Αύξηση ΑΕΠ 12,5% στην ευρωζώνη και 9,4% στην Κύπρο το 3ο τρίμηνο

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,5% στη ζώνη του ευρώ κατά 11,5% στην ΕΕ, κατά 2,3% στην Ελλάδα και 9,4% στην Κύπρο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν πιο οι απότομες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995 και σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 11,7% στη ζώνη του ευρώ κατά 11,3% στην ΕΕ, -14,1% στην Ελλάδα και -13,1% στην Κύπρο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,3% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,2% στην ΕΕ, κατά -11,7% στην Ελλάδα και κατά -4,4% στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2020, το οποίο αντιπροσωπεύει μερική ανάκαμψη μετά από -14,7%, -13,9%, -14,2 και -12,3% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -9,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,9% (μετά από -9,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Η Γαλλία (+ 18,7%), η Ισπανία (+ 16,7%) και η Ιταλία (+ 15,9%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές οι χώρες είχαν επίσης από τις υψηλότερες μειώσεις το δεύτερο τρίμηνο.

Η Ελλάδα (+ 2,3%), η Εσθονία και η Φινλανδία (και οι δύο + 3,3%) και η Λιθουανία (+ 3,8%) είχαν τις χαμηλότερες αυξήσεις του ΑΕΠ.

Εκτός από την Ελλάδα, η οποία σημείωσε μείωση 14,1%, αυτές οι άλλες χώρες είχαν επίσης τις λιγότερο έντονες μειώσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 14,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 13,2% στην ΕΕ (μετά από -12,4% στη ζώνη του ευρώ και -12,0% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 13,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,7% στην ΕΕ (μετά από -16,0% και -14,3% αντίστοιχα).

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 17,2% στην ΕΕ (μετά από -18,9% και στις δύο ζώνες).

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 12,9% στην ΕΕ (μετά από -18,2% και -18,0% αντίστοιχα).

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών είχαν πολύ ισχυρή θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕγχΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (+7,3 και +6,9 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν επίσης θετική και στις δύο ζώνες (+ 2,8 και +2,5 αντίστοιχα).

Οι συνεισφορές από το εξωτερικό ισοζύγιο και τις τελικές δαπάνες της κυβέρνησης ήταν θετικές και στις δύο ζώνες, ενώ η συμβολή των αλλαγών στα αποθέματα ήταν ελαφρώς αρνητική και στις δύο ζώνες.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, οι όγκοι του ΑΕΠ ανέκαμψαν σημαντικά το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι 4,4% κάτω από το επίπεδο στο τέλος του περασμένου έτους για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2017. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ ήταν 3,5% χαμηλότερο από το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ, 0,9% στην ΕΕ, μειώθηκε κατά -0,4% στην Κύπρο και αυξήθηκε κατά 1,2% στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονολογικών σειρών το 1995. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση είχε μειωθεί κατά 3,0% στη ζώνη του ευρώ κατά 2,8% στην ΕΕ, κατά -0,9% στην Κύπρο και -2,8% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ κατά 2,0% στην ΕΕ, -2,0% στην Κύπρο και -1,8% στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,1%, - 2,9%, -1,2% και -3,0% αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 14,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,9% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μειώσεις ήταν 4,5% στη ζώνη του ευρώ και 3,7% στην ΕΕ αντίστοιχα. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια εικόνα της εισροής εργασίας σύμφωνα με το μέτρο παραγωγής και εισοδήματος των εθνικών λογαριασμών.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, η Ιρλανδία (+ 3,3%), η Ισπανία (+ 3,1%) και η Αυστρία (+ 3,0%) σημείωσαν την υψηλότερη ανάπτυξη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (-1,9%), τη Ρουμανία (-1,0%) και τη Βουλγαρία (-0,5%). Η μείωση των ωρών εργασίας ήταν γενικά πολύ πιο έντονη για όλα τα κράτη μέλη.

Στην Κύπρο η αύξηση της απασχόλησης σε ώρες ήταν 2,1% και στην Ελλάδα 29,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και -5,3% και -4,6% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο του 2020, 205,2 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 157,4 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η απασχόληση σε άτομα είναι 3,6 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ (-2,2%) και 4,3 εκατομμύρια (-2,1%) στην ΕΕ κάτω από το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των ωρών εργασίας ήταν 4,6% χαμηλότερος στη ζώνη του ευρώ και 3,6% χαμηλότερος στην ΕΕ.

Ο συνδυασμός των στοιχείων του ΑΕΠ και της απασχόλησης επιτρέπει εκτίμηση του παραγωγικότητα της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας κυμάνθηκε περίπου 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018.

Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η παραγωγικότητα παρέμεινε αρνητική σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους με -2,2% για τη ζώνη του ευρώ και -2,3% για την ΕΕ. Με βάση τις ώρες εργασίας, ο αντίκτυπος στην παραγωγικότητα ήταν πιο περιορισμένος.

Στη ζώνη του ευρώ σημειώθηκε ελαφρά αύξηση της παραγωγικότητας βάσει των ωρών εργασίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 0,4%, ενώ για την ΕΕ η παραγωγικότητα μειώθηκε ελαφρά κατά 0,5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 17:12

Τελευταιες Ειδησεις

25 Ιουνίου
Ικανοποίηση για το κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία εξέφρασε ο ΠτΔ
07:44
ΕΕ-Σύνοδος Κορυφής: Ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί - Eπαγρύπνηση για τις μεταλλάξεις
07:22
Αποκλείστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η πιθανότητα συνόδου με τον Πούτιν
06:57
Ρωσία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αγία Πετρούπολη - Τρεις νεκροί
06:34
Μπουρκίνα Φάσο: Παιδιά στρατιώτες σκότωσαν τουλάχιστον 130 αμάχους
06:15
24 Ιουνίου
Περιορισμένες αλλαγές στη βρετανική πράσινη ταξιδιωτική λίστα - Παραμένει «πορτοκαλί» η Κύπρος
21:42
Έρευνα για παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφρών ξεκίνησαν οι αρχές στη Βουλγαρία
21:25
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο νόμο για το κλίμα
21:07
Το Ισραήλ χαλαρώνει περιορισμούς στη Λωρίδα της Γάζας με την εκεχειρία να τηρείται
20:52
Ένας νεκρός και 51 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 12ώροφου κτιρίου στη νότια Φλόριντα
20:49
Κορωνοϊός: 175 νέα κρούσματα στην Κύπρο
20:33
Νέες βελτιώσεις στο τελευταίο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία
20:31
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand