Υπόμνημα για την οικονομία απέστειλε το ΚΕΒΕ στο ΠτΔ

Πρώτιστο μέλημα και ευθύνη όλων παραμένει η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών δεδομένου ότι η αξία της ζωής δεν αποτιμάται με οποιοδήποτε κόστος, αναφέρει σε υπόμνημα του για την οικονομία προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ΚΕΒΕ, το οποίο εκτιμά ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από την συνεχιζόμενη κρίση λόγω της πανδημίας θα είναι τεράστιες τόσο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όσο και για το ίδιο το κράτος.Το ΚΕΒΕ συγχαίρει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την εξαιρετική μέχρι σήμερα διαχείριση του θέματος, λέγοντας ότι «τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών είναι αποτέλεσμα των γρήγορων αντανακλαστικών της κυβέρνησης για υιοθέτηση των σωστών μέτρων καθώς και της συμμόρφωσης που έδειξαν γενικά οι συμπολίτες μας στα διάφορα περιοριστικά μέτρα».

Όπως αναφέρεται, το ΚΕΒΕ θεωρεί τα εξαγγελθέντα σχέδια στήριξης ως αρκετά ικανοποιητικά, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εξαγγελία για παράταση της ισχύος τους μέχρι τις 12 Ιουνίου αλλά και της απόφασής σας να επεκτείνετε την περίοδο στήριξης προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

Το ΚΕΒΕ εκφράζει την πεποίθηση ότι ευθύνη όλων πρέπει να είναι η σωστή και συντεταγμένη διαχείριση του θέματος με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την παραχώρηση των όποιων επιδομάτων με προσοχή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες και αντοχές του κράτους, την σταδιακή επαναλειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων/κλάδων, δεδομένου ότι διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής για προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και την διασφάλιση ύπαρξης των αναγκαίων οικονομικών πόρων για στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων και στη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας.
 
«Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας αποτελεί η επαναλειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιών που προσφέρει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αν δεν διασφαλίσουμε ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες θα λειτουργούν πλήρως, έστω και με εξ’ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων τους όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στις διάφορες συναλλαγές τους με το κράτος».
 
Το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως οι ενέργειες στραφούν προς 6 κατευθύνσεις που αφορούν την τόνωση της ζήτησης για αύξηση της ντόπιας κατανάλωσης και ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων καθιστόντας τις ικανές να πληρώνουν το προσωπικό τους, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση τους από το κράτος.
 
Επίσης την άμεση έναρξη υλοποίησης των έτοιμων κυβερνητικών έργων για τόνωση της οικονομίας, επισπεύδοντας ταυτόχρονα όσα είναι ώριμα να υλοποιηθούν, την παραχώρηση κινήτρων για προσέλκυση κεφαλαίων/επενδύσεων που θα ενισχύσουν τα ταμεία του κράτους, δημιουργώντας παράλληλα αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στους τομείς των διεθνών δραστηριοτήτων.
 
Ακόμη, τη στήριξη της εγχώριας Βιομηχανίας, ιδιαίτερα των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και την σταδιακή λήψη μέτρων για ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνδέονται με την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και τις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και των πολιτών.
 
Το ΚΕΒΕ θεωρεί υψίστης σημασίας «την άμεση και έντονη προβολή της άριστης διαχείρισης της πανδημίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και την προβολή των εξαιρετικά ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που είχαμε ως το πρώτο μέτρο δημιουργίας διεθνώς θετικής εικόνας για την Κύπρο».
 
Αναφέρει πως θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τις επιχειρήσεις μας παρέχοντας τους κάθε μορφή οικονομικής ή άλλης στήριξης που δεν θα επιτρέπετο υπό κανονικές συνθήκες λόγω κρατικών ενισχύσεων, πρόσθεσε. Αυτό, συνέχισε, θα κάνουν όλα τα άλλα κράτη για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση των δικών τους επιχειρήσεων και δεν θα πρέπει η Κύπρος να αδικήσει τις δικές της επιχειρήσεις στερώντας τους αυτή τη μοναδική ευκαιρία για ενισχυμένη στήριξη.
 
Για την επίτευξη  αυτών επεσήμανε, χρειάζονται μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, που αφορούν όλο το φάσμα της οικονομίας, ανεξαρτήτως τομέα οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα, τα οποία και αναλύει, και μέτρα τομεακού χαρακτήρα, τα οποία επίσης αναλύει.
 
Μεταξύ άλλων το ΚΕΒΕ ζητεί μέτρα φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις όπως επιμήκυνση της περιόδου μεταφοράς ζημιών από πέντε σε δέκα χρόνια, επαναφορά του μέτρου της επιταχυνόμενης απόσβεσης για ενθάρρυνση των επενδύσεων, αναστολή της λογιζόμενης διανομής μερίσματος για μερικά χρόνια κατόπιν μελέτης έτσι που να υποβοηθηθεί/ενθαρρυνθεί τόσο η ρευστότητα των επιχειρήσεων όσο και η επενδυτική δραστηριότητα.
 
Επίσης, μείωση διαφόρων φορολογιών για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, κατάργηση της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς για τα ενοίκια, μείωση ή ακόμα και κατάργηση της φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για κάποια χρονική περίοδο, π.χ. τρία χρόνια,επιτάχυνση πληρωμών του κράτους προς τις επιχειρήσεις.
 
«Συναφές με το πιο πάνω σημείο είναι και η ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τις έγκαιρες πληρωμές τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι πληρωμές να γίνονται  με τραπεζικό έμβασμα και εντός προθεσμίας 60 ημερών το αργότερο», επεσήμανε.
 
Ταυτόχρονα, ανέφερε, θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και προσφοροδότησης όσων άλλων έργων είναι ώριμα να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσθέτει. Ζητεί δε αναθεώρηση των διαδικασιών για ενστάσεις στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με ψηλό τέλος προσφυγής και σύντμηση του χρόνου μεταξύ των διαφόρων σταδίων.
 
Ζητεί ακόμη επίσπευση Σχεδίου Πολιτογραφήσεων, «χωρίς τυμπανοκρουσίες της εξέτασης των αιτήσεων σύμφωνα πάντα με τα συμφωνημένα νέα κριτήρια προς αποφυγή άλλων προβλημάτων φήμης της Κύπρου που είχαμε πρόσφατα».
 
Το ΚΕΒΕ προτείνει δε όταν αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία να ξαναδούμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, πχ Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις εισηγήσεις διεθνών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. «Οι ιδιωτικοποιήσεις πέραν του γενικότερου οφέλους για την οικονομία θα αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων για αποπληρωμή των δανείων που θα επωμισθεί το κράτος για αντιμετώπιση της κρίσης. Θα μπορούσαν δε να παραχωρηθούν κίνητρα για τους στρατηγικούς επενδυτές, περιλαμβανομένων και πολιτογραφήσεων».
 
Σύμφωνα με το υπόμνημα επιβάλλεται να επέλθει πλήρης δραστηριοποίηση Κρατικών Υπηρεσιών (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Έφορος Εταιρειών, Φόρος Εισοδήματος, Κτηματολόγιο, Πολεοδομία κ.α), Ημικρατικών, Δημοτικών και άλλων αρχών με διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη σωστή και επαγγελματική λειτουργία τους. Όπου υπάρχει ανάγκη να στελεχώνονται τα τμήματα με προσωπικό από άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σημειώνει το ΚΕΒΕ, αναφέροντας ότι επιβάλλεται η δραστηριοποίηση των τμημάτων να ενταχθεί στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
 
Ζητεί επίσης προώθηση των σχεδίων για την Ψηφιακή Αναβάθμιση ‘Digital Transformation’ των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-27– Τομέας Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, το σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και το σχέδιο για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων.
 
«Τα Σχέδια αυτά αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν προς το τέλος του 2021.  Η επίσπευση τους θα δώσει τη δυνατότητα στις βιομηχανίες που επιθυμούν να προβούν σε αναβαθμίσεις και επενδύσεις άμεσα αφού το κράτος μπορεί να καλύψει μέχρι και 40% των επιλέξιμων δαπανών", επεσήμανε το ΚΕΒΕ.
 
Ζητεί, μεταξύ άλλων, επιδότηση εξαγωγέων για την κάλυψη μέρους του αεροπορικού κόστους για τη διακίνηση εμπορευμάτων, τόσο βιομηχανικών, όσο και γεωργικών (πχ ευπαθή προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα)  σε χώρες όπου υπάρχουν προοπτικές εξαγωγών. Η έμφαση είναι για  επιβατικά αεροσκάφη από / προς  μεγάλες αγορές ή Hubs όπως του Λονδίνου, Dubai κ.α, όπως αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 21:33

Τελευταιες Ειδησεις

28 Σεπτεμβρίου
Ζητά προστασία από την αστυνομία ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός
10:31
Ακάρ: Με τη ναυμαχία της Πρέβεζας εδραιώθηκε η τουρκική κυριαρχία στη Μεσόγειο
09:52
Γενικός Ελεγκτής για ΓΔ του ΥΠΟΙΚ: Υιοθετεί τα επιχειρήματα ιδιωτικής εταιρείας
09:19
Γενικός Διευθυντής ΥΠΟΙΚ: Η διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης για τη διαχείριση των αεροδρομίων ήταν διάφανη και νόμιμη
08:46
Σολτς: Τα δημοψηφίσματα στις ουκρανικές περιοχές είναι απάτη
07:57
Κασουλίδης: Το ενδεχόμενο σύρραξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι το τελευταίο πιθανό σενάριο, αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται
07:55
Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες προκάλεσε στην Κούβα ο κυκλώνας Ιαν
06:36
Βαριά ήττα της Εθνικής Κύπρου από το Κόσοβο
06:28
Προσήλωση Βρετανίας στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
06:26
Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας με βασικά θέματα συζήτησης, τις εξελίξεις στο Αιγαίο και στο κυπριακό
06:24
Δένδιας: H Ελλάδα είναι ανοικτή για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου
06:23
ΓΓ ΝΑΤΟ: Απαράδεχτη η οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων από ΗΠΑ
06:21
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand