Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%AM, %06 %400 %2019 %11:%Ιουν

rescEU: Σχέδιο Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σε ισχύ τέθηκε πριν από μερικούς μήνες η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η πρόσθετη εφεδρική ικανότητα του rescEU, είναι το νέο στοιχείο και ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται και να προετοιμάζεται για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Επιπρόσθετα, με τη νέα νομοθεσία, ενισχύεται η οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ στα συστήματα αντιμετώπισης καταστροφών των κρατών μελών και των συμμετεχουσών χωρών.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται μια πρόσθετη εφεδρεία ικανοτήτων, που ονομάζεται rescEU, σύστημα το οποίο προβλέπει μεγαλύτερες επενδύσεις σε δραστηριότητες ετοιμότητας και ανταλλαγή γνώσεων.

Πώς λειτουργεί το rescEU;

Οι ικανότητες του rescEU πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους μια καταστροφή και ζητούν πρόσθετη βοήθεια από την ΕΕ η οποία θα πρέπει να παρασχεθεί γρήγορα.

Μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών, καθώς και οι δαπάνες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU θα καλυφθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που ζητούν βοήθεια, καθώς και τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν ικανότητες rescEU, αποφασίζει για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων.

Επίσης, η νέα πολιτική περιλαμβάνει νέες διατάξεις που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υφιστάμενες ικανότητες και να συμβάλουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας:

Η νέα νομοθεσία έχει ως στόχο να παράσχει κίνητρα στα κράτη μέλη (και τα συμμετέχοντα κράτη) να βοηθούν το ένα το άλλο σε περιόδους ανάγκης. Συγκεκριμένα, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί τα μέσα τα οποία τα κράτη μέλη διαθέτουν στην ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας κατά το 75 % των επιχειρησιακών δαπανών όταν χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ (ή σε συμμετέχον κράτος) και το 75 % των δαπανών μεταφοράς όταν αναπτύσσονται εκτός της ΕΕ.
Στόχος να καταστήσει όλα τα υφιστάμενα εθνικά μέσα επιχειρησιακά για διεθνή ανάπτυξη. Όταν οι εθνικές ικανότητες χρειάζονται αναβάθμιση ή επισκευή για την αντιμετώπιση καταστροφών σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ (υπό τον όρο ότι το 75 % της εν λόγω δαπάνης αναβάθμισης/επισκευής δεν υπερβαίνει το 50 % του κόστους ανάπτυξης της ικανότητας). Οι ικανότητες αυτές αποτελούν, με τη σειρά τους, μέρος της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών.
Θεσπίζει ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία με σκοπό τη στήριξη όλων των φορέων πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ένα πλήρες φάσμα εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με καταστροφές. Με τον τρόπο, αυτό όλοι οι παράγοντες αντιμετώπισης καταστροφών θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μιλούν «την ίδια τεχνική γλώσσα».
Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων είναι ανθεκτικές σε καταστροφές. Οι επενδύσεις λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου. Επιπλέον, η Επιτροπή απλούστευσε την προσέγγιση όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.
Πότε θα καταστεί το rescEU επιχειρησιακό;

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί τώρα σε εφαρμογή για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ήδη το 2019. Κατά τη μεταβατική περίοδο (έως το 2025), η ΕΕ θα ενσωματώσει τα εθνικά μέσα στο rescEU με συγχρηματοδότηση των δαπανών ετοιμότητάς τους από την ΕΕ (75 %).

Μέχρι σήμερα, διατέθηκαν συνολικά 7 αεροσκάφη πυρόσβεσης (6 Canadair και 1 Dash 8) και 6 ελικόπτερα για να συνθέσουν τον στόλο «μετάβαση προς το rescEU» το 2019. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με άλλα συμμετέχοντα κράτη, τα οποία έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν.

Άλλες ικανότητες του rescEU θα αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου, ιδίως στον τομέα των έκτακτων ιατρικών αναγκών.

Πώς η νέα νομοθεσία βελτιώνει την ετοιμότητα και την πρόληψη;

Η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι βασικές συνιστώσες της αποτελεσματικής αντίδρασης στις φυσικές καταστροφές. Η επένδυση στην πρόληψη των καταστροφών έχει ένα σαφές όφελος, τη διάσωση ζωών και μέσων διαβίωσης· επίσης ελαχιστοποιεί τις οικονομικές και υλικές ζημίες.

Η νέα πολιτική ενισχύει την πρόληψη των καταστροφών και συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. Μέσω ενός απλουστευμένου πλαισίου υποβολής εκθέσεων, η ΕΕ ζητεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τους βασικούς κινδύνους με περιλήψεις για τις ικανότητες αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που σχετίζονται με βασικούς κινδύνους διασυνοριακού χαρακτήρα ή τους κινδύνους που έχουν μεν μικρή πιθανότητα αλλά και υψηλό αντίκτυπο.

Η νομοθεσία παρέχει επίσης στοχευμένη στήριξη στα κράτη μέλη που πλήττονται συχνά από σοβαρές καταστροφές, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους πρόληψης και ετοιμότητας με τη θέσπιση μηχανισμών διαβούλευσης και τη δυνατότητα αποστολής εμπειρογνωμόνων και τη διατύπωση συστάσεων.

Σημειώνεται πως κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (2014-2019), ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε συνολικά 100 φορές για καταστροφές τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Πόσο κοστίζει το rescEU;

Η νέα νομοθεσία προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού κατά περίπου διακόσια (200)* εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο έτη (2019-2020).
*ο αριθμός αυτός λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη μείωση του προϋπολογισμού από 242 εκατ. ευρώ, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του μεριδίου των ανακατανομών, δεδομένης της θέσης των κρατών μελών

Πηγή: Φιλελεύθερος

EU4U 500px 200px