Επίτροπος Παιδιού: 2 σωματεία παραβίασαν τα δικαιώματα των παιδιών ποδοσφαιριστών

Η ΚΟΠ διαστρέβλωσε την πραγματικότητα και ανασκεύασε τους κανονισμούς για να δικαιολογηθεί η παρανομία την οποία δύο Σωματεία διέπραξαν όταν ζήτησαν από τους γονείς, παιδιών- ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών καταβολή χρηματικού ποσού, με σκοπό την παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής τους αποφαίνεται η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά σε έκθεση της μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τους γονείς των δυο παιδιών ηλικίας 15 και 16 χρόνων αντίστοιχα.

Η Επίτροπος διαπιστώνει επίσης ότι η στάση των δύο Σωματείων συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων ενός παιδιού.
Περαιτέρω η Επίτροπος θεωρεί την τοποθέτηση του ΚΟΑ απογοητευτική, καθότι απεκδύεται των οποιωνδήποτε ευθυνών του και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αποτίμηση/αξιολόγηση της απάντησης που έλαβε από την ΚΟΠ επί του θέματος.
Σε ό,τι αφορά τη θέση της ΚΟΠ, ότι τα υπό αναφορά Σωματεία δεν έχουν παραβεί τους σχετικούς Κανονισμούς και ότι τα χρήματα που καταβλήθηκαν σε αυτά δεν αφορούσαν ποσά μεταγραφής, αλλά αποποίησης του δικαιώματος των Σωματείων για εκπαίδευση και ανάπτυξη των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, η κ. Κουρσουμπά διαπιστώνει πως τα Σωματεία δεν νομιμοποιούνται, με κανένα τρόπο, να ζητούν οποιαδήποτε αποζημίωση, δεδομένου ότι και τα δυο παιδιά αθλούνται ως ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
Σημειώνει δε ότι ακόμα και στις περιπτώσεις επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, που προνοείται καταβολή αποζημίωσης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη, δεν υπάρχει πρόνοια πουθενά στους Κανονισμούς της ΚΟΠ και της FIFA ότι, τα ποσά για αποποίηση του δικαιώματος αποζημίωσης, πρέπει να καταβάλλονται από τους ίδιους τους αθλητές.
Οι αποφάσεις και οι πρακτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα Σωματεία, παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών και ουδόλως έλαβαν υπόψη το συμφέρον τους, αλλά ούτε και την άποψή τους. Αντιθέτως, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ιδίων, απαγορεύοντας τις μεταγραφές των παιδιών και συμπεριφερόμενοι εκβιαστικά προς τους γονείς τους, κατά παράβαση μάλιστα των κανονισμών που τους διέπουν, σημειώνει στην Έκθεση η Επίτροπος.
Σε ό,τι αφορά τον ΚΟΑ, η Επίτροπος αναφέρει ότι ενώ η Πρόεδρος του ΚΟΑ, αρχικά με επιστολή της αναγνώρισε τη σοβαρότητα των καταγγελιών και γι’ αυτό ζήτησε την όσο το δυνατό ταχύτερη τοποθέτηση της ΚΟΠ επί του θέματος, μετά τη λήψη της απάντησης της ΚΟΠ, με νέα της επιστολή προς την Επίτροπο, στην ουσία παρέπεμψε τους γονείς όπως προσφύγουν στα αρμόδια δικαστικά όργανα, εάν θεωρούν ότι η απόφαση των Πειθαρχικών Οργάνων της ΚΟΠ παραβιάζει Κανονισμούς ή Νομοθεσίες της Δημοκρατίας.
Για τον ΚΟΑ η Επίτροπος αναφέρει επίσης ότι δεν φαίνεται να αναγνωρίζει την παρανομία που σαφέστατα έλαβε χώρα, ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων, στην περίπτωση τουλάχιστον των δύο αυτών παιδιών, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, στη βάση της διερεύνησης που έγινε από την ΚΟΠ και η οποία καλύπτει πλήρως, τις σχετικές με τα παράπονα ενέργειες των Σωματείων.
Σημειώνει επίσης ότι δεν προκύπτει πρόθεση του Οργανισμού να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, καθώς και για διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στο χώρο του αθλητισμού, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν εξυπηρετούν το ευρύτερο συμφέρον του συνόλου των παιδιών, αφού αποθαρρύνουν αριθμό παιδιών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Τονίζει επίσης ότι δεν θα πρέπει να αφήνεται στους γονείς να αποταθούν στα δικαστικά όργανα της ΚΟΠ για απόδοση δικαιοσύνης, για ενέργειες που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων ενός παιδιού.

Στην Έκθεση της, η Επίτροπος προβαίνει σε συστάσεις για αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ παιδιών αθλητών - ομάδων και ζητά τη λήψη επανορθωτικών μέτρων από τα δύο Σωματεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παιδιών, τόσο απέναντι στις ομάδες τους, όσο και στο χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού.

Προς αυτό εισηγείται ανάληψη πρωτοβουλίας για συνάντηση των παιδιών και των γονιών τους με την ηγεσία των ομάδων με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων τους, έστω και αν τα παιδιά δεν αγωνίζονται πλέον με αυτές τις ομάδες, επιστροφή των χρημάτων στους γονείς.

Συστήνει επίσης την αναθεώρηση των Κανονισμών της ΚΟΠ κατά τρόπο που να υπάρχουν χωριστές, ειδικές και σαφείς πρόνοιες για παιδιά ποδοσφαιριστές, τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες, συμβατές με τις Αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και να προνοούν διαδικασίες και πρακτικές που να διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού, να παρέχουν ευκαιρίες να ακούγεται η άποψή του σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του και να το προστατεύουν από κάθε μορφή βίας ή εκμετάλλευση.

Συστήνει ακόμα αποσαφήνιση του περιεχομένου των Κανονισμών των Ομοσπονδιών σε σχέση με την υπό αναφορά πρακτική, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των σκοπών που ιδρύθηκε ο ΚΟΑ και να θεσπιστούν ξεκάθαρα διατυπωμένοι Κανονισμοί σε κάθε Ομοσπονδία, χωριστά για παιδιά αθλητές.

Εισηγείται επίσης όπως υιοθετηθούν συστάσεις ως προς το πότε ένα Σωματείο νομιμοποιείται να ζητά αποζημίωση εκπαίδευσης και ανάπτυξης από ένα άλλο, (στις περιπτώσεις που ένα παιδί αποκτά την ιδιότητα του επαγγελματία, αφού υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με το νέο του Σωματείο) και με ποιο τρόπο αποφασίζεται το ύψος του ποσού αυτού, την παροχή εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που λόγω οικονομικών δυσκολιών, το ένα Σωματείο αδυνατεί να καταβάλει το ποσό στο άλλο, τη σύσταση για ρητή απαγόρευση καταβολής ποσών αποζημίωσης από τον ίδιο τον αθλητή και την επιβολή κυρώσεων στα Σωματεία σε ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης τους με τους Κανονισμούς.

Σύμφωνα με την Επίτροπο συνιστά υποχρέωση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων να ενημερώνουν με τρόπο κατανοητό τους γονείς και τα παιδιά αθλητές για τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους.

Αναφέρει ακόμα ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν τους κανονισμούς του Σωματείου και της Ομοσπονδίας που αγωνίζεται το παιδί τους, στα πλαίσια του ρόλου τους για προστασία και της ευρύτερης τους προσπάθειας για διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών τους.

Καταληκτικά η Επίτροπος επισημαίνει ότι το κράτος οφείλει, μέσω των θεσμοθετημένων αρμοδίων του οργάνων, να διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να αναγνωρίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιστατικών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης των παιδιών γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο του αθλητισμού.

Ανακοινώνει τέλος ότι το θέμα των μεταγραφών παιδιών αθλητών σε όλα τα αθλήματα, καθώς και το θέμα της μεταχείρισης των παιδιών στο χώρο του αθλητισμού, θα αναλυθούν, εκτενέστερα, σε θέσεις που η Επίτροπος προτίθεται να δημοσιοποιήσει σύντομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 01:50

Τελευταιες Ειδησεις

27 Οκτωβρίου
Η κλιματική αλλαγή θα εκτοπίσει εκατομμύρια κατοίκους της Ανατολικής Αφρικής έως το 2050, λέει η Παγκόσμια Τράπεζα
21:41
Συνολικά 479 καταγγελίες στην Πάφο για τροχαίες παραβάσεις
20:43
Αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2021
20:27
Ένας θάνατος και 200 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν την Τετάρτη
19:50
Η Τεχεράνη συμφωνεί στην επανέναρξη τον Νοέμβριο των διαπραγματεύσεων για τη διάσωση της πυρηνικής συμφωνίας
19:40
Αεροσκάφος της EgyptAir που εξέπεμψε σήμα κινδύνου επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Καΐρου
19:37
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά παρά την Κοινότητα Λιοπετρίου
19:34
Πτώση παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
19:03
Γερουσιαστής Κρις Κουνς: Η διαθρησκευτική ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη για την κλιματική αλλαγή είναι έμπνευση για όλους μας
18:35
Νέος σεισμός 3,1 βαθμών, με επίκεντρο στην περιοχή Γεράσας
18:12
Για το Κυπριακό και την τουρκική προκλητικότητα στη ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν ΠτΔ και Βαρβιτσιώτης
17:59
Η υπόσχεση του Ουάρντα ενόψει Ομόνοιας (VIDEO)
17:44
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand