Καταγγελίες για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος Δημοσίου

Καταγγελίες για κακοδιαχείριση και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του Δημοσίου, έγιναν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έθεσε κάτω από το μικροσκόπιο της συγκεκριμένη περίπτωση κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης βιομηχανικής περιοχής από ιδιώτη στις πλάτες του κράτους.Η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει εγγραφεί για αυτεπάγγελτη εξέταση στην Επιτροπή Ελέγχου, ύστερα από πρόταση των βουλευτών Μαρίνου Σιζόπουλου και Ζαχαρία Κουλία, αφορά τεμάχιο στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, το οποίο παραχώρησε σε εταιρεία το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έναντι χαμηλού ενοικίου.

Όπως λέχθηκε συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παραχώρησε το τεμάχιο για το ποσό των €6.660 το χρόνο.

Επίσης, αναφέρθηκε πως η εν λόγω εταιρεία, αφού ανέγειρε αποθηκευτικούς χώρους εντός του κρατικού τεμαχίου, στη συνέχεια, υπενοικίασε τους χώρους στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες έναντι ενοικίου €135.000 το χρόνο.

Μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είπε πως τα τελευταία δώδεκα χρόνια η εν λόγω εταιρεία κατέβαλε ως ενοίκια στο κράτος, για τη μίσθωση της κρατικής γης στη συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή, το ποσό των €80.000, ενώ το κράτος μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, κατέβαλε ενοίκια ύψους 1,7 εκατομμύρια ευρώ προς την εν λόγω εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση που ετοίμασε ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι «από την 1η  Απριλίου του 2004, ημερομηνία υπενοικίασης του τεμαχίου από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2016, κατέβαλαν στην εταιρεία ενοίκια ύψους €1,7 εκατ. περίπου, ενώ κατά την εν λόγω περίοδο το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλε η συγκεκριμένη εταιρεία στο Υπουργείο Ενέργειας για τη μίσθωση της γης, ανήλθε σε μόλις €80.000 περίπου».

Η σύμβαση μίσθωσης που είχε υπογράψει αρχικά η εταιρεία με το Υπουργείο Ενέργειας για την περίοδο από 1/5/1979 μέχρι 30/4/2012 ανανεώθηκε, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου ημερομηνίας 26/4/2012, με έγκριση του τότε Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλή Συλικιώτη, για ακόμα μία περίοδο 33 χρόνων, δηλαδή από 1/5/2012 μέχρι 30/4/2045 παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, «από την 1/1/2004 που νοίκιασαν τον χώρο οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μέχρι τις 31/12/2012 που το Υπουργείο Ενέργειας ανανέωσε τη σύμβαση μίσθωσης της γης προς την εταιρεία για άλλα 33 χρόνια, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν καταβάλει στην εν λόγω εταιρεία ενοίκια συνολικού ύψους €1.215.417». 

Ο κ. Μιχαηλίδης κάνει λόγο στην έκθεσή του για κακοδιαχείριση, η οποία ουδόλως εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του δημοσίου, παρά μόνο ενός ιδιώτη.

Προσθέτει, παράλληλα, πως η τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο ενοικίων δεν οφείλεται αποκλειστικά στον αποθηκευτικό χώρο που έχει ανεγερθεί στο βιομηχανικό τεμάχιο και ενοικιάζεται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αλλά προφανώς οφείλεται, αφενός, στη μη επιβολή του αγοραίου ενοικίου από το Υπουργείο Ενέργειας και αφετέρου, στο υπερβολικά ενδεχομένως υψηλό ενοίκιο, που συμφωνήθηκε μεταξύ των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και της εταιρείας.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε πως το θέμα θα διερευνηθεί μέχρι το τελευταίο γιώτα, για να καταδειχθεί αν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, για να προσθέσει ότι «αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να βάλουμε μια τάξη στα του οίκου μας».

Όπως είπε ο κ. Κουλίας η εν λόγω εταιρεία ουδέποτε εξασφάλισε πιστοποιητικό τελικής εγκρίσεως από τις αρμόδιες αρχές και διερωτήθηκε πως ενέργησαν έτσι για ένα τόσο σοβαρό θέμα οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τα φάρμακα.

Επίσης, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εγέρθηκε άλλο θέμα, το οποίο φέρεται να εμπλέκει τον νυν Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Λούη Παναγή, σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αγορά καταστήματος στην Αγλατζιά από τον ίδιο ή την πεθερά του, στο οποίο ακολούθως μεταστεγάστηκαν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ενώ σημειώνεται πως δίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα υπήρχαν ήδη άλλα κτίρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.  

«Είναι ή δεν είναι επιλήψιμο, θα το ελέγξει ο Γενικός. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιλήψιμο ή όχι, αλλά θα διερευνηθεί μέχρι το τέλος αν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων», είπε.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, έκανε λόγο για «σκανδαλώδη συμφωνία» εκμίσθωσης κρατικής γης από τον ιδιώτη που την είχε ενοικιάσει από το κράτος και ακολούθως την υπενοικίασε ξανά σε αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

«Αυτό το θέμα ταλανίζει την κυπριακή πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς μέσα από αυτή την παρατυπία, αρκετοί είναι αυτοί που σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη, αλλά ενδεχομένως με την εύνοια ή και τη σιωπή ή και την υποβοήθηση σε μερικές περιπτώσεις πολιτειακών ή κρατικών αξιωματούχων, προβαίνουν σε μια επικερδή επιχείρηση προς όφελος τους, αλλά σε βάρος των πολιτών και του κράτους», είπε.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι θεωρεί πως η έρευνα πρέπει να συνεχίσει εις βάθος, για να σημειώσει πως δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει εκατομμύρια το χρόνο σε ενοικίαση υποστατικών, για τη στέγαση των κρατικών υπηρεσιών και την ίδια στιγμή να εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες αυτή τη διαδικασία σε βάρος του κράτους και του φορολογούμενου πολίτη.

Εξέφρασε την ευχή να μη συμβεί αυτό που συνέβη τις πλείστες φορές στο παρελθόν, δηλαδή εξήγησε «αφενός μεν η συγκάλυψη ή αφετέρου ενώ οι έρευνες κατέληξαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα έμπαιναν στο ράφι και κανείς δεν προσέρχετο ούτε στη δικαιοσύνη για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, αλλά ούτε και στην αντίστοιχη Επιτροπή για πειθαρχικά αδικήματα».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Γεωργίου, είπε πως το κόμμα του ζήτησε όπως η έκθεση αναλυτικών γεγονότων την οποία ετοίμασε ο Λούης Παναγή να δοθεί στον Γενικό Ελεγκτή για περαιτέρω ελεγκτική έρευνα και έκθεση σχετικού πορίσματος.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, ζήτησε από τον Γενικό Ελεγκτή  να διερευνήσει το θέμα που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και αφορά στην αγορά καταστήματος σε πολυκατοικία από τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είτε από τον ίδιο, είτε από το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ παράλληλα είχαν ενοικιαστεί δίπλα από αυτό χώροι που ανήκαν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

«Αναμένουμε το πόρισμα της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, αλλά όσον αφορά το θέμα γενικότερα των βιομηχανικών τεμαχίων θεωρούμε πως είναι καιρός να γίνει πλέον η συζήτηση, όπου δεν αξιοποιούνται για τον σκοπό που έχουν ενοικιαστεί να ξεκινούν οι διαδικασίες της ανάκτησης», είπε.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης, είπε πως δυστυχώς η συγκεκριμένη σκανδαλώδης ρύθμιση αποκαλύπτεται ότι συμβαίνει και σε άλλες βιομηχανικές περιοχές, για να προσθέσει πως στις βιομηχανικές περιοχές «γίνεται ένα μπάχαλο».

«Το κράτος», είπε, «ηθελημένα ή μη ηθελημένα εμπαίζεται εις γνώση του και ουσιαστικά γίνεται μια κακοδιαχείριση ενός δημόσιου πλούτου, που είναι η δημιουργία αυτών των βιομηχανικών περιοχών».

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΜΜ)

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 14:40

Τελευταιες Ειδησεις

28 Ιανουαρίου
Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είναι αναπόφευκτος, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ
21:51
Η Μόσχα διευρύνει τον κατάλογο των αξιωματούχων της ΕΕ στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στη Ρωσία
21:25
Στην Αθήνα μεταφέρεται στο Σάββατο το 3χρονο παιδί που πάσχει από καρδιοπάθεια
20:57
Δύο θανάτους και 2.587 νέα κρούσματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας
20:11
Βαρώσια: Η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» βάζει στο παιχνίδι το ΕΒΚΑΦ
19:55
Την παράταση της έναρξης αύξησης των χρεώσεων στο Λιμάνι Λεμεσού χαιρετίζει ο Υπουργός Μεταφορών
19:37
Οκταήμερη κράτηση για 27χρονο που φέρεται να εμπλέκεται σε 22 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών
19:32
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνέχεια στη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών
19:23
Σύσταση ΥΠΕΞ για αποφυγή ταξιδιών σε περιοχές της Ουκρανίας
19:20
ΗΠΑ: Κατέρρευσε γέφυρα στο Πίτσμπουργκ - Δέκα ελαφρά τραυματίες
19:06
Προκήρυξη αγοράς υπηρεσιών για φοιτητές και πτυχιούχους για τις ανάγκες της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης
18:39
Ελλάδα: 107 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο
17:51
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand