Οδηγία Ecofin για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό

Tο Συμβούλιο Ecofin που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, ενέκρινε σήμερα οδηγία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας για την πρόληψη του επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.Η οδηγία απευθύνεται σε μεσάζοντες και φορολογικούς συμβούλους, λογιστές και δικηγόρους που σχεδιάζουν και προωθούν συστήματα φορολογικού σχεδιασμού και θα τους ζητά να αναφέρουν σχέδια που είναι δυνητικά "επιθετικά".

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα ανταλλάσσονται αυτόματα μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, ενώ θα επιβάλλονται κυρώσεις σε μεσάζοντες που δεν συμμορφώνονται.

"Οι νέοι κανόνες αποτελούν βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των εταιρειών", δήλωσε ο κ. Vladislav Goranov, υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. "Με μεγαλύτερη διαφάνεια, οι κίνδυνοι θα εντοπιστούν σε προγενέστερο στάδιο και τα μέτρα που θα ληφθούν για να κλείσουν τα κενά πριν χαθούν τα έσοδα".

Η οδηγία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση. Τα κράτη μέλη θα έχουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τη μεταφορά τους στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Επιπλέον το Συμβούλιο Ecofin απέσυρε τις Μπαχάμες και τον Άγιο Χριστόφορο - Νέβις από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών της ΕΕ.

Ο κατάλογος της ΕΕ συμβάλλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2017.

"Η ύπαρξη λιγότερων δικαιοδοσιών στον κατάλογο είναι ένα μέτρο της επιτυχίας της διαδικασίας εισαγωγής", δήλωσε ο κ. Vladislav Goranov, υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας. "Καθώς οι δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο εργάζονται για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής τους πολιτικής, πρόκληση για το υπόλοιπο του έτους θα είναι να δούμε ότι οι δεσμεύσεις τους έχουν εφαρμοστεί σωστά. "

Tέλος το Συμβούλιο ενέκρινε μια τυποποιημένη διάταξη σχετικά με την καλή φορολογική διακυβέρνηση που θα συμπεριληφθεί στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Τα συμπεράσματα των Υπουργών υπογραμμίζουν την ανάγκη πρόληψης της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η νέα διάταξη αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των διεθνών φορολογικών προτύπων, δεδομένου ότι συμφωνήθηκε προηγούμενη τυποποιημένη πρόβλεψη το 2008. Πρόκειται για τα πρότυπα του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στην αποτροπή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της αλλαγής του κέρδους.

Την ίδια ώρα όμως, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ζητά τροποποιήσεις από την Κομισιόν σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ΦΠΑ, καλώντας τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και τη μετάβαση προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ ―που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’90― πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις της αγοράς, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις νέες τεχνολογίες ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να απλουστευθούν οι κανόνες του ΦΠΑ και να αποτραπεί η φορολογική απάτη. Το σημερινό σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο και πολύπλοκο, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να στρεβλώνει το εμπόριο και τις επενδύσεις δημιουργώντας περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και εμπορικούς φραγμούς, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για την καταπολέμηση της σχετικής με τον ΦΠΑ απάτης, να απλοποιήσουν τη διοικητική επιβάρυνση των φορολογικών αρχών και των επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση, με στόχο την εγγύηση των εσόδων ΦΠΑ.
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη συστήματος αποδοτικής συλλογής φόρων κατά τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, δεδομένου ότι σε επίπεδο ΕΕ αυτοί οι φόροι υπερβαίνουν τα 4,1 τρισ. ευρώ από εξαγωγές και τα 3,9 τρισ. ευρώ από εισαγωγές.
 
Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως κοινής ωφελείας. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη θέσπιση «αρνητικού καταλόγου» αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία θα εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω της αρχής της χώρας προορισμού.
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η προσέγγιση της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών, στην περίπτωση του ενδοενωσιακού εμπορίου, μόνο σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς ενδιάμεσες εισροές, θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες ερμηνείας όσον αφορά τη διαχείριση σύνθετων υπηρεσιών και πρόσθετο κόστος για τον τελικό χρήστη. Ως εκ τούτου, μολονότι συμφωνεί με τον στόχο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου οι διατάξεις να έχουν ως γνώμονα το όφελος του τελικού καταναλωτή, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές που προτείνονται θα πρέπει να εφαρμόζονται πρωτίστως για την επιδίωξη, κατά τρόπο συνεπή, ενός στόχου κοινής ωφελείας.
 
Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΑΑΡ)

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 10:44

Τελευταιες Ειδησεις

22 Σεπτεμβρίου
Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, ενόψει της τριμερούς συνάντησης Αναστασιάδη - Γκουτέρες - Τατάρ, στις 27 Σεπτεμβρίου
21:37
Καναδάς: Γρονθοκόπησε νοσοκόμα επειδή... χωρίς την άδειά του εμβολίασε τη σύζυγό του
21:28
Ανθούση:Αύξηση 30% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην πανδημία, ανάγκη για άμεσες ενέργειες
21:03
Λιβύη: Ο Χαλίφα Χάφταρ «καταθέτει» προσωρινά τα όπλα και βάζει για πρόεδρος
20:43
Αναμένουμε μεγάλα πράγματα από τους ηγέτες αλλά χρείαζεται και εμπλοκή των πολιτών, λέει η Σπέχαρ
20:35
Ενδεχόμενη συμμετοχή Βαγδάτης στην τριμερή με Ιορδανία, συζήτησαν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με Ιρακινό ομόλογο
20:08
Μακρόν-Μπάιντεν: Η κρίση των υποβρυχίων θα είχε αποφευχθεί αν υπήρχαν «καλύτερες συνομιλίες»
20:03
Δεν καταγράφηκαν θάνατοι-106 νέα κρούσματα κορονοϊού
19:49
«Καμπανάκι» από Άγγλο αρχίατρο: Τα ανεμβολίαστα παιδιά 12-15 ετών κάποια στιγμή θα μολυνθούν
19:16
Διευκρινίσεις δίδει ο ΠτΔ για τη δήλωση που έκανε για το Πόθεν Έσχες
18:56
Κορονοϊός-Ελλάδα: 2.329 νέα κρούσματα, 333 διασωληνωμένοι, 26 νέοι θάνατοι
18:37
Το 46% των εργαζομένων στην Κύπρο δυσκολεύεται να πληρώσει τη θέρμανση, σύμφωνα με έρευνα
18:19
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand