Συμμετοχή Υπουργού Παιδείας στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την «Ενσωμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Προοπτικής στο επαγγελματικό προφίλ των Εκπαιδευτικών»

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022, σε Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού «προφίλ» των εκπαιδευτικών (“Embedding European Perspectives in Teacher Development”), που πραγματοποιήθηκε στο Πουατιέ της Γαλλίας, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Διάσκεψη η οποία ήταν ανοιχτή και στο ευρύτερο κοινό, που την παρακολούθησε διαδικτυακά, συμμετείχαν εκτός των Υπουργών, φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικοί. Στόχος ήταν η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και ειδικότερα η αναζήτηση και ο προσδιορισμός επαγγελματικών προδιαγραφών και παιδαγωγικών πρακτικών που να οδηγούν σε ένα «προφίλ ευρωπαίου εκπαιδευτικού».

Των εργασιών της διάσκεψης προηγήθηκε μια κοινή τοποθέτηση καταδίκης της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία και αλληλεγγύης προς τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τον λαό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του προεδρεύοντος Γάλλου Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Jean-Michel Blanquer -ο οποίος υπογράμμισε την επιτυχή εξέλιξη της κινητικότητας των εκπαιδευτικών μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο- επόμενος στόχος πρέπει να είναι η καλλιέργεια, τόσο μέσω των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών όσο και με άλλες δράσεις, ενός προφίλ του «Ευρωπαίου Καθηγητή».

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συμμετείχε ως κύριος ομιλητής στην τρίτη συνεδρίαση, στην οποία οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες κλήθηκαν να συζητήσουν το θέμα της κινητικότητας και της δικτύωσης των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας ευρωπαίων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων.

Στην παρέμβασή του ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι μπορεί να είναι ακόμα δύσκολο να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ, ωστόσο ωριμάζουν οι συνθήκες για να πυκνώσουν περισσότερο η κινητικότητα και οι ανταλλαγές μεταξύ εκπαιδευτικών και για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση ανάπτυξης του προφίλ και της οντότητας του «Ευρωπαίου Εκπαιδευτικού». Ανάφερε ότι εκτός από κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ορισμένες κοινές προτεραιότητες όπως η ψηφιακή μετάβαση και η εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη/αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στον πυρήνα ενός προφίλ του ευρωπαίου εκπαιδευτικού εγγράφονται και οι κοινές αρχές και αξίες της ενωμένης Ευρώπης.

Μιλώντας για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ στην ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, υπογράμμισε τα θετικά της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των εθνικών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών και γενικότερα τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ότι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί, όπως και το

Υπουργείο, συμμετέχουν και προσπαθούν να ενισχύσουν την κινητικότητα μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων

Τέλος, ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε τη σημασία των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ (Erasmus+ Teachers Academies) για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ποιότητας, της ενσωμάτωσης και της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επένδυση στους εκπαιδευτικούς, ανέφερε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στις πρώτες Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την Κύπρο, εφόσον ασχολούνται με σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης, όπως η ενεργός πολιτότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ψηφιακή μετάβαση. Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία, η οποία άρχισε με την Γαλλική Προεδρία, αναμένοντας τα πρώτα αποτελέσματα των ιδρυμάτων που πέτυχαν συμμετοχή στις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+, όπου συμμετέχει ως εταίρος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΠΑΝ.

Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το υψηλό ποσοστό συμμετοχής που φέρνει την Κύπρο μεταξύ των πρώτων χωρών ως προς την ευρωπαϊκή κινητικότητα, ο Υπουργός αναφέρθηκε τόσο σε κοινωνικο-ιστορικούς λόγους και αντικειμενικούς παράγοντες, όσο και στην κουλτούρα των ανθρώπων και την πολιτική της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα σημείωσε ότι, κατ’ αρχάς, ο νησιωτικός χαρακτήρας και η θέση της Κύπρου στο νοτιανατολικό άκρο του ευρωπαϊκού χώρου σπρώχνει τη χώρα γενικά σε εξωστρέφεια και αυτό είναι θετικό για ανταλλαγές και επαφές. Εξάλλου, τη συμμετοχή σε δικτύωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου σίγουρα ευνοεί η γενικότερη στάση των Κυπρίων πολιτών για την ενωμένη Ευρώπη και για περαιτέρω ανάπτυξη δεσμών και συνοχής.

Έπειτα, είπε, οι Κύπριοι είναι διαχρονικά εξοικειωμένοι με την ιδέα των σπουδών στο εξωτερικό, αφού η λειτουργία πανεπιστήμιων στην Κύπρο είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη και έτσι πολύ μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη κάνει τις βασικές ή τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές εκτός Κύπρου, είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και διεθνούς δικτύωσης. Καθοριστική προϋπόθεση είναι επίσης η σχετικά σημαντική γλωσσομάθεια μεταξύ των Κυπρίων, που σχετίζεται με τα προηγούμενα. Συμπλήρωσε ότι σημαντικό ρόλο παίζει οπωσδήποτε και ένα γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον που αναγνωρίζει και ιεραρχεί ψηλά την επένδυση σε γνώσεις, δεξιότητες και σπουδές. Τέλος, επισήμανε ότι σίγουρα παίζει ρόλο και η πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου που ευνοεί την κινητικότητα και την ευρωπαϊκή δικτύωση στην εκπαίδευση.

Στο περιθώριο του συνεδρίου ο Υπουργός συναντήθηκε με την κα Bénédicte Robert, Πρύτανη της Ακαδημίας του Πουατιέ, με την οποία συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας σχολείων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της με σχολεία στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

30 Σεπτεμβρίου
Αντίδραση ΗΠΑ: Επιβολή νέων κυρώσεων σε εκατοντάδες πρόσωπα και οργανισμούς σε σχέση με τη Ρωσία
18:12
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέποτε θα αναγνωρίσει τις παράνομες προσαρτήσεις από τη Ρωσία
17:55
Πρώτη και άμεση αντίδραση από την Ουκρανία η επίσημη υποβολή αιτήματος για ένταξή της χώρας στο ΝΑΤΟ
17:43
Την προσάρτηση των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών καταδικάζει η Ελλάδα
17:40
Πηλείδου: Η Κύπρος έχει διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αυξημένες τιμές λόγω των μέτρων πού έχουν παρθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
17:10
Υπ. Υγείας: Επέκταση ηλικιακού ορίου ανίχνευσης καρκίνου του μαστού
16:56
Ο Πούτιν υπέγραψε τα έγγραφα για την προσάρτηση στη Ρωσία των ουκρανικών περιοχών
16:31
Τμήμα Μετεωρολογίας - 3ο Δελτίο καιρού 30/09/22
16:17
Nord Stream: Η κυβέρνηση Ντράγκι λαμβάνει μέτρα προστασίας των αγωγών
15:43
Η Σουηδία επέτρεψε εκ νέου εξαγωγές όπλων και πολεμικού υλικού προς την Τουρκία
15:15
Ο Πούτιν ενημέρωσε την Κρατική Δούμα για το σχέδιο προσάρτησης τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας
14:57
ΚΕ: Η Κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα
14:30
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand