Ο ΠτΔ ενημέρωσε τη Βουλή για την πορεία του Κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε εκτενώς σε ειδική συνεδρία τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία λύσης του Κυπριακού.

Επίσης, για τις θέσεις που βρίσκονται επί τάπητος στις συνομιλίες και έστειλε μηνύματα προς την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη σε ιστορική αναδρομή σε σχέση με τη βάση λύσης του Κυπριακού, ενημέρωσε λεπτομερώς για την κατάσταση πραγμάτων στις συνομιλίες, αναφέρθηκε στα περιφεριακά, ευρωπαικά και διεθνή δεδομένα και έθεσε προβληματισμούς για την ακολουθητέα πορεία.

Απέρριψε ότι η βάση λύσης οδηγεί σε ρατσιστικό καθεστώς, στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της κατοχής, υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και αναβαθμίζει ένα παράνομο καθεστώς, είναι δήθεν συνομοσπονδιακή λύση που δεν θα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γίνεται αντιληπτό, τόνισε, ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας έχει κάνει αποδεκτό πως ο μόνος τρόπος απαλλαγής από την απαράδεκτη κρατούσα κατάσταση είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Ειδική αναφορά έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο κοινό ανακοινωθέν της ενδεκάτης Φεβρουαρίου του 2014, το οποίο διασαφηνίζει τη βάση λύσης, διασφαλίζει τις τρεις βασικές αρχές που πρέπει να διακρίνουν ένα κράτος, δηλαδή Διεθνής Προσωπικότητα, Κυριαρχία και Ιθαγένεια, τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επίσης, πρόσθεσε, καθορίζεται ρητά ότι αφού συμφωνηθούν οι αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, οι εναπομένουσες αρμοδιότητες, δηλαδή το κατάλοιπο εξουσίας, ανατίθενται από το ομοσπονδιακό σύνταγμα στις πολιτείες.

Σε ό,τι αφορά τη δομή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ότι υπάρχουν διαφορές, οι οποίες αναφέρονται στην επιμονή της Τουρκοκυπριακής πλευράς για εκ περιτροπής προεδρία, κάτι, τόνισε, που η πλευρά μας δεν αποδέχεται, και κατ επέκταση διαφορές ως προς τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι έχει καταρτιστεί κατάλογος με 27 κατηγορίες ομοσπονδιακών εξουσιών, πλείστες από τις οποίες αποτελούν διαχρονική θέση της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Για τις 19, είπε, υπάρχει συναντίληψη, για πέντε οι διαφορές είναι ήσσονος σημασίας, ενώ για άλλες τρεις διαπιστώνεται διαφωνία, διότι συνδέονται με άλλα υπό συζήτηση κεφάλαια.

Στο κεφάλαιο του περιουσιακού, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, είπε ότι διαπιστώθηκε συναντίληψη στα ακόλουθα:
- συμφωνία αναγνώρισης του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία,
- δίδεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να προσφύγει κατά προτεραιότητα τον πρώτο χρόνο στην Επιτροπή Περιουσιών,ενώ στον ιδιοκτήτη προσφέρονται πέντε θεραπείες: επανεγκατάσταση, μερική αποκατάσταση, εναλλακτική αποκατάσταση, ανταλλαγή περιουσίας και αποζημίωση.

Πρόσθεσε ότι επίσης:
- υπάρχει συναντίληψη στη σύσταση Επιτροπής Περιουσιών και για τον τρόπο με τον οποίο θα εγκαθιδρυθεί: δικαστήριο περιουσιών που θα εκδικάζει κατ έφεση τις αποφάσεις της Επιτροπής Περιουσιών και κατοχυρώνεται το δικαίωμα του αιτητή μετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε σχέση με το εδαφικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως παρά τις θέσεις της Τουρκοκυπριακής πλευράς ότι θα πρέπει να συζητηθεί κατά την τελευταία φάση των συνομιλιών για λόγους ασφαλείας από διαρροές, υπάρχει συναντίληψη για συζήτηση των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τις εδαφικές αναπροσαρμογές.

Πρόσθεσε ότι έχει καταστήσει ξεκάθαρο ότι υπάρχουν σαφείς ανυποχώρητες θέσεις όσον αφορά κάποια των κριτηρίων που θα διέπουν τις εδαφικές αναπροσαρμογές και τόνισε ότι επιδίωξή μας ήταν και παραμένει η εξαντλητική διαβούλευση  ώστε να είναι  απόλυτα κατανοητές οι προσδοκίες, αλλά και οι ανησυχίες και της δικής μας πλευράς.

Αναφερόμενος στα κεφάλαια της ασφάλειας και των εγγυήσεων, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ξεκάθαρη θέση της πλευράς μας είναι πως δεν γίνεται αποδεκτό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης να υπόκειται στης όποιας μορφής εγγυήσεις.

Αυτό που θεωρώ ως αξιοσημείωτο, είπε, είναι η ευρύτερη αντίληψη πως άλλες ήταν οι συνθήκες που επέβαλαν τις εγγυήσεις του 1960 και άλλες είναι οι συνθήκες που επικρατούν τώρα.

Ιδιαίτερα, πρόσθεσε, αν ληφθεί υπόψη η νέα δομή του κράτους και ο ρόλος που θα διαδραματίζει η κάθε κοινότητα στη διοίκηση είτε του ομοσπονδιακού κράτους είτε των συνιστωσών πολιτειών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Ελλάδα αρνείται να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της εγγυήτριας δύναμης, ενώ η Βρετανία αποποιείται του αναλόγου δικαιώματος, εάν δεν το επιθυμούν και οι δύο κοινότητες.

Αναφέρθηκε και στη θέση της Τουρκοκυπριακής πλευράς πως το όποιο σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να παρέχει προστασία στη μία από τις κοινότητες με τρόπο που θα εκλαμβάνεται ως απειλή από την άλλη.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των εποίκων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει συζητηθεί και υπάρχει συναντίληψη πως η δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού, κατά την πρώτη ημέρα ισχύος της συμφωνίας, θα αντικατοπτρίζει, με ελάχιστες αποκλίσεις, τη δημογραφική σύνθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το 1960.

Το πιο σημαντικό, πρόσθεσε, είναι η συναντίληψη ότι η αναλογία στη σύνθεση του πληθυσμού κατά την πρώτη μέρα, δηλαδή τέσσερα προς ένα, θα διασφαλίζεται και στο μέλλον σε σχέση με την απόκτηση της ιθαγένειας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας από υπηκόους της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Στο κεφάλαιο της Οικονομίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι υπάρχει συναντίληψη πως για να είναι ενοποιημένη και εύρωστη, απαιτείται η ύπαρξη αυστηρών κανόνων ρύθμισης του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δύο συνιστωσών πολιτειών.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, υπάρχει συναντίληψη ότι τα οικονομικά θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και σύμφωνα  με τους κανόνες και τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καλύπτοντας :Το τραπεζικό σύστημα, τα δημόσια οικονομικά, τα αναπτυξιακά έργα, τα κοινωνικά θέματα και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.

Συναντίληψη έχει επιτευχθεί επίσης σε αριθμό  άλλων θεμάτων, όπως ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα έχει μιά και μόνο ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα και το επίσημο νόμισμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης θα είναι το ευρώ από την πρώτη μέρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει, να γίνει συνείδηση από όλους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ότι η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός αξιοπρεπούς συμβιβασμού, που θα δημιουργεί συνθήκες αλληλοσεβασμού, που δεν θα επιτρέπει την επιβολή της μειοψηφίας επί της πλειοψηφίας, ούτε  το αντίστροφο. Συμφωνία που δεν θα δημιουργεί νικητές ή θα αφήνει ηττημένους.

Διαβεβαίωσε, πως η επίκληση των όποιων κινδύνων από τη μη λύση, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως διάθεση από μέρους του να αποδεχθεί σχέδιο που  δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή τις ανησυχίες του Κυπριακού λαού τις οποίες, είπε,  γνωρίζει πολύ καλά.

Όποιες και αν είναι οι ιδεολογικές μας διαφορές, όποιες και αν είναι οι διαφωνίες μας, υπέδειξε, αυτό που σίγουρα δεν μας χωρίζει είναι το κοινό όραμα απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Όραμα, κατέληξε, που αποτελεί ιστορική ευθύνη και χρέος όλων.

Σύνταξη: Εύα Αργυρού, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Τελευταιες Ειδησεις

06 Μαρτίου
Μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανάμεσα σε Γαλαταριώτη, Τσουλόφτα και Παντελή
21:30
Ανακοινώθηκαν 298 νέα περιστατικά COVID-19 το Σάββατο, δεν καταγράφηκαν θάνατοι
20:55
Μοιρασιά και στο ΓΣΠ, Ομόνοια - Ανόρθωση 0-0
20:19
Ανώτερος ο Ρούμπλεφ απέκλεισε τον Τσιτσιπά και πέρασε στον τελικό του Ρότερνταμ
19:39
Μπάσκετ: ο ΑΠΟΕΛ στα ημιτελικά του κυπέλλου
19:33
"Χρυσός" ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου (Βίντεο)
18:36
Ελλάδα: 2.301 κρούσματα - 452 διασωληνωμένοι - 41 νεκροι
18:10
Στα ημιτελικά ο Μίλαν
18:02
Συμβιβασμός στο "Στέλιος Κυριακίδης": Πάφος - ΑΠΟΕΛ 1-1
17:58
Στ. Πέτσας: Τη Δευτέρα κατατίθενται 300.000 ευρώ σε κάθε σεισμόπληκτο δήμο
17:53
Ερντογάν: Προκλητικές δηλώσεις με πλάνα πολεμικών πλοίων να ανοίγουν πυρ!
17:37
Τουλάχιστον 90 μαχητές σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Υεμένη
17:04
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand