ΕΕ:Πρόοδος στο θέμα της ένωσης κεφαλαιαγορών

Με την έγκριση των όρων αναφοράς της συμμετοχής της ΕΕ στις συνεδριάσεις των G20 και του ΔΝΤ τις ερχόμενες εβδομάδες, αλλά και με καταγραφή της προόδου σε σχέση με την ένωση κεφαλαιαγορών, τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, έκλεισαν οι διήμερες εργασίες των 28 Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Βουκουρέστι, με την Κομισιόν, δια στόματος Βάλντις Ντομπρόβσκις να προειδοποιεί για την φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να καλεί τα κράτη μέλη να μετακυλήσουν τη συγκεκριμένη φορολογική πίεση αλλού.

Αναλυτικά, η πρώτη άτυπη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 στο Βουκουρέστι με συζήτηση κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας σχετικά με νέες επιλογές για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και τη σύνδεση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) με το ευρωπαϊκό εξάμηνο. Κατά την πρώτη σύνοδο εργασίας, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στις προτεραιότητες για τον επόμενο θεσμικό κύκλο και στην πορεία προς την Ένωση Κεφαλαιαγοράς.

«Το σύνθημα της Ρουμανικής Προεδρίας αναφέρει ότι η συνοχή είναι μια κοινή ευρωπαϊκή αξία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για πρώτη φορά στην ιστορία του Συμβουλίου Άτυπων Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Θεμάτων, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τέσσερις εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις προτεραιότητες στον επόμενο θεσμικό κύκλο», δήλωσε ο Eugen Teodorovici, Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας.

Ακολούθως η Ρουμανική Προεδρία ζήτησε την έγκαιρη άτυπη εξέταση των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) για τον προσεχή κύκλο. Η Προεδρία ξεκίνησε τη συζήτηση στο πρωινό του Συμβουλίου Ecofin στις 22 Ιανουαρίου 2019, στο τέλος της οποίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ζήτησε από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή να προετοιμάσει τη συζήτηση. Η Προεδρία κάλεσε επίσης το Bruegel, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες, να παράσχει τη συμβολή για το άτυπο Ecofin. Σε σχέση με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, οι Υπουργοί συζήτησαν για την πορεία προς τα εμπρός και τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ρουμανικής Προεδρίας για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της CMU.

«Πάντα έλεγα ότι είναι καλύτερο να υποσχεθούμε λιγότερα και να παραδώσουμε περισσότερα και αυτό ακριβώς έκανε το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», δήλωσε ο Eugen Teodorovici μετά το πέρας της Συνεδρίας του Σαββάτου, το οποίο είχε ως αντικείμενο το αντίκτυπο των μετακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στα δημόσια οικονομικά, το ρόλος της φορολογίας στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του G20 και του ΔΝΤ τον Απρίλιο. «Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να παρουσιάσω μια σύντομη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της Ρουμανικής Προεδρίας στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο μεσοπρόθεσμος απολογισμός μας φαίνεται εντυπωσιακός: 15 φάκελοι έκλεισαν μετά από 65 τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. για 6 νομοθετικές και 1 μη νομοθετική συμφωνία έφτασαν σε συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου. Διοργανώσαμε 3 Συμβούλια ECOFIN και 95 συναντήσεις ομάδων εργασίας για να κλείσουμε αυτά τα αρχεία και να προχωρήσουμε σε αυτά τα αρχεία που πρόκειται να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες», σημείωσε ο Προεδρεύων Υπουργός Οικονομικών.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Προεδρίας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μια από τις σημαντικότερες κοινές ευρωπαϊκές αξίες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών της ΕΕ, ωστόσο, ιδιαίτερα οι χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης αγωνίζονται με σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ενδοκοινοτική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η οποία έχει θετικό και αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

«Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό συμβάλλουν στο ΑΕΠ της πατρίδας τους. Για χρόνια, αυτό συνέβαινε και με τη Ρουμανία. Ωστόσο, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει όταν η κινητικότητα είναι επιλεκτική, οδηγώντας σε διαρροή εγκεφάλων και παρεμποδίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη. Στο εγγύς μέλλον, η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η εξεύρεση κοινής λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εφαρμογή ενός μέσου που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Eugen Teodorovici, Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας.

«Στις χώρες υποδοχής, ορισμένοι αντιλαμβάνονται την κινητικότητα της ΕΕ ως αιτία αθέμιτου ανταγωνισμού και πιέσεων προς τα κάτω όσον αφορά τους μισθούς και τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτές οι αντιλήψεις δεν βασίζονται πάντοτε σε πραγματικά στοιχεία, αλλά πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις ανησυχίες», συμπλήρωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Τα επίπεδα των μισθών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την μετακίνηση του πληθυσμού σε άλλο κράτος μέλος. Αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας και η σύγκλιση για τη μείωση της μετανάστευσης Ανατολής-Δύσης σε αυτή τη βάση, ήδη λαμβάνει χώρα. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι πρόκειται για τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής με την ευρύτερη έννοια», διευκρίνισε.

«Η μείωση των ανισοτήτων και η τόνωση της οικονομικής σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ο κύριος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι θα μειώσουμε τους παράγοντες ώθησης που οδηγούν στη μετανάστευση», ξεκαθάρισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και τόνισε ότι «σε εθνικό επίπεδο, αυτό σημαίνει επενδύσεις για τη βελτίωση της ανάπτυξης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές που εξασφαλίζουν αποτελεσματικά ιδρύματα χωρίς διαφθορά και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως οι πολιτικές για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και δεξιότητες σχετικές με την αγορά και να διευκολύνουν την αναβάθμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας αλλά και μέτρα για τη στήριξη της δικαιοσύνης και της συμμετοχικής ανάπτυξης για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων, αναφέροντας μόνο μερικές πολιτικές».

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων συμβάλλουν στην προώθηση της σύγκλισης προς τα πάνω», είπε ο κ. Ντομπρόβσκις.

«Αυτά τα κονδύλια της ΕΕ σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη συμβάλλουν στη δημιουργία ευκαιριών για κυκλοφορία εγκεφάλων και επιστροφή της μετανάστευσης στις αρχικά χώρες αποστολής», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης το ρόλο της φορολογίας στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς κα αναγνώρισαν ότι η φορολογική πολιτική είναι πράγματι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ανισότητα των εισοδημάτων, η παροχή κινήτρων για την καινοτομία ή η υποστήριξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος και η βελτίωση της υγείας, όπως και η φορολογική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

«Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε πολλές οικονομίες της ΕΕ σήμερα έχουμε μια φορολογική επιβάρυνση που είναι σχετικά υψηλή στην εργασία. Συστήναμε συνεχώς τις χώρες να μεταθέτουν τη φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες πηγές λιγότερο επιβλαβείς για την ανάπτυξη. Θα πρέπει ειδικότερα να μεταθέσουμε τη φορολογική επιβάρυνση από τη χαμηλότερη αμειβόμενη εργασία», επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. «Προχωρώντας, η άποψή μας είναι ότι η ΕΕ χρειάζεται μια κοινή στρατηγική για μελλοντικές φορολογικές πολιτικές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, την ψηφιακή οικονομία και τις νέες μορφές εργασίας, μεταξύ άλλων», συμπλήρωσε.

Ο Αντιπρόεδρος ευχαρίστησε στη συνέχεια τον Ángel Gurría, Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, για την ενημέρωση των Υπουργών σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εξεύρεση συνολικών λύσεων για την ψηφιακή φορολογία και κάλεσε εκ νέου τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις θέσεις τους και να μιλήσουν με μία φωνή για να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση και επιρροή στις διεθνείς αυτές διαπραγματεύσεις. Η Κομισιόν πρότεινε μάλιστα να διεξαχθεί ειδική συζήτηση το Μάιο στο ECOFIN για τον συντονισμό των θέσεών της ΕΕ πριν από τη σύνοδο των G20 και να προταθούν συγκεκριμένες επιλογές για τη συζήτηση αυτή.

Τέλος οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν για την ανάγκη να προβληματιστούν σχετικά με ένα κοινό και ολιστικό όραμα για τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών τον 21ο αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες όσο και τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις φορολογικές επιπτώσεις τους και παρείχαν έγκριση των όρων αναφοράς της ΕΕ στη σύνοδο της G20 και του IMF.

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 04:24

Τελευταιες Ειδησεις

13 Ιουνίου
Κολομβία: Εννέα νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
08:33
"Bibi ciao": Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές κατά του Νετανιάχου γιόρτασαν χθες βράδυ τη "νίκη"
08:00
Τυνησία: Νέα επεισόδια έπειτα από διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας
07:56
ΥΠΕΞ: Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και το απαράδεκτο στάτους κβο
07:17
Πυρκαγιά χθες στα κατεχόμενα εντός της νεκρής ζώνης
06:35
Σύλληψη 65χρονου για μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων προϊόντων καπνού
06:15
12 Ιουνίου
Ένας θάνατος και 42 νέα περιστατικά κορονοϊού
21:32
Επαναρχίζει ο αγώνας Δανία-Φιλανδία
21:12
Σε 79 τα σημεία δειγματοληψίας της Κυριακής για rapid test
21:12
Ουαλία - Ελβετία 1-1
20:55
Η Αίγυπτος θα στείλει στο διάστημα δύο δορυφόρους το 2022
20:53
Δύο συλλήψεις στη Λάρνακα για κατοχή 1 κιλού κοκαΐνης
20:39
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand