Κήρυξη ανομβριόπληκτων περιοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από τις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:Α) Επαρχία Λευκωσίας:

  ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,
   για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:


Δένεια και Φυλλιά. ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,

    μόνο για το Σιτάρι:

Αγγολέμι, Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Ανάγεια, Αυλώνα, Γερόλακκος, Επισκοπειό,
Εργάτες, Μένικο, Ορούντα και Παλαιομέτοχο.

ιιι) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,

    μόνο για το Σιτάρι:
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου Τα Φ/Σ 29/26, 29/34 και 29/35
Βυζακιά Τα Φ/Σ 29/17, 29/25, 29/26, 29/33 και 29/34
Δευτερά Κάτω Τα Φ/Σ 30/11, 30/19 και 30/27W1
Μαργί Τα Φ/Σ 30/52 και 30/53
Μονή Κάτω Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/60 και 38/4
Πέρα Ορεινής Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 39/2, 39/3, 39/10 και 39/11
Περιστερώνα Τα Φ/Σ 29/10, 29/11, 29/12, 29/18 και 29/19
Πολιτικό Τα Φ/Σ 30/49, 30/50, 30/57 και 30/58
Τσέρι Τα Φ/Σ 30/44W2,E2, 30/45W2, 30/52E1,E2 και 30/53W1,W2
Ψιμολόφου Τα Φ/Σ 30/42E2, 30/43E2,W2, 30/44W2, 30/51 και 30/52

 

  iv) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,
   μόνο για το Σιτάρι και Τριτικάλε:
Ευρύχου Τα Φ/Σ 28/22, 28/29, 28/30, 28/37 και 28/38
Κατύδατα Το Φ/Σ 28/29 μόνο
Λινού Τα Φ/Σ 28/21, 28/29 και 28/37
Πέτρα Τα Φ/Σ 28/21,28/22, 28/29 και 28/30
Φλάσου Τα Φ/Σ 28/37 και 28/38

 

   v) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,


για όλα τα Σιτηρά και ΞηρικάΚτηνοτροφικά Φυτά

  :
Αγλαντζιά Τα Φ/Σ 21/56, 21/64, 22/57, 30/8, 30/16 και 31/1
Αγροκηπιά Τα Φ/Σ 29/38, 29/39, 29/46 και 29/47
Λευκωσία Τα Φ/Σ 21/31, 21/32, 21/39W1,E1, 21/40, 21/47E2, 21/48, 21/55E1 και 21/56
Μαλούντα Τα Φ/Σ 29/46 και 29/47

vi) Μέρος των περιοχών των πιο κάτω Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά

Κτηνοτροφικά Φυτά και μέρος των ίδιων Κοινοτήτων μόνο για το Σιτάρι:

Άγιοι Ηλιόφωτοι Τα Φ/Σ 29/37 και 29/45. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι
Άγιος Ιωάννης
Μαλούντας
Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/23, 29/24, 29/30, 29/31 και 29/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι
Αρεδιού Τα Φ/Σ 29/40 και 29/48. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι
Αστρομερίτης Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 29/1, 29/2 και 29/10 μόνο για το Σιτάρι
Δευτερά Πάνω Τα Φ/Σ 30/10, 30/18, και 30/26W1. Ενώ για τα Φ/Σ 30/11, 30/19, 30/26 E1,W2 και 30/27W1 μόνο για το Σιτάρι
Ζώδεια Πάνω Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8 και 29/1 μόνο για το Σιτάρι
Κοκκινοτριμιθιά Τα Φ/Σ 20/39, 20/46, 20/47, 20/48, 20/54, 20/55, 20/56, 21/41 και 21/49. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι
Κουτραφάς Κάτω Τα Φ/Σ 28/15, 28/16, 28/24, και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8, 28/22, 28/23, 28/30, 28/31, 28/32, 28/38 και 28/39 μόνο για το Σιτάρι
Κουτραφάς Πάνω Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 28/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι
Μάμμαρη Τα Φ/Σ 20/47 και 20/56. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι
Μιτσερό Τα Φ/Σ 29/37, 29/38, 29/45 και 29/46. Ενώ για τα Φ/Σ 29/29 και 29/30 μόνο για το Σιτάρι
Νικητάρι Τα Φ/Σ 28/24, 29/17 και 29/25. Ενώ για τα Φ/Σ 28/31, 28/32, 28/39, 28/40 και 29/33 μόνο για το Σιτάρι
Ποτάμι Τα Φ/Σ 29/9, 29/17 και 29/25. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το ΣιτάριΒ) Επαρχία ΛΑΡΝΑΚΑΣ:

   ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και

 

   Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:

 

   Αβδελλερό, Αθιένου, Αραδίππου, Βορόκληνη, Κελλιά, Κόση, Λιβάδια, Πέργαμος,

 

   Πετροφάνι, Πύλα και Τρούλλοι.


ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και
Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση
το Τριτικάλε:
Δρομολαξιά, Κίτι, Λάρνακα, Μενεού, Περιβόλια, Σοφτάδες και Τερσεφάνου.

ιιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,
για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά:
Ξυλοτύμβου και Ορμίδεια.

   iv)Κιβισίλι: Tις περιοχές της Κοινοτήτας με Φ/Σ 50/36, 50/44, 50/45, 50/52, 50/60 και
    50/61, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά.
Γ) Επαρχία Αμμοχώστου:

ι) Άχνα: Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια της Κοινοτήτας, για όλα τα

  Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά.
   ιι) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,

 

  για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:
Αγία Νάπα Τα Φ/Σ 2-285-372, 2-285-373, 2-286-372, 2-286-373 και
2-287-373
Αχερίτου Τα Φ/Σ 2-279-384, 2-279-385, 2-279-386, 2-279-387,
2-279-388, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387,
2-280-388, 2-281-385, 2-281-386 και 2-281-387
Δερύνεια Τα Φ/Σ 2-280-384, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387,
2-281-384, 2-281-385, 2-281-387, 2-282-384,
2-282-385, 2-283-384, και 2-283-385
Σωτήρα Τα Φ/Σ 2-283-371, 2-283-372, 2-284-372, 2-285-372 και
2-285-373
Φρέναρος Τα Φ/Σ 2-280-384 και 2-283-384


Σημείωση:

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε Δήμου ή Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 17:00

Τελευταιες Ειδησεις

27 Σεπτεμβρίου
Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό συζητά ο ΓΓ ΟΗΕ με τους Αναστασιάδη και Τατάρ
07:12
Γερμανία: Το εκλογικό αποτέλεσμα οδηγεί πιθανόν σε μακρές και επώδυνες διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας
06:29
26 Σεπτεμβρίου
Γλυκόπικρη γεύση άφησε στον Αλέξανδρο Τσουλόφτα η νίκη του στο Ράλι Κύπρος 2021
21:20
Ερντογάν: Καμία συμφωνία για το αεροδρόμιο της Καμπούλ, αν δεν συμπεριληφθούν όλες τις συνιστώσες
21:18
Γερμανία-εκλογές:Δηλώσεις των υποψηφίων μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων εξόδου
20:46
Σε θρίλερ εξελίσσονται οι γερμανικές εκλογές: Ψήφο με ψήφο μάχονται CDU και SPD
20:29
Επείγουσα σύσκεψη στην ΕΕ για τη μετανάστευση από το Αφγανιστάν
20:07
Ένας θάνατος και 78 νέα περιστατικά κορονοϊού
19:45
Ινδία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται, καθώς πλησιάζει ο κυκλώνας Γκούλαμπ
19:18
Συνάντηση με την Τζέιν Χολ Λουτ στη Νέα Υόρκη θα έχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
18:47
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εξέδωσαν απαγόρευση για το ξύρισμα της γενειάδας
18:27
Ισπανία: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα
18:06
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand