Nέα έκκληση Αβραμόπουλου για μετανάστες στα νησιά

Νέα έκκληση προς τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν, ως ζήτημα προτεραιότητας, την κατάσταση των μεταναστών στα ελληνικά νησιά, απηύθυνε σήμερα ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά από την υιοθέτηση από το Κολέγιο των Επιτρόπων της επικαιροποιημένης έκθεσης για την πρόοδο στη διαχείριση του μεταναστευτικού από την Ένωση.Συγκεκριμένα, μεταφέροντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες το περιεχόμενο της έκθεσης προόδου ο Επίτροπος ανέφερε ό,τι σε σχέση με διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα "αν και, χάρη στη δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, εξακολουθούν να εξασφαλίζονται σημαντικά μειωμένες αφίξεις στα ελληνικά νησιά, τα βασικά προβλήματα στην Ελλάδα όσον αφορά τις επιστροφές, την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και την κατάλληλη στέγαση, παραμένουν ανεπίλυτα", σημειώνοντας ότι "για να βελτιωθεί η διαχείριση της μετανάστευσης, η Ελλάδα θα πρέπει να καθιερώσει άμεσα μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική με επιχειρησιακές διαδικασίες". Ο Επίτροπος δήλωσε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση και η φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σε σχέση με τη διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου η Κομισιόν σημειώνει ότι "πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη στο Μαρόκο, καθώς οι αφίξεις μέσω της διαδρομής της Δυτικής Μεσογείου έχουν αυξηθεί σημαντικά". "Η στήριξη πρέπει να περιλαμβάνει τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος ύψους 140 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με το Μαρόκο σχετικά με την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων", αναφέρει η έκθεση.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου και τη βελτίωση "των άθλιων συνθηκών στη Λιβύη", όπως αναφέρει η έκθεση "πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω της τριμερούς ειδικής ομάδας Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Εθνών για την ελευθέρωση των μεταναστών από τα κέντρα κράτησης, τη διευκόλυνση της οικειοθελούς επιστροφής (37 000 επιστροφές μέχρι στιγμής) και την απομάκρυνση των πλέον ευάλωτων ατόμων (απομακρύνθηκαν περίπου 2 500 άτομα)".

Τέλος αναφορικά με τις "προσωρινές ρυθμίσεις σχετικά με την αποβίβαση", η Κομισιόν σημειώνει ότι "με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ειδικές λύσεις που επιστρατεύθηκαν το καλοκαίρι του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019, οι προσωρινές ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν μια πιο συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με την αποβίβαση"­. "Οι ρυθμίσεις αυτές θα εξασφαλίσουν την έμπρακτη υλοποίηση της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ και θα αποτελέσουν το μεταβατικό στάδιο έως ότου ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου", αναφέρει η έκθεση.

H έκθεση καταγράφει τέλος τι έχει αποφασιστεί να γίνει και το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τη μόνιμη διαχείριση του προβλήματος. Αναλυτικά σε σχέση με την αντιμετώπιση των αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης τονίζει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η μετανάστευση εντάσσεται σταθερά σε όλους τους τομείς των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ: Μέσω του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, πάνω από 5,3 εκατομμύρια ευάλωτα άτομα επωφελούνται σήμερα από βασική στήριξη και πάνω από 60 000 άτομα έχουν λάβει στήριξη για επανένταξη μετά την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.

Σημειώνεται ότι "έχει ενταθεί η καταπολέμηση των δικτύων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων. Το 2018, το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών της Ευρωπόλ διαδραμάτισε καίριο ρόλο σε άνω των εκατό υψηλής προτεραιότητας περιπτώσεις λαθραίας διακίνησης οι δε κοινές ομάδες έρευνας δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης σε χώρες όπως ο Νίγηρας".

"Με στόχο την ενίσχυση της επιστροφής και της επανεισδοχής, η ΕΕ συνεχίζει τις εργασίες της για τη σύναψη συμφωνιών και ρυθμίσεων επανεισδοχής με χώρες εταίρους και, μέχρι σήμερα, έχουν συναφθεί 23 συμφωνίες και ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες συμφωνίες", τονίζει η Κομισιόν και ξεκαθαρίζει ότι "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τάχιστα την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την επιστροφή που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταχρήσεων και της διαφυγής των επιστρέφοντων στην ΕΕ".

Επιπλέον η Κομισιόν καταγράφει ότι "ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που ιδρύθηκε το 2016, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των εργασιών της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών σε θέματα προστασίας των εξωτερικών συνόρων". "Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Κομισιόν πρότεινε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και τη στελέχωση του οργανισμού με 10 000 μόνιμους συνοριοφύλακες, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βασίζονται σε μια πλήρη επιχειρησιακή στήριξη εκ μέρους της ΕΕ".

Η Κομισιόν καλεί "το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη μεταρρύθμιση πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" και "για να αποφευχθούν τυχόν κενά, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την αποστολή επαρκούς αριθμού εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού στον οργανισμό".

Τέλος σε ό,τι αφορά τη νόμιμη μετανάστευση και ένταξη η Κομισιόν τονίζει στην έκθεσή της ότι "η ύπαρξη οδών νόμιμης μετανάστευσης αποτρέπει τις παράτυπες αναχωρήσεις και συντελεί σημαντικά στο να αποτελέσει η οργανωμένη και βάσει αναγκών μετανάστευση τον κύριο τρόπο εισόδου στην ΕΕ".

Ανακοινώνει ότι θα παρουσιάσει συνολική αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση και ξεκαθαρίζει ότι "παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη χρήση πιλοτικών σχεδίων εθελούσιας, νόμιμης μετανάστευσης".
`Η επιτυχής ένταξη των ατόμων που έχουν δικαίωμα διαμονής είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση της μετανάστευσης ο δε προϋπολογισμός της ΕΕ έχει επενδύσει πάνω από 140 εκατ. ευρώ για τη θέσπιση μέτρων ένταξης κατά το διάστημα 2015-2017", καταγράφει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση "επί τρία συναπτά έτη, οι αριθμοί των αφίξεων μειώνονται σταθερά και τα σημερινά επίπεδα φθάνουν μόλις στο 10 % των ανώτατων επιπέδων του 2015. Το 2018 εντοπίστηκαν περίπου 150 000 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Όμως το γεγονός ότι ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων έχει μειωθεί δεν αποτελεί εγγύηση για το μέλλον, αν ληφθεί υπόψη η πιθανή συνέχιση της μεταναστευτικής πίεσης. Είναι επομένως σημαντικό να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων".

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 05:05

Τελευταιες Ειδησεις

14 Ιουνίου
Λάσετ: Η πανδημία κατέστησε σαφές ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι πιο σημαντική από ποτέ
20:46
Ένας θάνατος και 57 νέα περιστατικά κορονοϊού
20:30
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι 30 σύμμαχοι δεσμεύονται σε ενίσχυση της άμυνας της ευρωατλαντικής περιοχής, έναντι όλων των απειλών
20:03
Περιφέρεια Νάπολης: Δεν θα χορηγήσουμε εμβόλιο Pfizer σε όσους πολίτες έλαβαν την πρώτη δόση με Astrazeneca
19:54
Μέρκελ: Η Συμμαχία πρέπει να βρει «τη σωστή ισορροπία» απέναντι στην Κίνα
19:12
Xωρίς μάσκα υπάρχει ο κίνδυνος της επανεμφάνισης της πανδημίας, σύμφωνα με επιστήμονες
18:42
Και για το Kυπριακό μίλησαν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ Μέρκελ - Ερντογάν
18:07
Κορονοϊός- Eλλάδα: 472 νέα κρούσματα - 18 θάνατοι - 353 διασωληνωμένοι
18:02
Η Γεωργία περιμένει την απόφαση του ΝΑΤΟ για την ένταξή της στην συμμαχία
17:26
Υπ.Γεωργίας:Αποδεκτές από Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγές για το χαλλούμι, διορθώνεται το τυπικό λάθος
17:13
Μια θέση για ταξίδι στο διάστημα με τον Τζεφ Μπέζος πωλήθηκε για 28 εκ δολάρια
16:47
Κ.Μητσοτάκης: Nα ενισχύσουμε τους θεσμούς για να διαχειριστούμε μελλοντικές απειλές
16:29
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand