Νέοι πόροι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ΕΕ

Πάνω από το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ επιστρέφει στους πολίτες της: σε περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, επιχειρήσεις και νέους. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού προέρχεται από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Το υπόλοιπο προέρχεται από τελωνειακούς και γεωργικούς δασμούς και από ένα ποσοστό ΦΠΑ. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο λέει πως ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις φιλοδοξίες της ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή.

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να είναι πολύ περιορισμένος και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι φορολογούμενοι της ΕΕ δεν πρέπει να πληρώνουν περισσότερα. Η ΕΕ πρέπει να βρει νέους ίδιους πόρους. Μεταξύ των προτάσεων του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένας φόρος του ψηφιακού τομέα, και ένα μερίδιο των εσόδων από εταιρικά έσοδα ή περιβαλλοντικούς φόρους.

Οι νέοι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να συνεπάγονται μείωση των άμεσων συνεισφορών των χωρών της ΕΕ στον προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο έργο, έχοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια και τώρα έχουμε εννέα μήνες για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική βούληση, διότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση.