ΥΣ:Τροποποιήσεις στον κώδικα εφαρμογής του Κανονισμού Πράσινης Γραμμής

Σειρά τροποποιήσεων στον κώδικα εφαρμογής του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση της διέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εισήλθαν από παράνομα σημεία εισόδου, υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν άδεια προσωρινής διαμονής στην Κύπρο και πιο αυστηρούς ελέγχους στα οδοφράγματα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών έλαβαν επίσης εξουσιοδότηση για την προώθηση νομοσχεδίων τα οποία θα προνοούν ποινές και διοικητικά πρόστιμα για την παράνομη είσοδο ή έξοδο από μη εγκεκριμένα από τη Δημοκρατία σημεία.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό μετά το Υπουργικό ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι ο κώδικας θεσπίστηκε με τα δεδομένα του 2004 «που αφορούσαν βασικά διελεύσεις μικρών αριθμών, κυρίως Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και κάποιου πολύ περιορισμένου αριθμού υπηκόων κυρίως της ΕΕ».

Από το 2004 μέχρι σήμερα, είπε, «οι αριθμοί έχουν πολλαπλασιαστεί ως έχει επίσης επιδεινωθεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε τότε, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης».

Ενδεικτικά, ανέφερε ο κ. Πετρίδης, τον Ιούλιο από τα οδοφράγματα έχουν διέλθει 28.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Υπάρχουν περιπτώσεις και έχουν παρατηρηθεί αυξημένες περιπτώσεις, πρόσθεσε, που άτομα τα οποία εξασφαλίζουν με ψευδείς παραστάσεις εθνική θεώρηση έρχονται από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου είτε από την Τουρκία και εισέρχονται και στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είπε επίσης ότι σήμερα δεν υπάρχει στον κώδικα πρόνοια για συγκεκριμένα ανθρωπιστικά δεδομένα, «όπως για άτομα οι οποίοι συμβατοί δότες μυελού των οστών από το Καραϊσκάκειο ή που χρήζουν άμεσης και σοβαρής ιατρικής επέμβασης ή διαδικασίας, ή οι οποίοι πρόκειται να τελέσουν γάμο με Ελληνοκυπριο, ή ανήλικοι και καθηγητές τους οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφοροι φορείς στις ελεύθερες περιοχές, ή δημοσιογράφοι που έχουν λάβει έγκριση από το ΓΤΠ να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις Τύπου ή άλλες διοργανώσεις, ή Τούρκοι υπήκοοι που για σκοπούς μετάβασης στο τέμενος Χαλά Σουλτάν πρέπει να διέλθουν των περιοχών».

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, «με τις νέες απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, μια ημικατεχόμενη από την Τουρκία χώρα, αυτό το οποίο προτείναμε από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, είναι μεταξύ άλλων η τροποποίηση του κώδικα της πράσινης γραμμής ώστε να απαγορεύεται η διακίνηση προς τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές όλων των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι αφίχθηκαν από παράνομο σημείο εισόδου είτε αυτό είναι λιμάνι, είτε αυτό είναι αεροδρόμιο».

Να απαγορεύεται, πρόσθεσε, «η διακίνηση κατόχων αδειών προσωρινής διαμονής που εκδόθηκαν από τις αρχές της Δημοκρατίας από και προς τις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία».

Διευκρίνισε ότι «οι κάτοχοι αδειών επί μακρόν ή μόνιμης παραμονής καθώς και τα μέλη οικογένειας Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών εξαιρούνται».

Να αναφέρει ρητά, συνέχισε, «ότι ανήλικοι οποιασδήποτε υπηκοότητας θα μπορούν να διακινούνται μόνο αν συνοδεύονται από τους γονείς τους ή από τον ένα γονέα, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί γονική μέριμνα ή γραπτή συγκατάθεση από τον άλλο γονέα ή γραπτή συγκατάθεση και από τους δύο γονείς σε περίπτωση που διακινείται μαζί με άλλο άτομο».

Να περιληφθεί πρόνοια, είπε, για τη διαχείριση εκτάκτων περιπτώσεων, οι οποίες δεν θα καλύπτονται από τον κώδικα οι οποίες χρήζουν ανθρωπιστικής αντιμετώπισης που είναι τα παραδείγματα τα συγκεκριμένα που ανέφερα πιο πάνω.

Γι αυτές τις αλλαγές στον κώδικα με βάση και τις υποχρεώσεις μας έναντι της ΕΕ θα ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Λόγω επίσης της αυξημένης ανάγκης αυστηρών ελέγχων, οι έλεγχοι διακίνησης θα γίνονται από την Αστυνομία στα οδοφράγματα, τα οποία θα πρέπει να τύχουν και της αναγκαίας διαμόρφωσης και πρόσθετης στελέχωσης, ώστε να είναι δυνατόν να γίνονται ικανοποιητικοί και επαρκείς έλεγχοι», ανέφερε.

Ενημέρωσε ότι υπάρχουν σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων τα οποία αφορούν την αναδιάρθρωση και αναδόμηση των οδοφραγμάτων «ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται και πρακτικά ο έλεγχος όπως πρέπει τηρώντας όλες τις πρόνοιες και του Κανονισμού αλλά και του κώδικα διέλευσης».

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών να μετά από κοινή τους πρόταση «να προωθήσει νομοσχέδια προς έγκριση που θα αφορούν την παράνομη είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία και την επιβολή ποινών και διοικητικά πρόστιμα για το θέμα της εισόδου ή της εξόδου από μη εγκεκριμένα από τη Δημοκρατία σημεία».

