Τις αλλαγές στα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της ΔΥ παρουσίασε η κυβέρνηση στην Επιτροπής Οικονομικών

Η Επιτροπή άρχισε σήμερα τη συζήτηση των νομοσχεδίων και κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας που επανακατατέθηκαν από την Κυβέρνηση στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, αφότου εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το αρχικό πακέτο των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, ενώ μετά από απαίτηση του Σώματος τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν λεπτομερώς.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν νομοτεχνικά, η Κυβέρνηση συνεργάστηκε εντατικά με τη Νομική Υπηρεσία ώστε να μην προκύψει θέμα αντισυνταγματικότητας ή άλλα νομικά κωλύματα, ενώ έγιναν και πρόσθετες αλλαγές που κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν.
Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός είπε πως θα δοθεί χρόνος στη Βουλή για να μελετήσει εκ νέου τα νομοσχέδια, αν και δεν έγιναν σημαντικές αλλαγές, πέραν του νέου σχεδίου αξιολόγησης.
«Αν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση, τότε θα προχωρήσει. Δεν έχουμε δει ουσιώδεις εναλλακτικές λύσεις μέχρι σήμερα» ανέφερε.

Εξήγησε ακόμα πως η μεταρρύθμιση που αφορά το νέο σύστημα προαγωγών μετατίθεται για ένα χρόνο, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε με την ψήφιση των νομοσχεδίων. Το νέο σύστημα προαγωγών θα εφαρμοστεί το 2019 και το νέο σύστημα αξιολόγησης για να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στο νέο σύστημα προαγωγών θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2018 είπε, προσθέτοντας ότι ο λόγος είναι ότι χρειάζεται να εκπαιδευτούν 1200, να εξηγηθεί το σύστημα στους εργαζομένους και γενικότερα “να στηθεί το σύστημα».
Ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Πετρίδης είπε πως «κάθε μεγάλη αλλαγή φέρνει αναστάτωση. Αν δεν είμαστε έτοιμοι ως Πολιτεία, είτε ως κράτος, είτε ως Βουλή να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους αναστατώσεις, τότε αδυνατίζει την προσπάθειά μας για την οποιαδήποτε μεταρρύθμιση».
Ειδικότερα για το νομοσχέδιο που αφορά το κρατικό μισθολόγιο, ο κ. Πετρίδης είπε πως η Κυβέρνηση «θέλει να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο διότι αφορά τη βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας» και πρόσθεσε πως η νομοθετική ρύθμιση παρέχει βεβαιότητα στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Είπε ακόμα ότι η νομοθετική ρύθμιση του κρατικού μισθολόγιο αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο την οποία λαμβάνουν υπόψη οι διεθνές οίκοι αξιολόγησης και πως η αναβάθμιση της οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα που θα οδηγήσει σε φθηνότερο δημόσιο δανεισμό και σημαντική βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
«Ψήφιση του νομοσχεδίου θα βοηθήσει άμεσα και σημαντικά την αναβάθμιση της οικονομίας, ενώ καταψήφισή του ενδεχομένως να έχει σημαντικές δυσμενείς για την οικονομία παρενέργειες», σημείωσε.
Για τις εξουσίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, απαντώντας σε επικρίσεις ότι ακρωτηριάζεται και περιορίζεται ο ρόλος της, είπε πως «ο ρόλος της ΕΔΥ μετατρέπεται περισσότερο σε εποπτικός σε σχέση με την τήρηση των διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας, τις δημοσιοποιήσεις, του συστήματος αξιολόγησης, της διαφάνειας, αλλά μειώνεται σημαντικά το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αυθαιρεσίας ή εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων».
Από την πλευρά του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης είπε ότι «η σημερινή επανακατάθεση της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας πέρασε μέσα από μια μεγάλη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν παρατηρηθεί χειρισμοί που δεν ήσαν και οι καλύτεροι». Εξηγήσεις, ανέφερε, υπάρχουν πολλές και θα πρέπει κάποιος να τις δει υπό τις συνθήκες που ετοιμάστηκαν οι νομοθεσίες».
Ο κ. Κληρίδης σημείωσε πως τα νομοσχέδια έχουν περάσει από τον αναγκαίο νομοτεχνικό έλεγχο και έχει βρεθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε προβλήματα.
Πρόσθεσε πως η Νομική Υπηρεσία είχε εντατικές διαβουλεύσεις με την εκτελεστική εξουσία για να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα που είχαν διαφανεί «έστω και καθυστερημένα έστω και εκ των υστέρων σε κάποιες περιπτώσεις, όμως δεν μπορούσαν να μείνουν απαρατήρητα χωρίς διόρθωση».
Όπως εξήγησε, βασική έγνοια της Νομικής Υπηρεσίας ήταν το θέμα της ποσόστωσης. «Έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κοινή συναινέσει και με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει η συγκεκριμένη βαθμολόγηση γίνεται με πολύ πιο αυστηρά και συγκεκριμένα κριτήρια στην απουσία οποιασδήποτε ποσόστωσης».
Ανέφερε ακόμα ότι έχουν γίνει και άλλες ρυθμίσεις που ήταν δυνατόν να εγείρουν θέματα συνταγματικά και να κινδυνέψουν διαδικασίες προαγωγής.
Το μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Αντώνης Βασιλειάδης είπε πως με την εφαρμογή της νομοθεσίας η ΕΔΥ είναι έτοιμη να αναλάβει τα νέα καθήκοντα που τις ανατίθενται.
Οι αλλαγές στα νομοσχέδια
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο, έχει συμπεριληφθεί διάταξη ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία, αναδιατυπώθηκαν διατάξεις ώστε να αποκλείονται από υποψήφιοι για σκοπούς διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, υπάλληλοι με χαμηλή βαθμολογία στις τρεις τελευταίες αντί δύο, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Παράλληλα έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου, ώστε το νέο σύστημα προαγωγών να τεθεί σε εφαρμογή το 2019 δεδομένου ότι θα προηγηθεί η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων με πρώτο έτος έναρξης το 2018.
Ταυτόχρονα, από τους Κανονισμούς για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έχουν διαγραφεί όλες οι αναφορές που αφορούσαν την ποσόστωση, μετά και από τις υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα, και έχει αναδιατυπωθεί ο Κανονισμός 6 στον οποίο έχουν περιληφθεί χαρακτηρισμοί/προδιαγραφές για την αξιολόγηση των υπαλλήλων σε διάφορες βαθμολογίες, ανάλογα με την απόδοσή τους.
Επίσης, σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα νομοσχέδια, έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης, για πρακτικούς λόγους.
Ακόμα, έχουν περιληφθεί πρόνοιες με βάση τις οποίες θα περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα κρατικά πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Όσον αφορά το νόμο για την απόσπαση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών του δημοσίου δικαίου παραμένει ως είναι κατατεθειμένος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Τέλος, αποσύρεται το νομοσχέδιο που επεδίωκε να καταστήσει πιο αυστηρές και επιτακτικές τις διατάξεις που αφορούν την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 23:40

Τελευταιες Ειδησεις

06 Οκτωβρίου
Λευκωσία και Αθήνα θα καταγγείλουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα (ΦΩΤΟ)
16:00
Επτά συλλήψεις σε μια βδομάδα στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας για υποθέσεις παράνομης παγίδευσης πουλιών
15:51
Πέραν των 19 εκ. ευρώ διαθέσιμα σε Κύπριους δικαιούχους για το 2023
15:31
«Αρνητική» πλέον η προοπτική του βρετανικού αξιόχρεου σύμφωνα με τον οίκο Fitch
15:25
ΝΤΕΟΝ ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
15:07
Ευθύνες στην Άγκυρα επιρρίπτει η Αθήνα για τα δύο ναυάγια
14:59
Πέθανε ο 36χρονος που ξυλοκοπήθηκε -Υποπτοι για φόνο εκ προμελέτης οι συλληθέντες
14:52
Χειρουργήθηκε ο Γουόκερ, αμφίβολος για το Μουντιάλ
14:36
Σουηδία: Η Γαλλίδα Ανί Ερνό τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022
14:21
Β. Δημητριάδης: Διαχειρίσιμες οι περιπτώσεις των κυρώσεων για την ναυτιλία
13:46
Επίθεση με μαχαίρι κοντά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου - Δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση
13:46
Έντονος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών για τα αιτήματα κρατικής χορηγίας για το ράλι Κύπρος και για ευρωπαϊκές διοργανώσεις ράλι
13:33
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand