Η Ρουμανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Στη Ρουμανία πέρασε από την 1η Ιανουαρίου η 6μηνη Προεδρία στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ και ταυτόχρονα ξεκινά η νέα 18μηνη τρόικα προεδριών με τις Ρουμανία, Φιλανδία, Κροατία (και αμέσως μετά τη Γερμανία).

Η Ρουμανική Προεδρία θα βρεθεί να διαχειρίζεται μια σύνθετη και πολύπλοκη ατζέντα συζητήσεων μεταξύ άλλων και για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα μπαίνει στην τελική του ευθεία το Brexit (29 Mαρτίου) και μια σειρά από εξαιρετικής πολιτικής σημασίας θέματα θα πρέπει να κλείσουν (αναμόρφωση συστήματος ασύλου, μεταναστευτικό), πριν από τις ευρωεκλογές του Μάη.

Σε όλα αυτά η στάση, η δομή, οι πολιτικές επιλογές και η διπλωματική ικανότητα των ανθρώπων που τρέχουν την εξάμηνη προεδρία κάθε άλλο παρά μικρής σημασίας είναι - όπως απέδειξε εξάλλου η μικρή, αλλά τρομερά αποτελεσματική σε όγκο δουλειάς αυστριακή Προεδρία, που κατάφερε και έφερε εις πέρας ένα γιγάντιο όγκο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κράτη Μέλη, σημειώνουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Υπενθυμίζουν δε ότι οι πραγματικές “μάχες” για όλα τα παραπάνω θα δοθούν στο επίπεδο των διπλωματών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας και στο Coreper (Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων) πολύ πριν από τις συζητήσεις στο επίπεδο των Υπουργών.

Το πρώτο φορτίο θα το επωμιστεί τώρα η Ρουμανία, και ειδικά στο μείζον ζήτημα του κοινοτικού προϋπολογισμού θα προσπαθήσει να συγκεράσει τις συγκρούσεις όσων τον θέλουν μικρότερο ή μεγαλύτερο, καινοτόμο ή παραδοσιακότερο, με καινούριες μορφές χρηματοδότησης ή όχι, με μεγάλες ή με … μεγαλύτερες μειώσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και με ένα ένα τα Κράτη Μέλη να έχουν κάποιο “ειδικό αίτημα”.

Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι η ασφάλεια και φύλαξη των συνόρων - κάτι που προφανώς συμφέρει την Ελλάδα (που αλλιώς θα πραγματοποιούσε τεράστιες δαπάνες), αλλά και η προώθηση της κοινής άμυνας (ακόμα και με κοινές προμήθειες εξοπλισμών). Αυτό όμως δεν θα γίνει χωρίς κόστος για τους “παραδοσιακότερους” αποδέκτες των κοινοτικών κονδυλίων.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο τη στρατηγικής της τρόικας Ρουμανίας, Φιλανδίας, Κροατίας, που κατατέθηκε στο Συμβούλιο: “οι τρεις Προεδρίες είναι αποφασισμένες να διευκολύνουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το ΠΔΠ για το διάστημα 2021-2027, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να ολοκληρώσουν τις εργασίες επί των τομεακών προτάσεων που συνδέονται με το επόμενο ΠΔΠ και να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την ισορροπία των παραδοσιακών πολιτικών και των κοινών νέων προτεραιοτήτων και προκλήσεων”.

Διεύρυνση:

Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη πολιτικά διεύρυνση της ΕΕ, “οι τρεις Προεδρίες επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στη διεύρυνση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με σκοπό να προβληθεί μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης στα πλαίσια των παραμέτρων που έχουν συμφωνηθεί για τα Δυτικά Βαλκάνια”.

Για την Τουρκία στο έγγραφο σημειώνεται ότι “είναι υποψήφια χώρα και παραμένει σημαντικός εταίρος της ΕΕ” και καταγράφει: “η πολιτική διεύρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη”. “Η υιοθέτηση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών και η προσήλωση σε αυτές συνιστά πολιτική επιλογή και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εταίρο που επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ”.

Οι τρεις Προεδρίες επαναλαμβάνουν ότι, “σύμφωνα με τη νέα ομοφωνία για τη διεύρυνση, απαιτούνται ισότιμοι και αυστηροί όροι και αξιοκρατική αξιολόγηση κάθε χώρας, σε συνδυασμό με την ικανότητα της ΕΕ, σε όλες της τις διαστάσεις, να ενσωματώνει νέα μέλη”.

Οι τρεις Προεδρίες επικροτούν την ανακοίνωση της Κροατίας “να φιλοξενήσει διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της”.

Άμυνα:

Σε σχέση με την άμυνα προβλέπεται “προώθηση των εργασιών για την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ και παράλληλη ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ και ΝΑΤΟ”.

“Παρά τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τα πρώτα έτη της υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, οι Προεδρίες θα στηρίξουν την Ύπατη Εκπρόσωπο στην εφαρμογή της PESCO, μεταξύ άλλων, εξετάζοντας το ζήτημα της συμμετοχής τρίτων χωρών, διενεργώντας τη διαδικασία CARD και εξασφαλίζοντας τη συνοχή και εναρμόνιση της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων με τις συμφωνημένες προτεραιότητες της ΕΕ”, αναφέρει το έγγραφο της στρατηγικής των τριών.

Οι τρεις Προεδρίες “τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και της περαιτέρω προόδου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας” και “θα προωθήσουν τις εργασίες σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα και την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τις υβριδικές απειλές και τις απειλές στον κυβερνοχώρο”.

Μετανάστευση:

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι “απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση με “περισσότερες εργασίες και τους τρεις τομείς, αρχίζοντας με την ενδυνάμωση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την εισαγωγή των νέων συστημάτων πληροφοριών (ΣΕΕ, ETIAS) και την εφαρμογή των αναγκαίων ποιοτικών μηχανισμών ελέγχου και την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των συνόρων, φροντίζοντας παράλληλα για την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ροής διέλευσης των συνόρων”, όπως σημειώνεται σχετικά.

Γίνεται μνεία στη συνεργασία με τρίτες χώρες και πρόνοια για αποτελεσματικότερη διαδικασία επιστροφής, “μεταξύ άλλων με προτάσεις για μια πιο αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής, καθώς και επανεξέταση του πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης”.

Τέλος “όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα, οι τρεις Προεδρίες θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθώς και να επιτύχουν συναίνεση επί του κανονισμού του Δουβλίνου”, αναφέρεται στο έγγραφο στρατηγικής.

Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ

EU4U 500px 200px

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 06:33

Τελευταιες Ειδησεις

24 Ιουλίου
ΕΚΠΑ: Τα εμβόλια της COVID-19 δεν αλλάζουν τα γονίδιά μας και δεν μένουν στο σώμα μας για περισσότερο από μερικές μέρες
11:49
Παλαιστίνιος έφηβος νεκρός από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ κατά τη διάρκεια επεισοδίων
11:31
Γερμανία: Στους 180 οι νεκροί από τις πλημμύρες- 150 άνθρωποι αγνοούνται ακόμα
11:07
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά
10:40
Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου: Το πιο σημαντικό όπλο ενάντια στον κορονοϊό είναι ο εμβολιασμός
10:29
ΟΚΥΠΥ: Σταθεροποίηση παρουσιάζει το ποσοστό θετικότητας-Εξισορρόπηση νοσηλειών-εξιτηρίων
10:15
ΥΠΟΙΚ: Εξαιρετικής σημασίας θετική εξέλιξη η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΚΔ
09:59
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Ηράκλειο Κρήτης
09:54
Ο Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου στο Ba1 με σταθερή προοπτική
09:34
Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας με σκοπό τη σταθεροποίηση της διμερούς σχέσης
09:17
Ικανοποίηση για τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Βαρώσι εξέφρασε ο δήμαρχος Αμμοχώστου
08:56
Αφγανιστάν: Ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον Αφγανό ομολόγό του για τη συνεχιζόμενη αμερικανική στήριξη
08:47
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand