To Ανώτατο ακύρωσε την εκλογή Γ. Παπαδόπουλου

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή και την ανακήρυξη του βουλευτή  του Κινήματος «Αλληλεγγύη» Γιώργου Παπαδόπουλου, κρίνοντας ως αντισυνταγματικό τον τροποποιητικό νόμο της Βουλής με τον οποίο πληρώθηκε η επίδικη βουλευτική έδρα της Λεμεσού.

Την έδρα είχε κερδίσει αρχικά η Πρόεδρος του Κινήματος Ελένη Θεοχάρους η οποία ωστόσο μετά την ανακήρυξη της είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να καταλάβει την έδρα και ότι επιθυμούσε να παραμείνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αποτέλεσμα την έδρα να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών του Κινήματος Γιώργος Παπαδόπουλος.
Ο τέως βουλευτής του ΔΗΣΥ Αντρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε λάβει 4734 ψήφους και ήταν ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μη εκλεγείς υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού(Ο κ. Παπαδόπουλος είχε λάβει 767 ψήφους) προσέφυγε στο Ανώτατο και πέτυχε ακύρωση της εκλογής και ανακήρυξης του Γιώργου Παπαδόπουλου.
Σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, η μη αποδοχή της έδρας εκ μέρους της κας Θεοχάρους έγινε εκτός της βουλευτικής περιόδου και λανθασμένα η πλήρωση της θέσης έγινε κατά τον ίδιο τρόπο που η εκλογική νομοθεσία προβλέπει για την πλήρωση κενωθεισών βουλευτικών εδρών, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.
Το δικαστήριο περιορίστηκε στην ακύρωση της εκλογής του Γιώργου Παπαδόπουλου χωρίς να ξεκαθαρίζει με ποίον τρόπο θα έπρεπε να πληρωθεί η κενωθείσα θέση.  Το νομικό κενό ήρθε να καλύψει η Βουλή στις 30/6/2017, όταν με  26 ψήφους υπέρ και τις 13 ψήφους των παρόντων Βουλευτών του ΔΗΣΥ εναντίον,  η Ολομέλεια του Σώματος ψήφισε σε νόμο την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής για πλήρωση της κενωθείσας  έδρας.
Με τον τροποποιητικό νόμο, η κενωθείσα βουλευτική έδρα πριν την έναρξη της βουλευτικής περιόδου πληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που πληρώνεται κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου με αποτέλεσμα η έδρα να παραμείνει στον κ. Παπαδόπουλο.
Ο κ. Μιχαηλίδης προσέφυγε τότε εκ νέου στο Ανώτατο θεωρώντας αντισυνταγματικό τον τροποποιητικό νόμο της βουλής όπου και δικαιώθηκε.
Το Ανώτατο έκρινε σήμερα τον Τροποποιητικό Νόμο 82(Ι)/2017 και συγκεκριμένα την πρόνοια του για πλήρωση μη καταληφθείσας βουλευτικής έδρας, σύμφωνα με το άρθρο 35(1) του Νόμου 72/1979 ως αντισυνταγματική καθότι δεν συνάδει με τα άρθρα 65, 66, 69 και 71 του Συντάγματος αλλά και τη δημοκρατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που είναι διάχυτη στο Μέρος IV του Συντάγματος και η οποία επιτάσσει την εκλογή των βουλευτών από το λαό.
Επομένως η εκλογή και η ανακήρυξη του βουλευτή  της Αλληλεγγύης Γιώργου Παπαδόπουλου δυνάμει του Ν82(I)/2017 τροποποιητικού του Ν72/1979 είναι άκυρη, αναφέρει η απόφαση του Ανωτάτου, η οποία δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 6-5.
Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου  «με τη μή αποδοχή της βουλευτικής έδρας από την εκλεγείσα κα. Θεοχάρους και τη μή παροχή, από αυτήν, της θεσμικής διαβεβαίωσης του Άρθρου 69 του Συντάγματος, έχομε μη κατάληψη της βουλευτικής έδρας από αυτήν και το Κίνημα Αλληλεγγύη, και κατά συνέπεια, ουδέποτε υπήρξε κενωθείσα βουλευτικήν έδρα, η οποία ανήκε στο Κίνημα Αλληλεγγύη.  Αντίθετη ερμηνεία θα καταστρατηγούσε τη Δημοκρατική αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας η οποία επιτάσσει, γενικά, την εκλογή των Βουλευτών».
«Εφόσον η βουλευτική έδρα ουδέποτε καταλήφθηκε, νόμιμα, από την κα Θεοχάρους ή τον κ. Παπαδόπουλο, η έδρα ουδέποτε περιήλθε νόμιμα και στο Κίνημα Αλληλεγγύη και επομένως δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του αναλογικού συστήματος δια της επιλογής του πρώτου επιλαχόντος του Κινήματος στη Λεμεσό», όπως αναφέρεται στην απόφαση.   
Σημειώνεται ότι «στην προκείμενη περίπτωση έγινε καταστρατήγηση συγκεκριμένων προνοιών και του πνεύματος του Συντάγματος από τη Βουλή διότι, ενώ το Σύνταγμα προνοεί για πλήρωση «κενωθείσας» βουλευτικής έδρας, με τον τροποποιητικό νόμο προβλέφθηκε πλήρωση «μή καταληφθείσας» βουλευτικής έδρας (όπως ήταν η περίπτωση, εν προκειμένω), κατά τον ίδιο τρόπο που πληρούνται οι «κενωθείσες» έδρες».
«Η επίδικη έδρα ήταν μη καταληφθείσα, εξ υπαρχής.   Δεν υπήρχε, τότε… νόμιμο δικαίωμα πλήρωσής της, δια της επιλογής του επιλαχόντος υποψηφίου….   Τέτοιο δικαίωμα, όμως παραχωρήθηκε, ουσιαστικά, αναδρομικά με τον τροποποιητικό νόμο, πράγμα ανεπίτρεπτο», επισημαίνει το Ανώτατο.
Με την απόφαση της πλειοψηφίας συμφώνησαν οι δικαστές Νικολάτος(Πρόεδρος), Ναθαναήλ, Παρπαρίνος, Σταματίου, Ψαρά – Μιλτιάδου και Πούγιουρου, ενώ με την απόφαση της μειοψηφίας συμφώνησαν οι δικαστές Παμπαλλής, Μιχαηλίδου, Λιάτσος,Γιασεμής και Οικονόμου.
Σύμφωνα με την απόφαση της μειοψηφίας, «το γεγονός ότι η έννοια «μη καταληφθείσα» έδρα είναι άγνωστη στο Σύνταγμα, δεν συνιστά απαγόρευση προς τον κοινό νομοθέτη να προβλέψει και να ρυθμίσει το πρόβλημα, ούτε εγείρει οποιοδήποτε ζήτημα αντισυνταγματικότητας»
«Διαφορετική προσέγγιση, όπως οι Αιτητές εισηγούνται, θα ισοδυναμούσε, όπως ήδη διαπιστώσαμε, με περιορισμό της άσκησης της νομοθετικής εξουσίας, κατά παράβλεψη της εξουσιοδότησης από το Σύνταγμα για επιλογή εκλογικού συστήματος και καθορισμό του τρόπου εκλογής των βουλευτών και, σ΄αυτά τα πλαίσια, της εν παντί θέματι νομοθετικής αρμοδιότητας της Βουλής, δυνάμει της γενικής εξουσιοδότησης που έχει από το Άρθρο 61 του Συντάγματος», προστίθεται στην απόφαση.
Ο Δικαστής κ. Παμπαλλής συμφώνησε μεν με την απόφαση της μειοψηφίας εξέφρασε δε ένα διαφορετικό σκεπτικό. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, «δοθέντος ότι η διαδικασία εκλογής, όπως επιτάσσει η συνταγματική επιταγή, ρυθμίζεται νομοθετικά, δια του εκλογικού νόμου, επί του προκειμένου του Ν. 72/79, και το αναλογικό σύστημα, στη βάση του οποίου έχει διεξαχθεί η εκλογική αναμέτρηση στις 22 Μαΐου 2016, δεν έχει μεταβληθεί, η βούληση του εκλογικού σώματος δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά, όπως εκφράστηκε με τον υπό κρίση νόμο. Σ’ αντίθετη περίπτωση, θα αντιστρατευόταν τη συνταγματική επιταγή και θα διαφοροποιούσε τον εκλογικό νόμο και ουσιαστικότερα θ’ αλλοίωνε το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως τούτο εκφράστηκε από το κυρίαρχο εκλογικό σώμα στις εκλογές της 22 Μαΐου 2016», καταλήγει.
Γ. Παπαδόπουλος: Σεβαστή η απόφαση θα τη μελετήσουμε με τους νομικούς μας συμβούλους 
Σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «είναι για ακόμη μια φορά σεβαστή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».
«Θα δούμε στη συνέχεια μαζί με τους νομικούς μας συμβούλους και τα υπόλοιπα κόμματα πώς προχωρούμε. Από ό,τι έχει νοηθεί- και αφεθεί να καταλάβουμε- είναι ότι θα προχωρήσουμε σε μια αναπληρωματική εκλογή μόνο στη Λεμεσό», σημείωσε
.
Α. Μιχαηλίδης: Πίστευα από την αρχή ότι είχαμε δίκαιο – Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αναπληρωματική εκλογή στη Λεμεσό
Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης εξερχόμενος του δικαστηρίου δήλωσε δικαιωμένος από την απόφαση λέγοντας ότι «πίστευα από την αρχή ότι είχαμε δίκαιο, γι  αυτό επέμενα, δεν ήταν ένα καπρίτσιο και ούτε είναι προσωπικό το θέμα εναντίον οποιουδήποτε. Είναι εξόχως πολιτικό το θέμα».
«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή μετά και τη δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου, από την αναπληρωματική εκλογή για μια έδρα στη Λεμεσό», δήλωσε ο κ. Μιχαηλίδης.
Ο δικηγόρος του κ. Μιχαηλίδη, Δώρος Ιωαννίδης, είπε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει αναπληρωματική εκλογή «δεν μπορεί η Βουλή, κατά τη διάρκεια και ενδιάμεσα, μετά που έγιναν οι εκλογές να καθορίζει τρόπο πώς να εκλέγεται ένας βουλευτής».
«Εδώ είναι καθαρό ότι η έδρα εγκαταλείφθηκε και δεν δόθηκε σε κανένα γι’ αυτό πρέπει να γίνει αναπληρωματική εκλογή. Αν ήταν διαφορετικά τότε θα οδηγούμασταν σε τραγικά αποτελέσματα διότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε ανεξάρτητος αξιωματούχος να κατεβαίνει στις εκλογές και μετά να εγκαταλείπει την έδρα του».
Ο κ. Ιωαννίδης έκανε λόγο για μια ιστορική απόφαση που έρχεται να ενισχύσει το περί δικαίου αίσθημα και την αρχή ότι κάποιος βουλευτής εκλέγεται από το λαό και από κανέναν άλλο.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 11:07

Τελευταιες Ειδησεις

22 Ιουνίου
Covid-19: Το τουρκικό εμβόλιο Turkovac ξεκινά την τρίτη φάση κλινικών δοκιμών
21:40
Λευκός Οίκος: Ο στόχος του Μπάιντεν για εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού έως την 4η Ιουλίου δεν θα επιτευχθεί
21:39
Ο ΠΟΥ «ανησυχεί» για τη χαλάρωση των περιορισμών σε ορισμένους αγώνες του Euro 2020
21:36
Βέρα Γιούροβα: Η συνολική ατμόσφαιρα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας έχει βελτιωθεί
21:33
Ισραήλ-Covid-19: Για ένα «νέο κύμα» ανησυχούν οι αρχές μετά τα 125 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν την Δευτέρα
21:31
Φάουτσι: Η παραλλαγή Δέλτα η μεγαλύτερη απειλή στην μάχη των ΗΠΑ για την εξάλειψη της πανδημίας εντός των συνόρων
21:30
Νίκος Αναστασιάδης : ΠτΔ: Όσο είμαι στην εξουσία δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί η Κύπρος σε προτεκτοράτο της Τουρκίας
21:25
Νίκος Αναστασιάδης: Στόχος του ανασχηματισμού να υπηρετήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης και το Σχέδιο Ανάκαμψης
21:18
Τριψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων
20:38
Η Biontech ετοιμάζει γρήγορη αντίδραση σε τυχόν νέες παραλλαγές του κορονοϊού
19:41
WSJ: Το Πεκίνο θα διατηρήσει σε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο τους συνοριακούς περιορισμούς λόγω Covid-19
19:40
Μέρκελ: Άλλαξε εμβόλιο για τη δεύτερη δόση – Από AstraZeneca σε Moderna
19:38
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand