρνακα
13:46
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand