Συμπεράσματα για τη διατλαντική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ υιοθέτησε το ΣΕΥ

To Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών (ΣΕΥ) της ΕΕ υιοθέτησε πριν λίγο συμπεράσματα  για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών, με τα οποία επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής "ως την πρωταρχική και στενότερη σχέση του κόσμου, που βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς, καθώς και στη γεωπολιτική πραγματικότητα".

Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι "μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση και τη συμβολή στην κοινή μας ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία".

Οι 27 τονίζουν ότι οι διατλαντικές σχέσεις αποτελούν "το θεμέλιο της διεθνούς τάξης που βασίζεται στους κανόνες, ενισχύοντας τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την ελευθερία, την ευημερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την πολυμέρεια, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, όχι μόνο για όσους ζουν στις ακτές μας, αλλά επίσης για τον υπόλοιπο κόσμο".

Το Συμβούλιο πιστεύει σε μια "ισχυρή αμοιβαία επωφελής μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια ενισχυμένη πολυμερή τάξη, η οποία θα προωθήσει ένα κοινό όραμα για τον κόσμο και μπορεί να επιτύχει απτά αποτελέσματα".

Όπως αναφέρουν οι 27, "απαιτείται μια ανανεωμένη διατλαντική ατζέντα για την εξεύρεση κοινών απαντήσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη μας, να προστατευθεί η δημοκρατία και να γίνει αποτελεσματική για τους πολίτες μας".

"Συνεχίζοντας τη στρατηγική της πορεία δράσης και αυξάνοντας την ικανότητά της να ενεργεί αυτόνομα, μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης και της ικανότητάς της να υλοποιήσει", αναφέρουν.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές συνέπειες του Covid-19, υπάρχει ακόμη πιο πιεστική ανάγκη για την καταπολέμηση της πανδημίας μαζί, για την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, για την εξασφάλιση πράσινης οικονομικής ανάκαμψης και για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας και των ψηφιακών μεταβάσεων για να ενισχύσουμε τις κοινές μας αξίες", σημειώνεται στα συμπεράσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση του εκλεγμένου Προέδρου Μπάιντεν να επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες  στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν.

Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει έναν διατλαντικό διάλογο για το κλίμα ενόψει της COP26, στηριζόμενο στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να εφαρμόσει από κοινού συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, "πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την εμβάθυνση των οικονομικών μας σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης των εμπορικών διαφορών".

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ "θα πρέπει να επιδιώκουν μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση περιοριστικών μέτρων, καθώς και να αντιμετωπίζουν το ζήτημα των μέτρων με εξωεδαφικό αποτέλεσμα", τονίζεται.

"Είναι καιρός να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την πολυμερή προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω των πολύ αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε διεθνείς οργανισμούς, με τρόπο που να διατηρεί τις ιδρυτικές αρχές - που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών - και τα ανθρώπινα δικαιώματα".

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο χαιρετίζει τη δέσμευση της εισερχόμενης διοίκησης για πολυμερή διπλωματία και διεθνείς συμμαχίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση "προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της ικανότητας των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις".

"Είναι καιρός να ανανεώσουμε τις κοινές προσπάθειες ΕΕ-ΗΠΑ που στοχεύουν στην ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και να συνεργαστούν για την ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής μη διάδοσης, αφοπλισμού και ελέγχου των όπλων", αναφέρουν οι 27. 

"Πρέπει να συνεργαστούμε για να διατηρήσουμε το Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης, όπως εγκρίθηκε από το Ψήφισμα 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έναν βασικό πυλώνα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής μη διάδοσης και για να προωθήσουμε τα επιτεύγματά του και να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις. Το Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διεθνή φόρα και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου", καταγράφουν.

Επιπλεόν, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι "οι δημοκρατικές κοινωνίες και οι οικονομίες της αγοράς των διατλαντικών εταίρων αντιμετωπίζουν κοινές απειλές και προκλήσεις που παρουσιάζονται από την αυξανόμενη διεθνή επιθετικότητα διαφόρων παραγόντων".

"Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, να αντέξουμε τον οικονομικό εξαναγκασμό και τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε το τεχνολογικό μας πλεονέκτημα".

"Όπου είναι δυνατόν, η συνεργασία μας θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει ομοιόμορφες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, είτε στην ανατολική και νότια γειτονιά της ΕΕ, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, ή στον Ινδικό -Ειρηνικό. Η προώθηση της κοινής ατζέντας μας για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα θα είναι εξίσου απαραίτητη"

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες "πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν στενή συνεργασία και διάλογο στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και να ενισχύσουν περαιτέρω τις κοινές προσπάθειές τους, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένων, αμοιβαία ενισχυόμενης και επωφελούς στρατηγικής εταιρικήες σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων Βαρσοβίας 2016 και 2018".

"Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά διάφορες παραδοσιακές και αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020, οι πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συμβολή στην υπερατλαντική ασφάλεια. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της διεθνούς τάξης που βασίζεται στους κανόνες με τον πυρήνα των Ηνωμένων Εθνών", αναφέρουν.

"Τελικά και το πιο σημαντικό, πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας είναι βαθιά ριζωμένη στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Η προώθηση ισχυρών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη μιας θετικής και συνεχώς στενότερης σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ. Η συνεχής επένδυση στις επαφές μεταξύ ανθρώπων, μέσω της συνεργασίας στην επιστήμη, την έρευνα και την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, το Διαδίκτυο και την κοινωνία της πληροφορίας, τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση της συνεργασίας μας", αναφέρουν οι 27.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης "την ανάγκη προώθησης δεσμών μεταξύ των νέων μας και των μελλοντικών ηγετών για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης προς όφελος της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και των αξιών και των αρχών που μοιραζόμαστε".

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν απρόσκοπτα από τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων, "η επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα τα κράτη μέλη της παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση".

Τέλος,  το Συμβούλιο υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του να ξεκινήσει "τακτικό, περιεκτικό και στρατηγικό πολιτικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου επιπέδου, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της διατλαντικής εταιρικής σχέσης" και να συζητήσει "τη στρατηγική κατεύθυνση όλων των πολιτικών κοινού ενδιαφέροντος προσβλέποντας στην επέκταση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες".

Πηγή: Αθανάσιος Αθανασίου

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 17:12

Τελευταιες Ειδησεις

11 Απριλίου
Η Ομόνοια νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στην κορυφή
21:40
Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε το δημόσιο χρέος της Κύπρου
21:21
Η ΑΕΛ πήρε το πολύτιμο τρίποντο στο ΑΕΚ Αρένα
21:09
Νίκη με ανατροπή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 3-1 την Τότεναμ
20:40
Ανακοινώθηκαν 440 περιστατικά COVID την Κυριακή, 225 ασθενείς σε νοσοκομεία
20:40
Β' Κατηγορία: Η Αγία Νάπα νίκησε με 2-1 την Ομόνοια Ψευδά και διατήρησε επαφή με την κορυφή
20:27
Αναρτώνται αύριο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, η ύλη των παγκυπρίων εξετάσεων
20:09
Κλινικές "Pfizer" για αντιικό σκεύασμα κατά του κορωνοϊού σε μορφή χαπιού
19:37
Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης εργοστασίων ασφάλτου στην περιοχή Μιτσερού
19:03
Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ επισκέπτεται το Ισραήλ
18:45
Ελλάδα: 1.718 νέα κρούσματα, 780 διασωληνωμένοι, 52 θάνατοι
17:57
Οργή εξέφρασε το Κρεμλίνο για τη δήλωση του Ταγίπ Ερντογαν ότι τάσσεται υπέρ της επιστροφής της Κριμαίας στην Ουκρανία
17:01
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand