Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%PM, %15 %790 %2019 %20:%Απρ

ΥΠΕΞ: Δημόσια διαβούλευση για την οικονομική διπλωματία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με στόχο τον καθορισμό ενός καθόλα αποδεκτού μοντέλου Οικονομικής Διπλωματίας για την Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε, στη Λεμεσό, τη 2η δημόσια διαβούλευση για το θέμα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, να τονίζει ότι ο διάλογος με τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου.

Όπως είπε ο κ.Χριστοδουλίδης, τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, που έχει ως βασικό στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας σύγχρονης και πολυεπίπεδης μορφής ενάσκησης εξωτερικής πολιτικής, η οποία να αναβαθμίζει την παρουσία και εκτόπισμα της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των δράσεων μας, έχοντας ως υπέρτατο στόχο την προστασία και την προαγωγή των συμφερόντων του κράτους και των πολιτών του.

Για το σκοπό αυτό, συνέχισε, συστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού η οποία ανέλαβε το ρόλο διαμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου, θέτοντας ως βασικό στόχο η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.

” Η Στρατηγική μας, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση δράσεων ήπιας διπλωματίας και νέων εργαλείων ενάσκησης εξωτερικής πολιτικής, στοιχεία που σταδιακά συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην αναβάθμιση του ρόλου της στο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές στερέωμα”, συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση έχει η στοχοθέτησή του Υπουργείου για θεσμοθέτηση και ανάπτυξη δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας και υπέδειξε πως, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η άσκηση της οικονομικής διπλωματίας δεν περιορίζεται στην εμπορική διπλωματία, δηλαδή στην προώθηση των εξαγωγών – προϊόντων ή υπηρεσιών – και στην επιχειρηματική διπλωματία, δηλαδή στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Όπως εξήγησε, η έννοια της οικονομικής διπλωματίας και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει έχουν διευρυνθεί σημαντικά και σημείωσε ότι η οικονομική διπλωματία, μεταξύ άλλων, σημαίνει και ανάπτυξη και προβολή της εικόνας της χώρας, η οποία μπορεί να εκτείνεται και καλύπτει με συνεκτικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως το τουριστικό προϊόν, τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμός μιας χώρας, κ.ά..

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι τον Οκτώβριο του 2016 συστάθηκε, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Μονάδα Οικονομικής Διπλωματίας, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη στενών και ουσιαστικών σχέσεων με όλους τους βασικούς συντελεστές του κυπριακού οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος και δημιουργήθηκε το δίκτυο Φίλων της Οικονομικής Διπλωματίας, ενώ σε μηνιαία βάση διοργανώνονται, στο Υπουργείο Εξωτερικών, συναντήσεις με φιλοξενούμενους εξέχουσες προσωπικότητες από την Κύπρο ή το εξωτερικό, που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Επιπλέον, συνέχισε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πρόσφατα ξεκινήσει την υλοποίηση δράσης, σε συνεργασία με την κοινοπραξία Clingendael Academy – Ecorys, που στόχο έχει την εκπόνηση εξειδικευμένης Στρατηγικής σε σχέση με την Οικονομική Διπλωματία, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης προς στελέχη του Υπουργείου και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, για ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τον τομέα αυτό. Το έργο, πρόσθεσε, χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τον κ.Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής, “θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης διακυβέρνησης Οικονομικής Διπλωματίας, δηλαδή θα καταγραφούν οι ρόλοι και οι δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο μηχανισμός της μεταξύ τους επικοινωνίας, τα εργαλεία δράσης που χρησιμοποιούν, θα γίνει ανασκόπηση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Οικονομική Διπλωματία και, παράλληλα, θα μελετηθούν πρακτικές αριθμού άλλων χωρών στον τομέα αυτό”.

Με την ολοκλήρωση αυτών των Δράσεων, είπε, θα καθοριστεί το μοντέλο Οικονομικής Διπλωματίας για την Κύπρο, που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, ιεράρχηση χωρών ή περιοχών του εξωτερικού για προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών μας συμφερόντων, καθώς και καθορισμό των καταλληλότερων εργαλείων οικονομικής διπλωματίας για τη δική μας περίπτωση.

Από αυτήν την προσπάθεια, τόνισε, δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και συνυπολογιστεί η φωνή και άποψη της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και εν γένει του Κύπριου πολίτη.

Απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πως το Υπουργείο ενδιαφέρεται να ακούσει τις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία που αποδίδουν στην Οικονομική Διπλωματία για την Κύπρο, τα στοιχεία που θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνει και τις προσδοκίες για τ` αποτελέσματα και οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

” Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι πρέπει να λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Διπλωματικές του Αποστολές για την προώθηση της Οικονομικής Διπλωματίας, και πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα ενός συλλογικού μηχανισμού δράσης με όλους τους συναρμόδιους φορείς”, συμπλήρωσε.

Στόχος μας, υπογράμμισε, είναι η διαμόρφωση μιας Στρατηγικής, “η οποία θα είναι καθολικά αποδεκτή και θα λαμβάνει υπόψη το ρόλο και άλλων φορέων που ασκούν δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας, ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα, που σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζει σαφώς καλύτερα από εμάς”.

Υπενθυμίζοντας πως η 1η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε πέρσι τον Ιούλιο στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως, στο αμέσως επόμενο διάστημα, προγραμματίζονται και άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις, σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, για άλλες θεματικές ενότητες που άπτονται των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής μας πολιτικής.