Τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στην ειρήνη και ασφάλεια προωθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες

Με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων, αλλά και στην οικοδόμηση της ειρήνης, η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκινά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, το οποίο υλοποιεί με τη σειρά του Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Το Σχέδιο Δράσης παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Υπουργό Νίκο Χριστοδουλίδη και την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε αρχικά η υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, έχει πρόσφατα εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο και έχει ως στόχο την υλοποίηση του ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ 1325 Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων, αποσκοπώντας παράλληλα, μέσω της ανάληψης σχετικών δράσεων στην οικοδόμηση και ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα κράτη σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δίδοντας παραδείγματα των δράσεων του Υπουργείου, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Κύπρου στο σχεδιασμό πολιτικών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και ΗΕ, όπως επίσης την ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή στα διεθνή φόρα και στις υψηλού επιπέδου συζητήσεις και στα συνέδρια σχετικά με το θέμα, αποδεικνύοντας εμπράκτως σε διεθνές επίπεδο, όπως σημείωσε, τη δέσμευση της Κύπρου στην προώθηση της ισότητας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε στη συνέχεια πως στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική, το Υπουργείο αξιοποιεί την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζοντας αριθμό προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη όπου αυτή τη στιγμή υλοποιούνται συγκεκριμένα προγράμματα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός είπε πως από τις δράσεις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών συνεργασιών για την προώθηση της ισότητας, φέροντας δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Η πρώτη, είπε, είναι η μελλοντική συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο της Νορβηγίας τον Σεπτέμβριο του 2021 που αποσκοπεί στην ανταλλαγή δράσεων και πρακτικών σε σχέση με την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325. Ως δεύτερο παράδειγμα, πρόσθεσε, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συζητήσεις με το αντίστοιχο της Ισπανίας για σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ο Υπουργός, η εφαρμογή του Ψηφίσματος «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», με την υιοθέτηση συγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αποτελεί ανάμεσα σε άλλα αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως το σχέδιο έχει διαμορφωθεί μέσα από δημόσιες και πολύ εποικοδομητικές διαβουλεύσεις με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την Κοινωνία των Πολιτών, υπό τον συντονισμό του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με τέσσερις βασικούς πυλώνες, την συμμετοχή και ενδυνάμωση, την προστασία, την πρόληψη, και την προώθηση και ενημέρωση για το Ψήφισμα.

Εντός του πλαισίου που θέτουν οι βασικοί αυτοί πυλώνες, συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, προβλέπεται να αναληφθούν σειρά στοχευμένων δράσεων, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται συστηματικά.

Ο Υπουργός ανέφερε πως μέσα από την αναγνώριση του δυσανάλογου και του διαφορετικού αντίκτυπου των εμπόλεμων συγκρούσεων στις γυναίκες και τα κορίτσια, στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων αλλά και στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε, μέσα από το Σχέδιο Δράσης, τίθεται το πλαίσιο για μια συνεκτική, οριζόντια πολιτική, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό να καλυφθούν οι υφιστάμενες αδυναμίες και να παρασχεθεί ουσιαστική προστασία εκεί και όπου χρειάζεται.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως το Υπουργείο Εξωτερικών, αντιμετωπίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική ως προτεραιότητα, έχει ήδη προχωρήσει στη λειτουργία Μονάδας Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου, όπως επίσης στη θέσπιση και υλοποίηση Πλαισίου Δράσης για την «Προώθηση της Ισότητας μεταξύ Γυναικών και Ανδρών: Ενσωματώνοντας τη Διάσταση του Φύλου στην Εξωτερική Πολιτική 2019-2023».

Μέσα από το εν λόγω Πλαίσιο Δράσης, επεσήμανε, καταγράφονται και υλοποιούνται σειρά δράσεων, που αφορούν επίσης την υλοποίηση του Ψηφίσματος 1325 μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι θετικές συνέπειες από την υλοποίηση του Ψηφίσματος 1325 δεν περιορίζονται στην προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά ενισχύουν παράλληλα την προσπάθεια για πλήρη και ουσιαστική ισότητα, η οποία αναμφίβολα συμβάλει στην ευημερία των κοινωνιών στο σύνολό τους, και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας τη βάση και τις προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη.

Στη δική της ομιλία στην παρουσίαση, η Επίτροπος Ισότητας των δύο Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου είπε πως οι ένοπλες συρράξεις και οι βίαιες συγκρούσεις προκαλούν τεράστια οδύνη σε όλο τον κόσμο, έχουν όμως διαφορετικές συνέπειες στους άνδρες και στα αγόρια και διαφορετικές στις γυναίκες και στα κορίτσια.

Ενώ οι γυναίκες, όπως είπε, δεν έχουν εμπλοκή στην υποκίνηση των συγκρούσεων, εντούτοις βιώνουν τις πιο τρομακτικές συνέπειες. Χρειάστηκαν, σημείωσε, να γίνουν αμέτρητες συγκρούσεις και μακροχρόνιες προσπάθειες για να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα αυτές οι επιπτώσεις στις γυναίκες και να γίνει αποδεκτό ότι οι γυναίκες αποτελούν αναπόσπαστο παράγοντα στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην ειρήνευση, στην προώθηση της συμφιλίωσης και στην ανασυγκρότηση των αυτόχθονων κοινοτήτων μετά από τέτοιες συγκρούσεις.

Η κ. Αντωνίου είπε πως όλα αυτά αναγνώρισε το 2000 το ΣΑ του ΟΗΕ με το ψήφισμα 1325. Πέρα από το γεγονός ότι το ψήφισμα επιβεβαίωνε το σημαντικό ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων, προέτρεπε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν ειδικά μέτρα τόσο για τη προστασία των γυναικών από τη βία κατά τις συγκρούσεις λόγω του φύλου τους, αλλά και να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις διαπραγματεύσεις επίλυσης των συγκρούσεων και να ενσωματώσουν την προοπτική του φύλου σε όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη και την ασφάλεια.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι η αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες αποτελεί μια δυναμική διαδικασία ενσωμάτωσης του γυναικείου φύλου και της ισότητας, προσθέτοντας πως μελέτες και έρευνες έχουν καταδείξει πως όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαδικασίες διαμορφώνονται συμφωνίες ισχυρότερες κατά 35% και πιθανόν να έχουν διάρκεια πέραν των 15 χρόνων.

Στη συνέχεια, η κ Αντωνίου τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει το Ψήφισμα 1325 για την υπό κατοχή Κύπρο, όπου οι γυναίκες βίωσαν την βία και τους βιασμούς κατά την τουρκική εισβολή. Αναγνωρίζοντας ότι το ψήφισμα 1325 καθώς και οι σχετικές οδηγίες του ενισχύουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων αλλά και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στη διατήρηση της ειρήνης, η κυπριακή Πολιτεία έχει εκπονήσει το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης.

«Είναι ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει και εμπλέκει σχεδόν όλα τα Υπουργεία-Τμήματα της χώρας μας. Μέσα από τους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των γυναικών, την πρόληψη και την προστασία σε τοπικό, εθνικό επίπεδο, πάντοτε με τη στενή συνεργασία της πολιτείας των πολιτών», είπε και κατέληξε: «Η ειρήνη και η ασφάλεια είναι κοινή μας ευθύνη, ανδρών και γυναικών, μαζί θα πρέπει να θέσουμε τα ζητήματα της ισότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης ψηλά στις προτεραιότητες μας γιατί αφορούν όλους, αφορούν κυρίως την κοινωνία στο σύνολό της».

Την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έκανε στη συνέχεια η λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των δύο Φύλων, Αντρη Σάββα. Όπως είπε μεταξύ άλλων, πρόκειται για ένα πενταετές σχέδιο που καλύπτει την περίοδο 2021-2025.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την προώθηση περισσότερων γυναικών σε υψηλές, ηγετικές θέσεις σε καθήκοντα ειρήνης και ασφάλειας στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους διεθνείς οργανισμούς, ενώ ο φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και άλλα Υπουργεία, πάντα σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου. Σημείωσε, επίσης, πως για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου, θα συσταθεί επιτροπή με καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο, με θητεία όση και η διάρκεια του σχεδίου και η οποία θα συνεδριάζει κάθε 6 μήνες.

Τελευταία Ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2021 - 17:41

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

17 Απριλίου
Κατέκτησε και το κύπελλο η Ομόνοια
17:02
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό στο επίκεντρο συναντήσεων Προέδρου ΔΗΣΥ στο Βερολίνο
16:54
Παρέλαβε το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη ο Βήχας
16:00
Στον τελικό του Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς!
15:58
O ΔΗΣΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
15:48
«Η Λάρνακα δεν είναι σκουπιδότοπος της Κύπρου»
15:26
Κλείνει προσωρινά το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς
15:24
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
15:08
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΣΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ
15:03
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
14:19
Στα €175 εκ. τα δάνεια προσφύγων που εμπίπτουν στο κυβερνητικό σχέδιο για ΜΕΔ
14:09
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΚΟ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
14:00
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand