Με Κοινή Διακήρυξη ολοκληρώθηκε η 13η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Ο ζωτικός ρόλος των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινωνιών και ο γεφυροποιητικός ρόλος της Κύπρου στη συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύονται στην Κοινή Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από την 13η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, στη Λευκωσία.

Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Πριγκιπάτου του Μονακό και του Μαυροβουνίου, σημειώνουν επίσης τη συμβολή των Κοινοβουλίων τους στην οικονομική διπλωματία, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη στους ασθενείς με σπάνια νοσήματα και στα δικαιώματά τους.

Αποφασίστηκε εξάλλου ότι το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει τη 14η Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2020, το Πριγκιπάτο του Μονακό την επόμενη, το 2021 και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου τη μεθεπόμενη, το 2022.

Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης αναφέρθηκε στην κοινή βούληση των εμπλεκομένων μερών για συνέχιση των μεταξύ τους ανταλλαγών που, όπως είπε, συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και αλληλοκατανόηση κοινών θέσεων και δράσεων, προς όφελος των πολιτών.

Συνοψίζοντας τις θέσεις των συμμετεχόντων στη διάσκεψη, ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε στην ανάγκη να προσαρμοστούν οι χώρες στην ψηφιακή εποχή και να καταστούν πρωτοπόροι των ευκαιριών που παρουσιάζονται για τα μικρά κράτη. Είπε ότι στόχος είναι να μετατραπεί αυτό που θεωρείται μειονέκτημα, δηλαδή το μικρό μέγεθος των χωρών, σε πλεονέκτημα μέσω της συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έκανε επίσης αναφορά στη συμβολή των Κοινοβουλίων στην οικονομική συνεργασία, μέσω της ενθάρρυνσης ανταλλαγών για την προώθηση επενδύσεων, αλλά και την υιοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Αναφερόμενος στην 3η ενότητα της διάσκεψης, ο κ. Συλλούρης είπε ότι αναγνωρίστηκε η θετική συμβολή που θα μπορούσε να έχει η συνεργασία των μικρών κρατών για την ευημερία των πολιτών που πάσχουν από σπάνια νοσήματα.

Τον λόγο κατά τη διάσκεψη Τύπου έλαβαν και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων του Μαυροβουνίου, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, του Λουξεμβούργου και του Μονακό.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου Ivan Brajovic είπε ότι κάθε συνάντηση είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ενώ είπε ότι προσβλέπει στην επόμενη χρονιά που η χώρα του θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας Steingrímur Sigfusson αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η εφαρμογή του κράτους δικαίου για τα μικρά κράτη, λέγοντας ότι είναι κάτι που τους ενώνει.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιχτενστάιν Albert Frick είπε ότι η ανταλλαγή απόψεων είναι θετική και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων όλων, ενώ ο ομόλογός του από το Λουξεμβούργο, Fernand Etgen, είπε ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, συγχαίροντας παράλληλα την κυπριακή Βουλή για την εξαιρετική, όπως ανέφερε, διοργάνωση.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μονακό Stephane Valeri έδωσε έμφαση στις ψηφιακές εξελίξεις, λέγοντας ότι μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας, τα μικρά κράτη αποτελούν μέρος των προηγμένων χωρών στην ψηφιακή μετάβαση.

Σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει η κοινοβουλευτική διπλωματία στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο κ. Συλλούρης είπε ότι ο ρόλος των Κοινοβουλίων είναι να συμβάλλουν μέσω της συνεργασίας, της κατανόησης και της ανάπτυξης σχέσεων, ώστε να επικρατήσει κλίμα συναντίληψης. Οι μικρές χώρες που δεν έχουν στρατιωτική, διπλωματική ή πολιτική δύναμη πιστεύουν στις αρχές, τις αξίες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αλλά και στο κράτος δικαίου στο εσωτερικό τους, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Συλλούρης εξέφρασε τέλος της πεποίθηση ότι οι μικρές χώρες μπορούν να συνεργαστούν για την θεραπεία και την αντιμετώπιση των σπάνιων παθήσεων μέσω πρακτικών τρόπων, όπως για παράδειγμα στην έρευνα. Έφερε το παράδειγμα της Ισλανδίας, η οποία συνεργάζεται για το θέμα με Σκανδιναβικές χώρες, λέγοντας ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Νωρίτερα, κατά την τρίτη ενότητα της διάσκεψης, για τη συνεργασία των Μικρών Κρατών Ευρώπης στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων και τη συμβολή των Κοινοβουλίων, κύριος ομιλητής ήταν ο δρ Φίλιππος Πατσαλής, Καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του θέματος και στην ανάγκη στήριξης των επηρεαζόμενων ασθενών, με έμφαση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, περιλαμβανομένης της πρόσβασής τους στις ενδεδειγμένες θεραπείες ή σε επικουρική φροντίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, τα Κοινοβούλια, με το ρυθμιστικό νομοθετικό τους ρόλο, μπορούν να βρεθούν στο πυρήνα των προσπαθειών αντιμετώπισης των σπάνιων παθήσεων και της αποτελεσματικής και σφαιρικής στήριξης των ασθενών.

Οι εργασίες της Διάσκεψης, που φιλοξένησε η Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση της Κοινής Διακήρυξης των Προέδρων των Μικρών Κρατών Ευρώπης. Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων εκφράζουν, μεταξύ άλλων, τη δέσμευσή τους για τη μεταξύ τους διακοινοβουλευτική συνεργασία, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη εμπλουτισμού των ανταλλαγών και κοινών θέσεών τους με την ανάληψη κοινών δράσεων.

Χαιρετίζουν επίσης την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων να καλέσει Προέδρους Κοινοβουλίων ή εκπροσώπους τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και την πρόσκληση προς επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες για συμμετοχή τους στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, με θέμα τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων συμφωνούν, μεταξύ άλλων, στο ότι τα μικρά κράτη δεν πρέπει μόνο να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, αλλά να δρουν ως πρωτοπόροι, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο το φάσμα των κοινωνιών και οικονομιών τους.

Αναγνωρίζουν επίσης τις σχέσεις καλής γειτονίας της Κύπρου με χώρες της Μέσης Ανατολής και εκτιμούν την αξιοποίηση του γεφυροποιού ρόλου της για την προώθηση της συνεργασίας με την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίζουν ακόμη τη συμβολή των Κοινοβουλίων στην οικονομική διπλωματία δια της ενθάρρυνσης συνεργειών και οικονομικών ανταλλαγών, της προώθησης επενδύσεων και της υιοθέτησης ολοκληρωμένων κανονιστικών πλαισίων.

Αναφέρουν τέλος ότι η συνεργασία στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για τον τρόπο που η Διάσκεψη των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης μπορεί να συμβάλει θετικά στην ευημερία και ποιότητα ζωής των πολιτών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 00:09

Τελευταιες Ειδησεις

12 Μαΐου
Η Κομισιόν καλεί τα ΚΜ να περιορίσουν ακόμα και τα απαραίτητα ταξίδια από Ινδία για να περιοριστεί η μετάλλαξη
21:55
Επικοινωνία Μπλίνκεν - Νετανιάχου: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για «τερματισμό της βίας»
21:42
Συμπλοκή έξω από εκκλησία στους Τρούλλους
21:15
Ακόμα δύο θάνατοι από COVID-19, 260 νέα περιστατικά, 173 νοσηλεύονται
21:13
ΗΠΑ: Ο πανικός των αυτοκινητιστών προς αναζήτηση βενζίνης αυξάνεται
21:05
Οι ΗΠΑ επανελαμβάνουν ρητά ότι αναγνωρίζουν μόνο την ΚΔ και δεν αναγνωρίζουν την ούτω καλούμενη τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου
20:35
Δραματική νίκη για την Πάφο
20:25
Τα CDC εντόπισαν 28 περιστατικά θρομβώσεων μετά τη χορήγηση του εμβολίου της Johnson & Johnson
20:25
Παρελθόν τρείς από τον Απόλλωνα
20:15
Νέος καταιγισμός ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ ανακοίνωσε η Χαμάς - Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ
20:15
Κόκκινος: Δεν θα υλοποιηθεί τελικά η ψηφιακή εφαρμογή του safepass
20:08
ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον στέλνει αντιπροσωπεία για να παροτρύνει Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να αποκλιμακώσουν τη βία
20:00
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand