Φουρλάς: Nα διπλασιαστεί, ως το 2024 το ποσό που δαπανά η ΕΕ για την έρευνα για τον καρκίνο

Τους βασικούς στρατηγικούς άξονες της πολιτικής της ΕΕ για τον καρκίνο, που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη», θα παρουσιάσει στις 4 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Κύπρια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, με τον Πρόεδρο της ομάδας ΜΕPs Αgainst Cancer, Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, παρουσία και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, σε μια συμβολική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Με την ευκαιρία της  εκδήλωσης το ΚΥΠΕ συνομίλησε με τον Κύπριο Ευρωβουλευτή, ο οποίος τονίζει ότι η παρουσία του ιδίου και της κ. Κυριακίδου αλλά και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποδεικνύει την από κοινού αποφασιστικότητα και συλλογική προσπάθεια Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των ασθενών και να καταπολεμηθεί ο καρκίνος στη ρίζα του. 

«Θέλουμε να διπλασιάσουμε μέχρι το 2024 το ποσό που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα. Η έρευνα για τον καρκίνο μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη και η θεραπεία του μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική εάν οι καλύτεροι εγκέφαλοι στην Ευρώπη δουλέψουν μαζί. Απώτερος σκοπός, λοιπόν, η παροχή μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ενημέρωσης και πρόληψης, οι οποίες θα συμβάλουν στη δραστική μείωση νέων κρουσμάτων», λέει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φουρλάς υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι και με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα αναπτύξει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όλοι γνωρίζουμε, τονίζει, πόσο επώδυνη και επιζήμια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης και καταπολέμησής του αφού σχεδόν όλοι έχουμε ένα φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας που πάσχει από καρκίνο ή και που απεβίωσε εξαιτίας αυτής της φρικτής ασθένειας.

«Ενώ οι μεγάλες ευθύνες για την υγεία παραμένουν εντός των κρατών μελών, η ΕΕ μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο», τονίζει.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής αναφέρει στο ΚΥΠΕ πως η προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης και συνολικής αντιμετώπισης του καρκίνου είναι διαρκής και αποτελεί τον πρώτιστο στρατηγικό στόχο. Προσθέτει ότι πάρα πολλές έρευνες διακεκριμένων Πανεπιστημίων και επιστημόνων βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, δίνοντας όμως, ελπιδοφόρα μηνύματα στους ασθενείς και στους συγγενείς τους.

«Το σχέδιο για τον καρκίνο στην Ευρώπη πρέπει να βασίζεται σε μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση για την υγεία, μέσω συνεργασιών σε όλους τους τομείς. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση  πρόσθετων επενδύσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη, η εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και η μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή τους μέσω δράσεων που θα διασφαλίζουν τη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων τους σε όλα τα στάδια και επίπεδα όπως χάραξη πολιτικής και υλοποίηση», αναφέρει.

Δεύτερος στρατηγικός στόχος της πολιτικής είναι η ενημέρωση και η πρόληψη, που συνιστούν όπως λέει, βασικούς πυλώνες για την καταπολέμησή του.

«Γι’ αυτό και θέλουμε να διπλασιάσουμε μέχρι το 2024, το ποσό που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα. Είναι ανάγκη η Ευρώπη να ξεκινήσει την ενημέρωση από την αγωγή υγείας στο σχολείο, με την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια συγκεκριμένη προληπτική πολιτική προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση νέων καρκινοπαθών», σημειώνει.

Στην πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνεται  βεβαίως ο έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση. Όπως εξηγεί ο κ. Φουρλάς, οι Υπουργοί Υγείας θα πρέπει να επανεξετάσουν τις συστάσεις του Συμβουλίου του 2003 για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και στόχος είναι να συμβάλει και το Ευρωκοινοβούλιο στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών μητρώων καρκίνου, το συντομότερο δυνατό.

«Ζητάμε επίσης, τη συνετή εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν περιττοί περιορισμοί στην έρευνα για τον καρκίνο. Είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τη διεκδίκηση όσο περισσότερων κονδυλίων για την ανάδειξη στρατηγικών συνεργασιών, καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στον έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των  ΜΕPs Αgainst Cancer , ένας επόμενος άξονας του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η πρόσβαση στη βέλτιστη θεραπεία. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πιο εξειδικευμένων θεραπειών και για να αποφευχθεί η περιττή μετακίνηση των ασθενών, η ηλεκτρονική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηριχθεί καλύτερα, σύμφωνα με τον κ. Φουρλά.

«Ως εκ τούτου, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως έναν οδικό χάρτη - συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών προτάσεων - για την εξασφάλιση της ανάπτυξης κοινών προτύπων για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της απαραίτητης υποδομής ηλεκτρονικής υγείας. Επιπλέον, μεριμνούμε για την εφαρμογή της οδηγίας για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ώστε να επιτρέπεται στους ασθενείς να βλέπουν τους ειδικούς που είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη θεραπεία τους, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις», αναφέρει.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τονίζει ότι η βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αλλά και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες του ΕΚ. Περαιτέρω αναφέρει ότι η πιο εξατομικευμένη ιατρική, επίσης καθιστά ζωτικής σημασίας τη συνεργασία των Ευρωπαίων.

«Αυτό ισχύει για τον καρκίνο εν γένει, αλλά είναι ιδιαίτερα αληθές για τον καρκίνο στα παιδιά ή για τη σπάνια διάγνωση του καρκίνου. Αποτέλεσμα αυτού, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πρόοδο της επιστήμης όπου και αν ζουν», αναφέρει.

Εξίσου σημαντική είναι και ποιότητα ζωής των ασθενών που θέλουν να αντιμετωπίζονται ως άτομα και όχι ως συμπτώματα, μας λέει ο Ευρωβουλευτής. Οι καρκινοπαθείς, τονίζει, χρειάζονται στήριξη και κατανόηση και όχι λύπηση και διακρίσεις.

«Αυτό χρειαζόμαστε άλλωστε όλοι μας. Υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης καλής ποιότητας ζωής για καρκινοπαθείς και επιζώντες και εργαζόμαστε μεθοδικά, ώστε να λάβει σάρκα και οστά η υλοποίηση αυτού του άξονα της πολιτικής», αναφέρει.

Τελικός και εξίσου σημαντικός άξονας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής κατά του καρκίνου, είναι αναμφίβολα η φροντίδα των ασθενών, αναφέρει ο κ. Φουρλάς.

«Η υποστήριξη τους και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για την υγεία. Είναι σημαντικότατη η ενθάρρυνση και ψυχολογική ενδυνάμωση των καρκινοπαθών, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις, που αφορούν στην αυτοφροντίδα, ανεξαρτησία και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της νόσου τους», καταλήγει.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΜΚ)
 

Τελευταιες Ειδησεις

05 Μαρτίου
Καρμιώτισσα - ΕΝΠ 4-2
20:43
Ανακοινώθηκαν 273 νέα περιστατικά COVID-19 την Παρασκευή, 111 οι νοσηλευόμενοι
19:48
Εμμένει στα δυο κράτη ο Τατάρ, επαναλαμβάνοντας την θέση του ότι η ομοσπονδία έχει κορεσθεί
19:27
Σε 64 σημεία μπορείτε να εξεταστείτε αύριο, διευρυμένο ωράριο σε 17 σημεία
17:45
Ασθενής σεισμική δόνηση στην Κύπρο
17:42
Έκκληση Πάπα Φραγκίσκου να σιγήσουν τα όπλα
17:36
Ο νέος κορωνοϊός δεν ανιχνεύεται στο ανθρώπινο σπέρμα, αναφέρει έρευνα
17:30
Βοήθεια από άλλες χώρες για νοσηλεία ασθενών με covid ζητά η Τσεχία
17:25
Προετοιμασία για το "ψηφιακό πράσινο πάσο” ζητά η πρόεδρος της Κομισιόν
17:15
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στις 17 Μαρτίου η υιοθέτηση της πρότασης για το «Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό»
16:55
Επίσκεψη στο νέο περιφερειακό σταθμό Πισσουρίου,πραγματοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης
16:53
«Ντροπιαστική» εικόνα αποκόμισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος από δεξαμενές χοιρολυμάτων στην Κάτω Μονή
16:43
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand