Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%AM, %27 %365 %2018 %10:%Ιουν

Εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών για το Συνεργατισμό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνέρχεται εκτάκτως σήμερα το πρωί στις 9.30 ώστε να συζητήσει την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας.


 
Στη συνεδρία της Επιτροπής θα παραστεί ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Τις κυβερνητικές εγγυήσεις οι οποίες αφορούν τυχόν έκτακτες ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε η Ελληνική Τράπεζα από την ΣΚΤ ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.
 
Όπως αναφέρει η Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών (ΣΜΕ), οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων (ΣΠΠΣ), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, τη ΣΜΕ και τη μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης.
 
Συγκεκριμένα, το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0,5 δις μη-εξυπηρετούμενων καθαρών χορηγήσεων και μέχρι €2.1 δις. δανείων υψηλού κινδύνου (καθαρά), έναντι μελλοντικών ζημιών της Εταιρείας. Οι όροι του ΣΠΠΣ βασίζονται σε δύο σχέδια, το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 1 και το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 2 (ΣΠΠΣ1, ΣΠΠΣ2).
 
Σύμφωνα με τη Συμφωνία, το ΣΠΠΣ1 περιλαμβάνει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους €0,5 δις. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €1,0 δις. (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9. Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €1,1 δις., ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.
 
Στη συμφωνία αναφέρεται ότι η Ελληνική Τράπεζα Εταιρεία θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από τη ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματά της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ.
 
Αναφέρεται επίσης ότι αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερα τέλη εγγύησης που θα καταβάλλονταν από την Ελληνική Τράπεζα παρά την περίπτωση που η Τράπεζα επιλέξει να διατηρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο ΣΠΠΣ και θα διευκόλυνε τη σταδιακή μείωση του ΣΠΠΣ. Το ΣΠΠΣ προνοεί για τέλος εγγύησης πληρωτέο στην κυβέρνηση μέχρι €63 εκατ. κατά τη διάρκεια του ΣΠΠΣ.

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΜΜ)
 

Τελευταία τροποποίηση στις %AM, %27 %370 %2018 %10:%Ιουν