Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό ΜΕΔ

Το 2018, η Κύπρος έγινε η χώρα με το υψηλότερο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων - περιουσιακών στοιχείων της γενικής κυβέρνησης, με 32,4% του ΑΕΠ, πολύ πιο μπροστά από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό οφειλόταν σε μια μεγάλη κίνηση, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από μια κυπριακή δημόσια χρηματοπιστωτική εταιρεία (ταξινομημένα εκτός της κυβέρνησης) μεταφέρθηκαν σε μια κρατική μονάδα.

Σύμφωνα με τη Εurostat, τρία άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του ΑΕΠ: η Σλοβενία ​​(3,3%), η Πορτογαλία (1,5%) και η Κροατία (1,2%). Όσον αφορά τη Σλοβενία ​​και την Πορτογαλία, η πλειονότητα των μη εξυπηρετούμενων δανείων/ περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε δάνεια οικονομικής διάλυσης (ταξινομημένα στο εσωτερικό της γενικής κυβέρνησης). Στην περίπτωση της Κροατίας, ο αριθμός αναφέρεται κυρίως στα δάνεια μιας εθνικής τράπεζας ανάπτυξης (που ταξινομείται επίσης στο εσωτερικό της γενικής κυβέρνησης). Στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για τη Γαλλία, αναφέρει η Eurostat.

Συνολικά, η Eurostat δημοσίευσε σήμερα στοιχεία σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ περιουσιακά στοιχεία των κυβερνήσεων της ΕΕ για το έτος 2018, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις κρατικές εγγυήσεις, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που καταγράφηκαν εκτός ισολογισμού και τις υποχρεώσεις των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι μόνο δυνητικές υποχρεώσεις. Μπορούν να γίνουν πραγματικές κυβερνητικές υποχρεώσεις εάν επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες. Ομοίως, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κρατικά περιουσιακά στοιχεία) θα μπορούσαν να συνεπάγονται απώλειες για την κυβέρνηση εάν δεν επιστραφούν. Έτσι, τα δεδομένα αυτά προσθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών επιπτώσεων στις οικονομικές θέσεις των κρατών μελών, διευκρινίζει η Eurostat.

Η Eurostat αναφέρει ότι η πιο κοινή μορφή ενδεχόμενων υποχρεώσεων είναι οι κρατικές εγγυήσεις για υποχρεώσεις και περιστασιακά για περιουσιακά στοιχεία τρίτων. Τα υψηλότερα ποσοστά κρατικών εγγυήσεων καταγράφηκαν στη Φινλανδία (32,6% του ΑΕΠ), και ακολουθούν η Αυστρία (16,3%), η Δανία (14,8%) και η Γερμανία (12,8%).

Τα χαμηλότερα μερίδια, με λιγότερο από 1% του ΑΕΠ, σημειώθηκαν στην Ιρλανδία και τη Σλοβακία (σχεδόν 0%), τη Βουλγαρία, την Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο (από 0,2%), καθώς και τη Λιθουανία (0,9%). Στα περισσότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ, η κεντρική κυβέρνηση είναι ο κυρίαρχος εγγυητής, με εξαίρεση τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, όπου τα επίπεδα εγγυήσεων της τοπικής κυβέρνησης είναι επίσης αξιοσημείωτα.

Σε πολλές χώρες - όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Φινλανδία - ένα μεγάλο μέρος των εγγυήσεων αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συχνά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, διευκρινίζει η Eurostat.

Επιπλέον, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός ισολογισμού (ΣΔΙΤ, μακροπρόθεσμες συμβάσεις κατασκευής όπου τα περιουσιακά στοιχεία καταγράφονται εκτός των δημόσιων λογαριασμών) ήταν κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Η Σλοβακία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο (2,6% του ΑΕΠ), ακολουθούμενη στενά από την Πορτογαλία (2,5%), έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου (1,4%) και της Ουγγαρίας (1,3%).

Για το 2018, δέκα χώρες δεν ανέφεραν υποχρεώσεις σχετικά με ΣΔΙΤ εκτός ισολογισμού: Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Σουηδία. Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι αντισταθμιστικές ΣΔΙΤ παρατηρήθηκαν στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, ενώ στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Κροατία και την Αυστρία συνδέονταν κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τέλος, όσον αφορά το ύψος των υποχρεώσεων των δημόσιων εταιρειών που είναι ταξινομημένες εκτός της γενικής κυβέρνησης, υπάρχει μια ομάδα χωρών με σημαντικά ποσά υποχρεώσεων όπως η Ελλάδα (119,9% του ΑΕΠ), οι Κάτω Χώρες (102,5%), η Γερμανία (90,5%) και το Λουξεμβούργο 77,1%) καθώς τα στοιχεία περιλαμβάνουν κυβερνητικά ελεγχόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων δημόσιων τραπεζών. Οι περισσότερες από αυτές τις υποχρεώσεις συνίστανται σε καταθέσεις στις δημόσιες τράπεζες από νοικοκυριά ή από άλλες μορφές ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων. Πρέπει να σημειωθεί ότι, γενικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν υψηλά ποσά χρεωστικών υποχρεώσεων, αλλά έχουν ταυτόχρονα και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν συλλέγονται σε αυτή τη συλλογή δεδομένων. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, συνολικά μικρά ποσά υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων καταγράφονται στην Κροατία (4,2% του ΑΕΠ), τη Σλοβακία (5,5%), τη Ρουμανία (6,0%), τη Λιθουανία (7,4%) και τη Βουλγαρία (9,6%). Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν αμελητέες υποχρεώσεις σε σχέση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και κάτω από το 1% του ΑΕΠ, όπως στην Κροατία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 23:09

Τελευταιες Ειδησεις

06 Οκτωβρίου
Θερμό επεισόδιο μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα
21:39
Απεβίωσε στην Αθήνα ο ποιητής Γιώργος Μοράρης
21:33
Ολα δείχνουν να οφείλονται σε σαμποτάζ οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream "Ένα" και "Δύο" στη Βαλτική
21:01
Περιοδεία Στέφης Δράκου και Κώστα Χαμπιαούρη σε Αστυνομικούς και Πυροσβεστικούς Σταθμούς της ορεινής Λεμεσού
20:33
Διαμαρτύρεται ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου που δεν προσκλήθηκε στη βουλή
19:50
Ικανοποιημένη η Κομισιόν για το όγδοο πακέτο κυρώσεων των "27" σε βάρος της Ρωσίας
19:40
Στο κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο ΠτΔ σε παρέμβαση του στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητα
18:48
Προειδοποίηση για πιθανή ανάγκη τρίωρων μπλακάουτ στην παροχή ρεύματος στη Βρετανία το χειμώνα
18:09
Συνομιλία Αναστασιάδη με Ερντογάν και Τσαβούσογλου
17:32
Εγγραφή εθελοντών αιμοδοτών με την απόκτηση άδειας οδήγησης θα προτείνει η Βουλή για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος
17:12
Τμήμα Μετεωρολογίας - 3ο Δελτίο Καιρού 6/10/2022
16:49
Ζητήματα βιώσιμου τουρισμού και η μεσογειακή στρατηγική για την εκπαίδευση στη σημερινή Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον
16:38
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand