Στην επενδυτική βαθμίδα αναβάθμισε την Κύπρο και ο οίκος DBRS

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS, γίνεται ο τρίτος οίκος που αναβαθμίζει την οικονομία της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα.

Στην αξιολόγησή του την οποία ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ, ο DBRS αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στην κατηγορία ΒΒΒ (χαμηλό) από ΒΒ ενώ άλλαξε την προοπτική από θετική σε σταθερή. Αναβάθμισε επίσης την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα από R-4 σε R-2 (μεσαίο).

Όπως αναφέρεται, η αναβάθμιση οφείλεται στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών (ΜΕΔ) κατά τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσπάθειες της κυβέρνησης και των τραπεζών. Η ταχεία εκκαθάριση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η πώληση ΜΕΔ από τις τράπεζες, αναφέρεται, έχουν μειώσει σχεδόν κατά το ήμισυ το όγκο εντός του 2018. Προστίθεται ότι, ενώ τα ΜΕΔ παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, η μείωση τους και η ενίσχυση του νομικού πλαισίου που τα αφορά μειώνουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αναφέρεται ακόμα ότι η αναβάθμιση οφείλεται στη συνεχιζόμενη σταθερή απόδοση της κυπριακής οικονομίας, με την χώρα να αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κοντά στο 4,0% το 2018, από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη. Η αύξηση, προστίθεται, οφείλεται στις επενδύσεις, την κατανάλωση και την εξαγωγή υπηρεσιών και ακολουθεί ρυθμό ανάπτυξης 4,2% το 2017.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του DBRS, τα θεμελιώδη πιστωτικά στοιχεία της Κύπρου αντιστοιχούν πλέον με την επενδυτική βαθμίδα, μετά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών. Οι αξιολογήσεις, αναφέρεται, βασίζονται στη σταθερή δημοσιονομική θέση της Κύπρου, στο ενισχυμένο πλαίσιο διαχείρισης του δημόσιου χρέους, στην ιδιότητα μέλους της Ευρωζώνης που προωθεί βιώσιμες μακροοικονομικές πολιτικές και στο άνοιγμα της στις επενδύσεις με ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρ `όλα αυτά, προστίθεται, η Κύπρος αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές πιστωτικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον σημαντικό όγκο των ΜΕΔ που παραμένει στον τραπεζικό τομέα, τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, τις εξωτερικές ανισορροπίες και το μικρό μέγεθος της οικονομίας που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών, και εκθέτει την Κύπρο στις δυσμενείς αλλαγές στην εξωτερική ζήτηση.

Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι οι κίνδυνοι σχετικά με την αξιολόγηση είναι επί του παρόντος σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Η αξιολόγηση θα μπορούσε να έχει ανοδική τάση, από παράγοντες όπως η σταθερή και υγιής οικονομική ανάπτυξη και η χρηστή δημοσιονομική κατάσταση, που θα συνέβαλαν στην καθοδική πορεία του δείκτη δημόσιου χρέους. Επιπλέον, η περαιτέρω πρόοδος στον περιορισμό των ΜΕΔ και του χρέους του ιδιωτικού τομέα καθώς και η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα θα ήταν θετική για την αξιολόγηση. Ωστόσο, η αξιολόγηση θα μπορούσε να δεχτεί καθοδικές πιέσεις σε μια περίοδο με υποτονική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες ή την ενδεχόμενη υλοποίηση σημαντικών υποχρεώσεων. Η αντιστροφή της καθοδικής τροχιάς των ΜΕΔ θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητική επίδραση.

Μειωμένοι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στο σκεπτικό της αξιολόγησης, ο οίκος σημειώνει τη σημαντική μείωση των ΜΕΔ στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα από €21 εκατ . ευρώ το Δεκέμβριο του 2017 σε περίπου €10 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2018, με τη μεγαλύτερη μείωση στον όγκο των ΜΕΔ να οφείλεται την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα που αφαίρεσε αποτελεσματικά €6.5 δισεκ. από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει πρόοδο σε άλλα θέματα που αφορούν την στρατηγική της για μείωση των ΜΕΔ όπως η ενδυνάμωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η προώθηση δευτερογενούς αγοράς για τα ΜΕΔ και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Την ίδια ώρα σημειώνει τις αυξημένες προσπάθειες από τις τράπεζες και τις πωλήσεις πακέτων δανείων από Ελληνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου.

Σημειώνει επίσης τη βελτίωση της επενδυτικής και καταθετικής εμπιστοσύνης, που οδηγεί στην αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, ενώ συμπληρώνει ότι η κερδοφορία των τραπεζών αυξάνεται μετά την αρνητική επίδραση που είχαν οι αυξημένες προβλέψει το 2017. Αναφέρει ακόμα την επάρκεια των κεφαλαίων των τραπεζών.

Ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει περαιτέρω μείωση στα ΜΕΔ λόγω των προσπαθειών των τραπεζών, της κυβερνητικής πολιτικής, της μείωσης της ανεργίας, την αύξησης των τιμών των ακινήτων, και της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει την ισχυρή της ανάπτυξη

Ο οίκος σημειώνει περαιτέρω την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη το 2018, στο 4% για το πρώτο μισό του έτους, ύστερα από δύο χρόνια σημαντικής ανάπτυξης. Η ευρείας βάσης ανάπτυξη, συμπληρώνει, βασίζεται στον κατασκευαστικό τομέα, τον τουρισμό, την ναυτιλία, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και την μεταποιητική βιομηχανία. Αναφέρεται επίσης η μείωση της ανεργίας. Οι κίνδυνοι για την προοπτική της οικονομίας, προστίθεται, συνδέονται κυρίως με ένα αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον, ενώ θετική επίδραση θα είχε μια ευρύτερη οικονομική επίπτωση από την ανάπτυξη του υπό κατασκευή καζίνο – θερέτρου και άλλων έργων υποδομής.

Αναφέρει επίσης ότι η εκμετάλλευση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στα ανοικτά της Κύπρου, θα ήταν ακόμα ένας δυνητικός παράγοντας ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Ωστόσο σημειώνεται ότι το μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας που βασίζεται σε υπηρεσίες, μπορεί να την εκθέσει σε αλλαγές στην εξωτερική ζήτηση.

Προστίθεται ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε σημαντικά παρόλο που παρέμενε ελλειμματικό στο 8.4% του ΑΕΠ το 2017. Το ποσοστό του δημοσίου χρέους, αναμένεται να μειωθεί και η υγιής δημοσιονομική απόδοση να διατηρηθεί.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος, αναμένεται να διατηρήσει ένα υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα κοντά στο 3% το 2018-2020, υποστηριζόμενο από ισχυρά έσοδα και περιορισμένες δαπάνες.

Ο DBRS σημειώνει επίσης ότι η πολιτική σταθερότητα υποστηρίζει την ικανότητα της Κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις οικονομικής προκλήσεις. Η Κυβέρνηση, αναφέρεται, παραμένει δεσμευμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της χώρας και οίκος αναμένει συνέχιση της δημοσιονομικής πολιτικής και της στρατηγικής διαχείρισης του χρέους.

Αναφέρεται τέλος ότι παρόλο που η Κυβέρνηση δεν απολαμβάνει πλειοψηφίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση στην έγκριση μεταρρυθμίσεων, αυτό δεν την εμπόδισε από το να πάρει έγκριση για τη νομοθεσία που είχε σχέση με την στρατηγική της για τη μείωση των ΜΕΔ τον Ιούλιο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 07:20

Τελευταιες Ειδησεις

25 Σεπτεμβρίου
Χειροπέδες σε καταζητούμενο ένα χρόνο μετά
21:39
Χαιρετισμός Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στα αποκαλυπτήρια οδών του Δήμου Λακατάμιας
21:17
Αφγανιστάν: Ταλιμπάν κρέμασαν πτώματα φερόμενων απαγωγέων στην πόλη Χεράτ
20:31
Ρωσία: Εκατοντάδες Ρώσοι διαδήλωσαν στη Μόσχα για να καταγγείλουν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών
20:01
Ένας θάνατος 99 κρούσματα .Γυναίκα 88 ετών το νέο θύμα της πανδημίας
19:33
Η ΥΔΔΤ κα Στέφη Δράκου επισκέφτηκε τον αστυνομικό σταθμό στην οδό Λήδρας
19:14
Ράλι Κύπρος: Προηγείται ο Γαλαταριώρτης, εγκατέλειψε ο Νάσερ (βίντεο)
18:40
Ο Κάρλες Πουτζντεμόν αποφυλακίσθηκε και αν το επιθυμεί, μπορεί να φύγει από την Ιταλία
18:11
Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού για Σύνοδο ΜΕD5 και μεταναστευτικό
18:11
Ο ΠτΔ συναντήθηκε με τον Ελπιδοφόρο . Το θέμα έληξε
18:04
Επιστρέφει η «Παραδοσιακή βραδιά στο ΡΙΚ» (trailer)
18:01
Ελλάδα: 1.853 νέα κρούσματα σήμερα, 333 διασωληνωμένοι και 16 θάνατοι
17:40
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand