Σήμερα η ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Το απόγευμα της Τετάρτης εξασφαλίστηκε τελικά η συναίνεση όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας πάνω στο σχέδιο του κειμένου που είχε διαμορφωθεί το βράδυ της Τρίτης. Το Σ.Α. αναμένεται να υιοθετήσει σήμερα στη διάρκεια ανοιχτής συνεδρίασης ψήφισμα με το οποίο θα ανανεώνει για ακόμη 6 μήνες, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στην Κύπρο.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου, θα συναντηθεί με τον Σουηδό πρόεδρο του Σ.Α. για να δώσει τη συναίνεση της κυπριακής κυβέρνησης στην παραμονή της δύναμης.

Δεν είναι ξεκάθαρο πού ακριβώς θα τοποθετηθεί η παράγραφος που στο τελευταίο προσχέδιο είχε τον αριθμό 14BIS και είχε συμφωνηθεί το λεκτικό της.

Το τελευταίο προσχέδιο του ψηφίσματος έχει ως εξής :
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Καλωσορίζοντας την έκθεση του ΓΓ της 14ης Ιουνίου 2018 (S/2018/610) για τις καλές του υπηρεσίες και της 6ης Ιουλίου 2018 (S/2018/676) για την επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,

Σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε με την άποψη ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 31ης Ιουλίου 2018,

Απηχώντας στη σθεναρή πεποίθηση του ΓΓ ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως και κυρίως στους ίδιους τους Κυπρίους, και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην υποβοήθηση των πλευρών να οδηγήσουν την κυπριακή διένεξη και τη διαίρεση της νήσου σε μία συνολική και διαρκή διευθέτηση,

Καλωσορίζοντας τις δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στην κοινή ανακοίνωση των ηγετών στις 2 Απριλίου 2017, στη βάση της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014 και καλωσορίζοντας περαιτέρω την καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις από τότε, την επανασύγκληση της Διάσκεψης για την Κύπρο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούνιο του 2017 και καλωσορίζοντας περαιτέρω τη δέσμευση των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς μία συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και την υποστήριξη που δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και την ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ Ελίζαμπεθ Σπέχαρ,

Υπενθυμίζοντας to ψήφισμα 1179 (1998) και τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην πλήρη, ευέλικτη και εποικοδομητική εμπλοκή όλων των πλευρών σε διαπραγματεύσεις για διασφάλιση μιας διευθέτησης και σημειώνοντας ότι η περυσινή διάσκεψη για την Κύπρο δεν επέφερε ως αποτέλεσμα μία διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση, βασισμένη σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως τίθεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, προτρέποντας τις πλευρές να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους σε παρόμοια διευθέτηση και τονίζοντας ότι το στάτους κβο δεν μπορεί να διατηρηθεί άλλο,

Χαιρετίζοντας το διορισμό της Συμβούλου του ΟΗΕ Jane Holl Lute και προτρέποντας τις πλευρές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιδείξουν πολιτική βούληση και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις του ΟΗΕ,

Σημειώνοντας την ανάγκη για προώθηση του προβληματισμού και των συζητήσεων για στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καλώντας για ανανεωμένες προσπάθειες για εφαρμογή όλων των ΜΟΕ που απομένουν και για συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω κοινών και μονομερών βημάτων για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,

Επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεχιζόμενων διελεύσεων από Κυπρίους στην πράσινη γραμμή και ενθαρρύνοντας το άνοιγμα με αμοιβαία συμφωνία και άλλων σημείων διέλευσης,

Πεπεισμένο για τα πολλά σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, που θα προκύψουν για όλους τους Κυπρίους από μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού, παροτρύνοντας τις δυο πλευρές και τους ηγέτες τους να καλλιεργήσουν μια θετική δημόσια ρητορική και ενθαρρύνοντάς τους ξεκάθαρα να εξηγήσουν τα οφέλη από τη διευθέτηση, όπως και την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας και συμβιβασμού ώστε να τη διασφαλίσουν και στις δύο κοινότητες, πολύ πριν από οποιαδήποτε τελικά δημοψηφίσματα,

Υπογραμμίζοντας τη σημασία, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά, του υποστηρικτικού ρόλου της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην ανάληψη πρακτικών βημάτων στην κατεύθυνση να βοηθηθούν οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ηγέτες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους σε μία διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών,

Σημειώνοντας την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο νησί και κατά μήκος της πράσινης γραμμής παραμένει σταθερή και προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του στρατιωτικού στάτους κβο, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης, να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ή να βλάψουν την καλή θέληση στο νησί,

Υπενθυμίζοντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη θα είχε βελτιωθεί εάν και οι δύο πλευρές αποδεχθούν και βοηθήσουν ενεργά στην εφαρμογή του μνημονίου που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη,

Σημειώνοντας με λύπη πως οι πλευρές περιορίζουν την πρόσβαση στα εναπομείναντα ναρκοπέδια στην ουδέτερη ζώνη, και πως η αποναρκοθέτηση στην Κύπρο πρέπει να συνεχιστεί, σημειώνοντας τον συνεχή κίνδυνο από τις νάρκες στην Κύπρο, σημειώνοντας επίσης προτάσεις και εισηγήσεις όπως και θετικές πρωτοβουλίες για την αποναρκοθέτηση και προτρέποντας ταχεία συμφωνία στη διευκόλυνση της επανέναρξης των επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης και εκκαθάρισης των εναπομεινάντων ναρκοπεδίων,

Επαινώντας το έργο της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων της, και επομένως την ανάγκη να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως εκφράσθηκε στην ανακοίνωση Τύπου της ΔΕΑ στις 28 Ιουλίου 2016 για την ανασκόπηση αρχειακού υλικού, σημειώνοντας ότι τα λείψανα 1.132 αγνοουμένων προσώπων, σε σύνολο 2002, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί θετικά, προτρέποντας το άνοιγμα της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές ταχέως, για να επιτραπεί στην Επιτροπή να φέρει σε πέρας το έργο της κι έχοντας εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων,

Συμφωνώντας πως η ενεργός συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι ουσιώδης για την πολιτική διαδικασία και μπορεί να συμβάλει ώστε οποιαδήποτε μελλοντική λύση να είναι διαρκής, υπενθυμίζοντας ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν κρίσιμα σημαντικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, όπως αναγνωρίζεται στο Ψήφισμα 1325 του Σ.Α. και τα σχετικά ψηφίσματα. Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 2242 (2015) και την επιθυμία του να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών. Και υπενθυμίζοντας περαιτέρω τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της νεολαίας, σε συμφωνία με το ψήφισμα 2250,

Προτρέποντας τις πλευρές να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση διακοινοτικών επαφών και συμφιλίωσης και την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικοινοτικών πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων όπου οι δύο κοινότητες μπορούν να εργαστούν μαζί και ωφεληθούν από κοινού και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και εμπορικών φορέων και να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια για τέτοιες επαφές. Σημειώνοντας επίσης διάφορες πρωτοβουλίες για να φέρουν μαζί συγκεκριμένους τομείς ή φορείς και στις δύο πλευρές για διάλογο, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής πορείας (Religious Track) της Κυπριακής Ειρηνευτικής Διαδικασίας (Cyprus Peace Process),

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη όπως το Συμβούλιο προωθήσει μία σθεναρή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων,

Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2378 (2017) η οποία ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διασφαλίσει όπως δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων απόδοσης, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ανάλυσης και της αξιολόγησης των αποστολών, βάσει σαφών και καλά προσδιορισμένων σημείων αναφοράς και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη τακτικής αξιολόγησης όλων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της UNFICYP, για να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα,

Σημειώνοντας τη σημασία του σχεδιασμού της μετάβασης σε σχέση με τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να σκεφθεί προσαρμογές που κρίνονται απαραίτητες στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τη σύνθεση της Δύναμης και άλλους πόρους και την ουσία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις επί του εδάφους και τις απόψεις των πλευρών,

Σημειώνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες του ΓΓ και της Ειδικής Αντιπροσώπου Ελίζαμπεθ Σπέχαρ,

Απηχώντας την ευγνωμοσύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές στη χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παράκλησή του για περαιτέρω εθελοντικές εισφορές από άλλες χώρες και οργανισμούς και εκφράζοντας εκτίμηση στα κράτη μέλη που παρέχουν προσωπικό στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ,

Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό που συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές για την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδοτικών ασθενειών σε όλες τις ειρηνευτικές τους επιχειρήσεις,

1. Καλωσορίζει την πρόοδο στην υπό την καθοδήγηση των ηγετών διαδικασία από την 11η Φεβρουαρίου 2014 και τις προσπάθειες των ηγετών και των διαπραγματευτών τους για να επιτευχθεί μια συνολική και διαρκής διευθέτηση, σημειώνει την έλλειψη προόδου στην κατεύθυνση της διευθέτησης, από την ολοκλήρωσης της Διάσκεψης για την Κύπρο και προτρέπει τις πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες να δράξουν τη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί ο διορισμός της Συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ για τη διεξαγωγή εις βάθος διαβουλεύσεων για το πώς θα προχωρήσουν, εμπλεκόμενοι εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις αυτές και ανανεώνοντας την πολιτική τους βούληση και δέσμευση σε μία διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

2. Υπό αυτή την άποψη, καλεί τις πλευρές, τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εμπλακούν ενεργά με ανοιχτό τρόπο και δημιουργικότητα, δεσμευόμενοι πλήρως σε μια διαδικασία διευθέτησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, να χρησιμοποιήσουν τις διαβουλεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να αποφύγουν πράξεις που μπορεί να βλάψουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

3. Σημειώνει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα (S/2018/610 και S/2018/25).

4. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδιαίτερα το ψήφισμα 1251 (1999) της 29ης Ιουνίου 1999 και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα

5. Υπενθυμίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 2398 (2018), και καλεί τους δύο ηγέτες:

(α) Να καταβάλουν προσπάθειες για περαιτέρω εργασία για την επίτευξη συγκλίσεων στα βασικά θέματα

(β) Να εντείνουν το έργο με τις Τεχνικές Επιτροπές με στόχο την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κυπρίων

(γ) Να βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα για τις διαπραγματεύσεις προς διασφάλιση μιας διευθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της επικέντρωσης των δημοσίων μηνυμάτων πάνω στις συγκλίσεις και στην πορεία προς τα μπρος, και της μεταφοράς πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων μηνυμάτων και απέχοντας από ρητορικές που θα έκαναν δυσκολότερη την επίτευξης μιας επιτυχημένης διαδικασίας, και

(δ) Να αυξήσουν και να δυναμώσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση, με την άποψη να κινητοποιήσουν μεγαλύτερη υποστήριξη προς την ευρύτερη διαδικασία διευθέτησης,

6. Καλωσορίζει την προθυμία του Γενικού Γραμματέα και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στο να παραμείνουν οι καλές του υπηρεσίες διαθέσιμες για να βοηθήσουν τις πλευρές, εάν αποφασίσουν από κοινού να επανεμπλακούν στις διαπραγματεύσεις με την απαραίτητη πολιτική βούληση, όπως αναφέρεται στην έκθεσή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2017. Και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να διατηρήσει τον προγραμματισμό για τη μετάβαση σε σχέση με μία διευθέτηση, καθοδηγούμενος από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, και ενθαρρύνει τις πλευρές να εμπλακούν μεταξύ τους, καθώς και με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την αποστολή καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό,

7. Προτρέπει την εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης βασισμένων σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον και κοινών δράσεων και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω τέτοιων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και το άνοιγμα άλλων σημείων διέλευσης τα οποία ήδη συμφωνήθηκαν και άλλων και προτρέπει τις πλευρές να προωθήσουν διακοινοτικές επαφές, ανταλλαγές και συνεργασία, έτσι ώστε να συμβάλουν σε ένα υποβοηθητικό περιβάλλον για μία διευθέτηση

8. Υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικών, ιδίως σε όλα τα στάδια της ειρηνευτικής διαδικασίας, και προτρέπει την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών μετά από σύγκρουση για βιώσιμη ειρήνη, συμπεριλαμβανομένης και της αναβίωσης της Επιτροπής Φύλου και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να διεξαγάγει αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε σχέση με το φύλο,

9. Επιπρόσθετα τονίζει περαιτέρω τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των νέων. Αναγνωρίζει το σημαντικό έργο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και καλεί αμφότερες τις πλευρές να διευκολύνουν διακοινοτικές επαφές των νέων.

10. Χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες προς διευκόλυνση των προϋποθέσεων εκταφής της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, όπως και την κοινή έκκληση των δύο ηγετών στις 28 Μαΐου 2015 και καλεί όλα τα μέρη να παράσχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα πλήρη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές και να ανταποκριθεί το αίτημα της Επιτροπής για αρχειακές πληροφορίες πιθανών ταφικών περιοχών, δεδομένης της ανάγκης να επιταχυνθεί το έργο της Επιτροπής.

11. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2019

12. Υποστηρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα της αποστολής να συνδέει και να συνεργάζεται με τα μέρη σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ηρεμία, συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στις συνθήκες που υποβοηθούν στην πρόοδο μιας διαδικασίας διευθέτησης. Και ζητά από τον ΓΓ να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως και να διασφαλίσει την ουσιαστική πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις επιχειρησιακές πτυχές.

13. Καλεί τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εμπλέκονται, ως επείγον θέμα και σεβόμενες τους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σε διαβουλεύσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης και να εφαρμόσουν το μνημόνιο των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη σύντομη επίτευξη συμφωνίας στα εκκρεμή ζητήματα

14. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό στάτους κβο που υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000

15. Καλεί αμφότερες τις πλευρές να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πυροτεχνουργούς και να διευκολύνουν την απομάκρυνση των εναπομεινασών ναρκών στην Κύπρο, εντός της νεκρής ζώνης, και προτρέπει και τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης και εκτός της νεκρής ζώνης

16. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της Συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018. Επιπρόσθετα ζητά από τον ΓΓ να υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης και της προόδου σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019 και να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο για τα γεγονότα, αν είναι αναγκαίο.

14bis. Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας για την τυποποίηση μιας κουλτούρας απόδοσης στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, τον καλεί να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τις επιδόσεις και να το εφαρμόσει, μόλις ολοκληρωθεί και εγκριθεί, συμπεριλαμβανομένης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. ·

17. Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εφαρμογή της πολιτικής του Γενικού Γραμματέα για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού της με τον κώδικα συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γι΄ αυτό το σκοπό και να κρατά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας, και προτρέπει τις χώρες που διαθέτουν στρατεύματα να προβούν στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες περιλαμβανομένης της ενημερωτικής εκπαίδευσής τους πριν την έναρξη της αποστολής, και να λαμβάνουν πειθαρχικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάληψη ευθυνών σε περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς από το προσωπικό τους

18. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 09:37

Τελευταιες Ειδησεις

30 Μαΐου
Τίτλοι Ειδήσεων - Τρίτη 30 Μαΐου
22:00
Κλειστοί δρόμοι στην επαρχία Λάρνακας λόγω κατολισθήσεων
21:45
Προτεραιότητα της κυβέρνησης η διασφάλιση της αξιοπιστίας της Κύπρου τόνισε ο Πρόεδρος
21:33
Έντεκα χρυσά μετάλλια για την Κύπρο στους ΑΜΚΕ
21:12
Άρχισε η διερεύνηση καταγγελιών για στημένα και ΚΟΠ - Διορίστηκαν ερευνώντες λειτουργοί (Βίντεο)
20:43
Χρυσοί Κάλια, Νικόλας και Αγάθη στην κολύμβηση και Αιμιλία Κολοκοτρώνη στη σφύρα
20:10
Τζουντόκα από χρυσάφι
20:05
ΟΗΕ: Σχεδόν 500 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
19:22
Mέχρι το τέλος του 2024 η λειτουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο
18:54
Με 9 χρυσά μετάλλια μέχρι στιγμής η Κύπρος στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης
17:50
Έρευνα σε βάρος έξι αντιπολιτευτικών τηλεοπτικών δικτύων στην Τουρκία
17:39
Aυστηρότερα μέτρα θα λάβει η Μόσχα ως απάντηση στην επίθεση με drones
17:21
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand