'Αντιπαρερχόμαστε το ύφος και τον τόνο των αναφορών του', απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Απαντήσεις στον Γενικό Εισαγγελέα σε σχέση με τα όσα ανέφερε σε διάσκεψη Τύπου δίνει με ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, τονίζοντας ότι επειδή θεωρεί σημαντικό να διαφυλαχθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, δεν θα δώσει συνέχεια, για τον ίδιο δε λόγο αντιπαρέρχεται το ύφος και τον τόνο των αναφορών του Γενικού Εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως "αναμένουμε όμως από τον Γενικό Εισαγγελέα να σεβαστεί την Υπηρεσία μας και να αντιληφθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αμφισβητούνται ή/και πλήττονται δύο εκ των οκτώ θεμελιωδών πυλώνων ανεξαρτησίας των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, όπως οι πυλώνες αυτοί έχουν διεθνώς, με δύο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναγνωριστεί".

Η ΕΥ αναφέρει πως από τον Ιούλιο του 2019, είχε ενημερώσει την εκτελεστική εξουσία για την πρόθεσή της να ξεκινήσει έλεγχο επί του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) ζητώντας σχετικά στοιχεία και διαβιβάζοντας σχετική υπενθύμιση τον Σεπτέμβριο του 2019 και εν αναμονή των στοιχείων, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2019 το διορισμό της τριμελούς Επιτροπής υπό την κα Καλογήρου.

Διευκρινίζεται πως με δεδομένη την απόφαση αυτή η ΕΥ αποφάσισε να αναμένει την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής προτού εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δικού της ελέγχου. "Ο δικός μας έλεγχος δεν είχε ακόμη αρχίσει και, ενόψει του διορισμού της Ερευνητικής Επιτροπής, οι ίδιοι αποφασίσαμε να μεταθέσουμε τον έλεγχο μας, αν τελικά θα υπήρχε η ανάγκη διεξαγωγής του, για μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής. Αυτό φυσικά δεν σήμαινε αναβολή επ’ αόριστο", τονίζεται.

Προστίθεται πως στις 28.8.2020, δηλαδή δέκα μήνες μετά το διορισμό της Επιτροπής υπό την κα Καλογήρου,και αφού προηγήθηκαν τα δημοσιεύματα του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, η ΕΥ εξήγγειλε δημόσια την πρόθεσή της για έναρξη ελέγχου επί του ΚΕΠ και στις  31.8.2020 συγκέντρωσε τα πρώτα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

"Ο έλεγχος μας είχε ήδη ξεκινήσει και προχωρούσε, ολοκληρώθηκε δε στις 14.9.2020.  Ο διορισμός από τον Γενικό Εισαγγελέα της τετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής έγινε στις 7.9.2020. Με βάση τη νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων, οι ερευνητικές επιτροπές που συστήνονται με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο δεν συνιστούν δικαστικό ή πειθαρχικό σώμα. Πρόκειται για καθαρά ερευνητικό σώμα, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση του θέματος ή θεμάτων, τα οποία προσδιορίζονται στους όρους που διέπουν τη σύστασή του, και την υποβολή έκθεσης για τις διαπιστώσεις του σε αυτόν που το διορίζει. Αυτό ουδόλως σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα μιας Ερευνητικής Επιτροπής ή το δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα να διορίσει τη συγκεκριμένη τετραμελή Επιτροπή", αναφέρεται.

Σημειώνεται πως η μόνη διαφωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα είναι στη θέση του πως, αφ’ ης στιγμής διοριστεί μία Ερευνητική Επιτροπή, τότε η εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην παραδίδει στην Υπηρεσία μας στοιχεία για τη διεξαγωγή ελέγχου, ή/και ότι, καθ’ ων χρόνο διεξάγεται έρευνα από μία Ερευνητική Επιτροπή, αναστέλλεται η εκ του Συντάγματος εξουσία του Γενικού Ελεγκτή να διεξαγάγει τους δικούς του ελέγχους.

"Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αν και σέβεται τη θέση αυτή του Γενικού Εισαγγελέα, δεν συμφωνεί με αυτήν, αφού θέτει το έργο και τις εξουσίες της Ερευνητικής Επιτροπής (που πηγάζουν από νόμο) υπεράνω του έργου και των εξουσιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (που πηγάζουν από το Σύνταγμα). Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κατ’ επανάληψη εκφράσει την άποψη ότι το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Ερευνητικής Επιτροπής δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι συμπληρωματικά και να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα παράλληλα και ταυτόχρονα", προσθέτει η ΕΥ.

Υπενθυμίζει εξάλλου πως κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας από την Ερευνητική Επιτροπή για το Συνεργατισμό υπό τον  κ. Γ. Αρέστη, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε κανονικά τους δικούς της ελέγχους για τα θέματα του Συνεργατισμού, συνεργάστηκε άψογα με την Επιτροπή, κατέθεσε σε αυτή στοιχεία και την υποβοήθησε στο έργο της.

"Η διαφωνία είναι συγκεκριμένη, δεν θεωρούμε δε ότι είναι κακό, αλλά αντίθετα υγιές, να εγείρονται τέτοιες διαφωνίες μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, που πολλές φορές επιλύονται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η Υπηρεσία μας ουδέποτε κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να αγνοήσει γνωματεύσεις του νυν Γενικού Εισαγγελέα. Ακόμη και στην προχθεσινή ανακοίνωση μας είχαμε αναφέρει ότι, αφ’  ης στιγμής το Υπουργείο Εσωτερικών έχει στα χέρια του τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ορθά την ακολούθησε μη παραδίδοντας μας τα πρωτογενή στοιχεία, ζητήσαμε δε μόνο φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών", αναφέρεται.

Επίσης προστίθεται πως για τις αναφορές του Γενικού Εισαγγελέα ως προς το θέμα της εμφάνισης λειτουργών της ΕΥ στα ΜΜΕ, κατόπιν προσκλήσεων τους, έχει απαντήσει γραπτώς ο Γενικός Ελεγκτής στις 5.10.2020 και δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο.

"Θεωρώντας σημαντικό να διαφυλαχθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, δεν θα δώσουμε συνέχεια, για τον ίδιο δε λόγο αντιπαρερχόμαστε το ύφος και τον τόνο των αναφορών του Γενικού Εισαγγελέα", αναφέρεται.

Προστίθεται πως ο Γενικός Ελεγκτής απηύθυνε γραπτώς στις 5.10.2020 πρόσκληση στον Γενικό Εισαγγελέα για κατ’ ιδίαν συνάντηση. "Χαιρετίζουμε συνεπώς την πρόθεση του να ανταποκριθεί στο αίτημα μας αυτό και ο Γενικός Ελεγκτής προσβλέπει σε μία τέτοια συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει μια μακρά συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, πρόθεση δε του Γενικού Ελεγκτή είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί, αφού αυτό επιβάλλει άλλωστε το δημόσιο συμφέρον, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων και του αμοιβαίου σεβασμού", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 18:01

Τελευταιες Ειδησεις

23 Σεπτεμβρίου
Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Άγιο Συλά και Στρουμπί
14:17
Ο κορωνοϊός θα καταλήξει να μοιάζει με το κοινό κρυολόγημα, εκτιμούν κορυφαίοι Βρετανοί ειδικοί
13:42
Το SPD θα ζητήσει την έγκριση των μελών του για να συμμετάσχει σε κυβερνητικό συνασπισμό
13:36
Αυστηροποιούνται οι ποινές για πρόκληση πυρκαγιάς, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας
13:13
Ηράκλειο: Αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη για τα πενήντα χρόνια από το θάνατό του
13:00
Σειρά αποφάσεων εκσυγχρονισμού νομοθετικού πλαισίου για αποτροπή πυρκαγιών
12:57
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας
12:49
Προειδοποιήσεις στη Βρετανία για αγορές πανικού ενόψει Χριστουγέννων λόγω ελλείψεων σε τρόφιμα
12:31
2η παράταση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ»
12:28
ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η 3η δόση του εμβολίου της Pfizer στους άνω των 65 ετών
12:07
Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Άγιο Συλά και Στρουμπί
12:00
Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με στελέχη ExxonMobil έχουν Πρόεδρος, ΥΠΕΞ και Υπουργός Ενέργειας την Παρασκευή
11:51
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand