Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%AM, %15 %419 %2019 %11:%Μαρ

Καταναλωτές και ΕΕ - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ενιαία αγορά της ΕΕ σάς δίνει πρόσβαση σε μια τεράστια επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη. Αξιοποιώντας πλήρως την επιλογή αυτή, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην τόνωση της οικονομίας. Πρώτα όμως, πρέπει να είστε καλά πληροφορημένοι και να είστε βέβαιοι ότι προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Με αυτό κατά νου, η ΕΕ έχει θεσπίσει πέντε βασικά δικαιώματα των καταναλωτών: το δικαίωμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, το δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, το δικαίωμα επανόρθωσης, το δικαίωμα ενημέρωσης, και το δικαίωμα ακρόασης.

Οι τρέχουσες προτεραιότητες καθορίζονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές, το οποίο έχει ως στόχο να θέσει τα συμφέροντα των καταναλωτών στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ. Ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών και άλλων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολλούς από τους φιλικούς προς τον καταναλωτή κανόνες που συναντάτε στην καθημερινή σας ζωή, για παράδειγμα όσον αφορά την ασφάλεια και την επισήμανση των προϊόντων, την ασφάλεια των τροφίμων, την άδικη μεταχείριση, τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, τα ταξίδια, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες (π.χ. η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής) και την ψηφιακή αγορά. Στα ευρύτερα δικαιώματα των καταναλωτών που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ, συγκαταλέγονται η προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι παραπλανητικές διαφημίσεις και οι καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, και η απαίτηση εγγυήσεων για τους καταναλωτές, που σας επιτρέπουν να επιστρέφετε αντικείμενα ή να ακυρώνετε υπηρεσίες εντός 14 ημερών από μια διαδικτυακή ή εξ αποστάσεως αγορά και να επιστρέφετε ελαττωματικά προϊόντα ή να απαιτείτε την επισκευή τους. Η ΕΕ έχει επίσης δημιουργήσει ένα Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και βοήθειας για την επίλυση διαφορών στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών.

Πηγή: Ευρωκοινοβούλιο

EU4U 500px 200px