Συνέχισε λέγοντας ότι παράλληλα, έχουν κληθεί τα αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ενισχύσουν και να εντείνουν τους ελέγχους επιτήρησης των μη ελεγχόμενων σημείων διέλευσης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, προσθέτοντας ότι εξ’ όσων γνωρίζει «τα αρμόδια Υπουργεία καταστρώνουν τα επιχειρησιακά τους πλάνα».

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση αιτήσεων Ασύλου αλλά και εικονικών γάμων που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται στη Δημοκρατία με θεώρηση άδειας εισόδου ως φοιτητές, είπε, «να εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν τον όλο μηχανισμό με στόχο αφενός την εισαγωγή αποτελεσματικότερων μηχανισμών ελέγχου των υποψήφιων φοιτητών από τρίτες χώρες και αφετέρου απαραίτητου ελέγχου του τρόπου λειτουργίας των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της διυπουργικής επιτροπής για τη μετανάστευση με την συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών, η οποία «θα πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο μήνες ούτως όλα τα μέτρα να επιτηρούνται όπως επίσης η εφαρμογή των σχεδίων δράσης τα οποία καταρτίζονται σε διαφορετικούς τομείς».

Σε ερώτηση αν θα ήταν φρόνιμο να τεθεί ο κώδικας υπόψη της ΕΕ πριν την έγκρισή του ανέφερε ότι δεν είναι θέμα διαβούλευσης, είναι θέμα ενημέρωσης και διευκρίνισε ότι «δεν αλλάζει ο Κανονισμός, είναι ο κώδικας εφαρμογής του Κανονισμού που αλλάζει».

«Θέματα εθνικής αρμοδιότητας δεν πρέπει να αποτελούν σημείο διαβούλευσης, από τη στιγμή που είναι εθνική αρμοδιότητα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι ο Κανονισμός δεν αλλάζει.

Σε ερώτηση αν θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος όσων διακινούνται προς τις κατεχόμενες περιοχές ακόμη και Ελληνοκύπριων απάντησε ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και για τους Ελληνοκύπριους. «Να ξέρουμε ποιοι πάνε και ποιοι έρχονται», είπε. Σε σχόλιο για την πρακτική που ακολουθείται σήμερα απάντησε ότι «η πρακτική σήμερα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πρέπει να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι και με βάση τις πρόνοιες του ίδιου του Κανονισμού πρέπει να γίνονται επαρκείς έλεγχοι».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών στην Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε ότι ξέρουμε ότι στα κατεχόμενα εισέρχονται άτομα για τα οποία δεν δίνεται άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εισέρχονται, είπε, άτομα με διαφορετικά καθεστώτα είτε με την άδεια του «φοιτητή», είτε αιτητές Ασύλου, είτε διάφοροι παράνομοι και ναι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτή η ανωμαλία, πρόσθεσε, του ότι «η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί λόγω της τουρκικής κατοχής να ελέγξει τα σύνορά της είναι κάτι το οποίο οδήγησε την ΕΕ να θεσπίσει τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή» και την κυπριακή κυβέρνηση να θεσπίσει τον κώδικα και να τον αλλάξει λόγω των νέων φαινομένων.

Όσον αφορά τα θέματα ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη διέλευση, επανέλαβε ότι θα γίνουν αλλαγές στις δομές των οδοφραγμάτων, «ούτως ώστε να αυξηθεί και ο έλεγχος, αλλά να αυξηθεί και η διευκόλυνση της πρόσβασης στο βορρά».

Σε ερώτηση αν το σκεπτικό είναι να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση προς την Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε ότι «είναι ευρύ το πλέγμα, δεν είναι μόνο θέματα παράνομης μετανάστευσης, είναι και θέματα παράνομης μετανάστευσης, είναι και θέματα δημόσιας ασφάλειας και καλύτερου ελέγχου των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να παραβιάζεται οτιδήποτε αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου ή τις δικές μας υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε». Είναι κάποια μέτρα που έχουν σχέση όπως έχουν και πολλά άλλα μέτρα που ήδη έχουν εξαγγελθεί και υλοποιούνται όπως και αναφέρθηκε σε ορισμένα εξ αυτών.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι έχει ήδη αναφέρει και στη Βουλή ότι «το κόστος διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν είτε εθνική ασφάλεια είτε το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο θα αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 00:09

Τελευταιες Ειδησεις

14 Μαΐου
ΟΗΕ: Σχεδόν 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας
21:58
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν έχει αλλάξει η πολιτική μας για τους S-400
21:49
Στους 10 ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη
21:38
Τίθεται σε ισχύ την προσεχή Δευτέρα το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας
21:20
Τέσσερεις νεκροί, 171 τα νέα κρούσματα την Παρασκευή
21:16
Δεύτερη ευκαιρία για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια του Υπ. Εργασίας
21:00
Μπ. Τζόνσον: Μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ των δύο δόσεων εμβολίου Covid λόγω της ινδικής παραλλαγής
20:45
ΥΠΕΣ: Δεκάδες αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια στα ορεινά, ίσως χρειαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός
20:25
Νετανιάχου: Οι επιχειρήσεις στη Γάζα δεν θα τερματιστούν σύντομα
20:15
Γερμανία: Λοιμωξιολόγος προειδοποιεί για ενδεχόμενο τέταρτο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο
20:00
Νέα πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί (Βίντεο)
19:45
Δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ
19:25
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand